PRIVACYBELEID

Bij CODE41 hechten we veel aan privacy. Wij geloven in transparantie en zijn vastbesloten om openhartig te zijn over ons privacybeleid, inclusief hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. We weten dat jij ook om jouw privacy geeft, dus we bieden instellingen waarmee je kunt kiezen hoe bepaalde informatie door CODE41 wordt gebruikt. Dit beleid verklaart onze privacy praktijken voor code41watches.com.

1. Wie zijn wij?

1.1 Data controller

De onderstaande informatie wordt u aangeleverd om u kennis te geven van de toezeggingen aangaande de bescherming van persoonlijke data door Cosanova, de beheerder van de website ‘code41watches.com’, SARL, gevestigd op Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland (CODE41). CODE41 acteert als de data controller voor de omgang van de persoonlijke data genoemd in dit document.

1.2 Betrokken personen

De betrokken personen aangaande de omgang van persoonlijke data zijn de toekomstige en huidige klanten van CODE41, waaronder tevens internetgebruikers die door de website browsen (de ‘users’ of ‘u’).

2. De personal data waarmee we omgaan

In het kader van de omgang van persoonlijke data, verzamelt CODE41, en maakt onderscheid tussen de onderstaande categoriën van data:
 • De navigatiedata van toekomstige en huidige klanten (IP-adres, type apparaat..);
 • De identiteitsdata van de klant (achternaam, voornaam, postcode en e-mailadressen…);
 • Bestellingsgeschiedenis
 • Contactgeschiedenis met ons team (via e-mail of online chat);
 • Bepaalde marketing- en logistieke data (bestellingen, aankopen, after-salesservice etc.), verkoopverslagen, claims en aanvragen voor informatie, e-mailcampagnes.
We verzamelen persoonlijke data op de volgende wijzen:
 • via ondertekende contracten;
 • via onze website, gedurende navigatie of de aanmelding bij de CODE41-gemeenschap of het aanmaken van een account of bij het gebruik van de garantie (serienummer, bestellingsnummer);
 • via het contact met de CODE41-teams (telefoon of online chats);
 • via sociale media en de overige communicatiekanalen van het merk (bijv. Facebook, Twitter);
 • gedurende gesponsorde transacties, waarvoor u verantwoordelijk bent;
 • of wanneer u ze vrijwillig aanlevert, met name binnen het kader van een online-applicatie (CV, achternaam, voornaam, contactgegevens, vaardigheden…).
Informatie aangaande de behandeling van persoonlijke data via het gebruik van cookies of tracers op de website is opgenomen in het document Voorschriften aangaande cookies en vergelijkbare technologie.

3. De doeleinden en juridische bases van onze omgang met data

3.1 De doeleinden van onze omgang met data

De doeleinden van onze omgang met data zijn als volgend:
 • het beheren en monitoren van informatie-aanvragen van toekomstige en huidige klanten en de daarop volgende reacties;
 • het beheren en monitoren van bestellingen;
 • het beheren van de after-sales service;
 • het monitoren van statistieken van bestellingen;
 • het bijhouden van de gemeenschapsleden, inclusief het sturen van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen;
 • de klant speciale aanbiedingen aanleveren van vergelijkbare producten (mits voor de optie gekozen);
 • het beheren en monitoren van productgaranties;
 • het beheren en monitoren van sponsorprogramma’s;
 • het bijhouden van claims en geschillen;
 • de naleving van juridische verplichtingen, met name op het gebied van accounting;
 • het tegengaan van fraude op het gebied van betaalmethodes en bankpasfraude;
 • het managen en monitoren van applicaties.

3.2 De juridische bases van onze omgang met data

We maken alleen gebruik van de data als aan tenminste één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • we hebben uw toestemming ontvangen voor de omgang van de dataprocedures;
 • wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang om het gebruik van de persoonlijke data te rechtvaardigen;
 • het naleven van een contract dat u aan ons bindt, waarvoor het gebruik van persoonlijke data benodigd is;
 • we zijn gebonden aan juridische verplichtingen en regels waardoor het gebruik van persoonlijke data benodigd is.
Wanneer u lid wordt van de CODE41-gemeenschap, geeft u expliciet toestemming voor CODE41 om u te contacteren voor nieuws over de activiteiten van de gemeenschap en voor aanbiedingen die alleen de leden betreffen.

