‘CODE41’ ALGEMENE VOORWAARDEN 

Versiedatum 21 september 2021 
Deze Nederlandse vertaling heeft geen juridische waarde. Alleen de Franse versie is wettelijk bindend.

I. TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

NB. Wanneer het mannelijke geslacht wordt gebruikt in dit document, is dat ter vereenvoudiging van de lexicon of om het leesbaarder te maken. Het refereert aan zowel mannen als vrouwen.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna aangeduid als de ‘AV’) zijn van toepassing op de onlineverkoop van de producten voor de gebruikers (hierna de ‘Gebruikers’) door middel van de Website met de volgende URL: https://code41watches.com/ (hierna de ‘Website’) geleverd door CODE41 SA (CHE-112.269.012), gevestigd in Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne (hierna het ‘Bedrijf’). Het Bedrijf beheert het merk ‘CODE41’, geregistreerd bij het Swiss Federal Institute of Intellectual Property onder nummer 702865. 

1.2 De Website biedt de Gebruikers de mogelijkheid om horloges en accessoires (hierna de ‘Producten’) van het merk CODE41 online te kopen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, waaronder deze AV, op ieder moment aan te passen. In dat geval, zijn de AV van toepassing die geldig waren op de datum dat de bestelling van de producten (hierna de ‘Bestelling’) werd geplaatst.

1.3 Tezamen met de Algemene Voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma (hierna het ‘PPAV’) en het Vertrouwelijkheidsbeleid, vormen deze AV een integraal onderdeel van de contractuele relatie tussen de Gebruikers en het Bedrijf. Met het aanmaken van een gebruikersaccount op de Website, bevestigt u dat u de AV in zijn geheel heeft gelezen en begrepen, en dat u deze onvoorwaardelijk zult naleven. Deze AV hebben voorrang boven alle overige voorwaarden, die niet nadrukkelijk door het Bedrijf zijn geaccepteerd.

1.4 Door akkoord te gaan met deze AV, erkent u dat u ouder bent dan 18 jaar (achttien) en dat u aan uw burgerplichten kunt voldoen of, in het geval u een bedrijf aanstelt, dat u de capaciteiten heeft om het legitiem te vertegenwoordigen. Mocht dit niet het geval zijn, bent u niet bevoegd om Producten te bestellen via de Website.

1.5 Het Bedrijf levert zijn Producten alleen aan meerderjarige Gebruikers en die dus, conform de Zwitserse wet, 18 jaar (achttien) of ouder moeten zijn. Door het bevestigen van de Bestelling en de betaling aan het Bedrijf voor de Producten, verklaart de Gebruiker te goeder trouw dat hij de gerechtigde leeftijd heeft. U wordt verantwoordelijk gehouden voor alle schade die het Bedrijf oploopt als gevolg van een schending van deze bepaling.

1.6 Door akkoord te gaan met deze AV, garandeert u dat u voldoende financiële middelen bezit om de aangegane verbintenis te kunnen naleven in verband met de bestelde Producten en dat u niet failliet bent of op het punt staat een faillissement aan te vragen.

1.7 De Gebruiker garandeert dat hij een natuurlijk persoon is, die handelt in zijn hoedanigheid als eindgebruiker en dat hij in geen geval de Producten zal leveren, verkopen of distribueren aan een derde partij. De Gebruiker gaat er tevens mee akkoord dat hij de Producten niet koopt voor commerciële doeleinden.

1.8 In het geval dat één van deze verklaringen en garanties onjuist blijken te zijn, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het aangegane contract met de Gebruiker ongeldig te verklaren conform artikel 23 van de Zwitserse Obligatiewetboek (hierna het ‘ZOW’), onverminderd enige andere middelen en acties die het Bedrijf tot zijn beschikking heeft.

1.9 Het Bedrijf kan een Bestelling op legitieme redenen weigeren, bijvoorbeeld indien het Bedrijf  redenen heeft om aan te nemen dat een geplaatste Bestelling deze AV en/of geldende wetten schendt.

II. AANVANG VAN HET CONTRACT

2.1 Het contract tussen de Gebruiker en het Bedrijf gaat in op het moment dat de Gebruiker deze AV accepteert.

III. BETALING AAN HET BEDRIJF DOOR DE GEBRUIKER

3.1 De Producten en prijzen die zijn gepubliceerd op de Website zijn aanbiedingen bedoeld voor de Gebruikers.

3.2 De prijzen van de Producten aangeboden op de Website zijn richtprijzen en kunnen te allen tijde door het Bedrijf worden aangepast. De weergegeven prijs van de Producten op de Website op de dag van de bestelling, is de enige geldende.

3.3 De prijzen moeten door het Bedrijf worden bevestigd als onderdeel van de bevestiging van de Bestelling. De prijzen van de Producten die zijn weergegeven op de Website zijn nettoprijzen, in de valuta van het land waarin de Gebruiker is gevestigd.