4. De ontvangers van uw data

De persoonlijke data die wij verzamelen, ook die op een later moment wordt verkregen, zijn bedoeld voor onze rol als data controller We verzekeren uw dat alleen geautoriseerde individuen toegang hebben tot deze data. We vertrouwen onze serviceproviders ook toe met deze data om hun diensten zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Sommige persoonlijke data kunnen ook aan derde partijen of bevoegde autoriteiten worden verstrekt om aan onze juridische en contractuele verplichtingen en regels te kunnen voldoen. Ze kunnen tevens worden verstrekt in geval van een desinvestering of een overname van een derde partij van alle of delen van CODE41’s middelen.

5. De overheveling van uw data

We hevelen uw data over naar partners in de volgende landen:
 • Zwitserland;
 • de Verenigde Staten.
Iedere overheveling/transfer wordt geleid door juridische instrumenten die alle heersende juridische kaders nakomen. Tranfers naar bovengenoemde landen worden gedekt door de volgende beveiligingsmaatregelen:
 • Zwitserland: Adequacy-besluit
 • de Verenigde Staten: Privacy Shield-voorschrift

6. Hoe lang houden we uw data

De tijd dat we uw persoonlijke data behouden, is proportioneel aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. We structureren ons data-behoudbeleid dusdanig, dat we uw data alleen houden voor de strikt noodzakelijk benodigde tijd, overeenkomstig met de looptijd van ons behoudbeleid. Tevens, anonieme data en uw data kan ook voor onbepaalde tijd worden behouden, zolang het geen persoonlijke data bevat.

7. Uw rechten

7.1 Uw recht op informatie

U erkent dat dit beleid uw informeert over de doeleinden, het juridische kader, belangen, ontvangers of categoriën van ontvangers waarmee uw persoonlijke data wordt gedeeld, en de mogelijkheden om de data te transferen naar een ander land of een internationale organisatie. Naast deze informatie, en met als doel om u te kunnen verzekeren van een zo eerlijke en transparante omgang van uw data, verklaart u dat u verdere informatie heeft ontvangen over:
 • de duur van het behoud van uw persoonlijke data;
 • het bestaan van uw rechten, en de modaliteiten van hen uitvoeren.
Zouden wij besluiten om uw data te gebruiken voor andere doeleinden dan eerder genoemd, ontvangt u informatie gerelateerd aan deze nieuwe doeleinden.

7.2 Uw recht op toegang en rectificatie van uw data

Uw heeft het recht op toegang tot uw data en het recht om ze te kunnen rectificeren, wat u kunt doen door ons supportteam te contacteren op het volgende adres: support@CODE41.com. In deze hoedanigheid kunt u een bevestiging ontvangen waarop wordt aangegeven of uw data wel of niet wordt gebruikt, wanneer het wordt gebruikt, en u heeft toegang tot uw data samen met informatie over:
 • de doeleinden voor het gebruik;
 • de categoriën van persoonlijke data in kwestie;
 • de ontvangers of categoriën van ontvangers, en zowel de internationale organisaties aan wie de persoonlijke data wordt verstrekt; met name ontvangers in andere landen;
 • waar mogelijk, de geplande duur van het behoud van uw persoonlijke data, of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria waarop deze duur is gebaseerd;
 • het bestaan van het recht om de data controller te verzoeken uw persoonlijke data te rectificeren of te deleten, het recht om te verzoeken om het gebruik van uw persoonlijke data te limiteren, het recht op de protabiliteit van uw data, en het recht om het gebruik te belemmeren;
 • het recht om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • informatie gerelateerd aan de bron van de data wanneer het niet direct van de persoon in kwestie afkomstig is;
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitenproces, waaronder profiling, en in het laatste geval, handige data aangaande de onderliggende logica, zowel als de importantie en geanticipeerde consequenties van de omgang van deze data voor de persoon in kwestie.
U kunt verzoeken om uw persoonlijke data, liggend aan de omstandigheden, te rectificeren of aan te vullen indien het niet accuraat, niet compleet, dubbelzinnig of verouderd is.

7.3 Uw recht om uw data te laten wissen

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke data te laten wissen wanneer een van de volgende motieven van toepassing is:
 • dat de persoonlijke data niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld of op een verkeerde manier is behandeld;
 • u heeft bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke data als er geen legaal motief is voor dit gebruik;
 • het gebruik van de persoonlijke data niet in overeenstemming is met de aangegeven wetgeving en regels;
 • uw persoonlijke data werd verzameld als onderdeel van de aangeboden diensten door de informatie society voor kinderen onder 16 jaar oud.
Niettemin, de uitvoering van dit recht is niet mogelijk indien het behoud van uw persoonlijke data benodigd is conform wetgeving of regels, en met name, bijvoorbeeld, in het geval van juridische geschillen in een rechtbank.

7.4 Uw recht om de omgang van uw data te limiteren

U kunt een verzoek indienen om de omgang van uw persoonlijke data te limiteren onder de omstandigheden vastgelegd in de wetgeving en regelementen.

7.5 Uw recht om de omgang met uw data te belemmeren

U heeft het recht om de omgang van uw persoonlijke data te belemmeren indien deze omgang is gebaseerd op het juridische belang van de data controller.

7.6 Uw recht op overdracht van uw data

U heeft het recht om uw persoonlijke data over te dragen. De typen data waarvoor dit recht kan worden uitgevoerd, zijn al volgt:
 • alleen uw persoonlijke data, met uitzondering van anonieme persoonlijke data en data die u niet aangaan;
 • declaratieve data, zowel als persoonlijke data met de hierboven beschreven functie;
 • persoonlijke data die geen bedreiging vormen voor de vrijheid van derde partijen, zoals die die worden beschermd door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Dit recht is gelimiteerd tot de omgang van data gebaseerd op instemming of een contract, zowel als de persoonlijke data die u persoonlijk heeft gegenereerd. Dit recht dekt niet ontleende of afgeleide data, die persoonlijke data betreft die is aangemaakt door CODE41.

7.7 Uw recht om uw instemming in te trekken

Wanneer onze omgang met data is geautoriseerd door uw instemming, kunt u uw instemming te aller tijden intrekken. We zullen dan stoppen met het gebruik van uw persoonlijke data, zonder enige eerdere procedures waarvoor u al instemming heeft gegeven, in twijfel te trekken Ieder lid van de CODE41-gemeenschap mag op ieder moment deze gemeenschap verlaten; u ontvangt dan niet langer de nieuwsbrieven en aanbiedingen. U heeft ook ingestemd met het ontvangen van incidentele aanbiedingen, waarvoor u zich ook kunt afmelden.

7.8 Uw recht om een claim in te dienen

U heeft het recht om een claim in te dienen bij het CNIL (nationale informatiewetenschaps- en vrijheden commissie) in Frankrijk, zonder vooroordelen tegenover enige andere administratief of juridisch beroep.

7.9 Uw recht om de postmortem-instructies te definiëren

U heeft de optie om instructies, gerelateerd aan het behoud, verwijdering en communicatie van uw persoonlijke data, te definiëren na uw overlijden door middel van een derde partij, gecertificeerd en belast met het nakomen van het testament van de overledene, conform de vereisten van het heersende juridische kader.

7.10 Modaliteiten voor het uitoefenen van uw rechten

Alle eerder genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door het volgende adres te contacteren: support@CODE41.com of via een brief met een bijgevoegd identiteitsbewijs (kopie) geadresseerd aan het CODE41 Support Team – Privacy Policy: Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland. Derhalve zijn wij niet verplicht om uitoefening van het recht op informatie ten uitvoer te brengen indien:
 • u al toegang heeft tot deze informatie;
 • de registratie van uw persoonlijke data uitdrukkelijk is vereist door de wet;
 • de communicatie van informatie onmogelijk blijkt;
 • de communicatie van informatie een disproportionele inspanning vereist.

8. Veiligheid

De veiligheid van persoonlijke data is belangrijk voor CODE41. Met naleving van juridische verplichtingen, bewaart CODE41 zijn data in uiterst veilige condities en voor een gelimiteerde tijdspanne proportioneel aan de doeleinden waarvoor u ons de data heeft geleverd. CODE41 volgt wijd geaccepteerde standaarden voor de beveiliging van de persoonlijke data die hij geleverd krijgt, zowel tijdens de overdracht als wanneer het door CODE41 is ontvangen.

9. Updates aangaande dit privacybeleid

Dit beleid kan door CODE41 op ieder tijdstip worden aangepast of bijgesteld. U wordt aangemoedigd het regelmatig te raadplegen. Laatste modificatie: [●]

10. Contact

Als je vragen hebt kun je deze stellen aan het CODE41 Support Team via onze contactpagina. Je kunt ook een e-mail sturen naar support@code41.com. Of je kunt ons bereiken op het volgende postadres: CODE41 Support Team – Privacybeleid Rue du Midi 10 1003 Lausanne