3.4 Door de betaling uit te voeren, gaat de Gebruiker nadrukkelijk akkoord met deze AV, de bevestigde prijzen en het beschreven aanbestedingsproces. Het Bedrijf bewaart geen persoonlijke data in relatie met gedane betalingen van Gebruikers.

3.5 Creditcardbetalingen van Gebruikers worden uitgevoerd door het platform ‘PayZen’, dat wordt beheerd door het Franse bedrijf Lyra, 109 Rue de L’innovation, 31670 Labège, France (‘Betalingsdienstaanbieder’), wiens eigen algemene voorwaarden alleen gelden voor de betalingsmethode van deze Gebruiker. Betalingen kunnen worden gedaan met de creditcards die zijn vermeld tijdens het Bestelproces. Betalingen moeten zijn uitgevoerd door de Gebruiker voordat de Producten worden geleverd.

3.6 Alle creditcardhouders worden onderworpen aan een geldigheidscontrole door de uitgever van de creditcard, die de houder van de card tevens moet autoriseren. De persoonlijke data van de creditcardhouder, die nodig is voor de controle, kan worden uitgewisseld met een derde partij. Mocht de uitgever van de creditcard een betaling niet autoriseren, kan een vertraging of niet-levering van de Bestelling niet worden toegeschreven aan het Bedrijf.

3.7 Betalingen per bankoverschrijving van Gebruikers uit Frankrijk, worden verzorgd door Crédit Industriel et Commercial (CIC), 6 Avenue de Provence, 75009 Paris, France, wiens eigen algemene voorwaarden alleen gelden voor de betalingsmethode van deze Gebruiker.

3.8 In het geval van een niet-betaling wegens technische redenen of een weigering tot betalen door de Gebruiker, is het Bedrijf niet in een positie om de Producten te leveren.

IV. ONLINE BESTELSYSTEEM 

4.1 Om toegang te verkrijgen tot de aangeboden Producten op de Website, is de Gebruiker verplicht een online account te creëren. De hiervoor geleverde persoonlijke data wordt, valt onder het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf.

4.2 Om Producten te kunnen bestellen en om gebruik te maken van bepaalde diensten op de Website, moet de Gebruiker het Bedrijf persoonlijke informatie aanleveren. Deze informatie dient nauwkeurig, actueel en volledig te zijn.

4.3 Mocht de aangeleverde informatie na de registratie veranderen, wordt de Gebruiker geacht om het Bedrijf hier per direct over te informeren via het contactformulier dat kan worden gevonden op de ‘Contact’-pagina van de Website. 

4.4 Het wachtwoord van het Gebruikersaccount moet uniek zijn en veilig worden bewaard door de Gebruikers. In het geval dat een Gebruikerswachtwoord en/of account is gekraakt, of in het geval van ongeautoriseerd gebruik, wordt de Gebruiker geacht het Bedrijf per direct op de hoogte te stellen.

4.5 Bovendien is het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf van toepassing.

4.6 Na het creëren van een online account op de Website, kan de Gebruiker de Producten naar zijn keuze bestellen, naargelang beschikbaarheid.

4.7 De plaatsing van een Bestelling van een Product op de Website wordt beschouwd als een poging om een Product te kopen conform deze AV.

4.8 Na het plaatsen van een Bestelling op de Website, wordt namens het Bedrijf een bericht gestuurd naar het e-mailadres van de Gebruiker. Dit bevestigingsbericht is echter nog geen bevestiging van de Bestelling en betekent niet dat de Bestelling is geaccepteerd, aangezien alle Bestellingen door het Bedrijf moeten worden goedgekeurd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, voordat een Bestelling wordt geaccepteerd, om de veiligheid van de transacties te garanderen en fraude te voorkomen, om de Gebruiker te verzoeken om bepaalde informatie over de Bestelling te bevestigen en/of een identiteitsbewijs te tonen (bijv. een kopie van paspoort/rijbewijs).

4.9 Indien niet binnen een aangegeven termijn aan de verzoeken van het Bedrijf wordt voldaan, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Bestelling van de Gebruiker te annuleren of de kwantiteit aan Producten die de Gebruiker in één unieke transactie kan bestellen, te limiteren.

4.10 Bovendien accepteert de Gebruiker het feit dat het Bedrijf zijn persoonlijke data zou kunnen gebruiken om bevoegde anti-fraudecontroles uit te voeren. De door de Gebruiker aangeleverde persoonlijke data kan worden vrijgegeven aan een kredietwaardigheids- of anti-fraudebureau, en kan geregistreerd worden. De Gebruiker wordt doorverwezen naar het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf voor meer informatie aangaande deze kwestie. 

4.11 Indien de bestelde Producten niet langer beschikbaar zijn, wordt de Gebruiker daarvan door het Bedrijf op de hoogte gesteld per e-mail. In dit geval kan de Gebruiker kiezen om te wachten totdat het Product weer verkrijgbaar is, of om zijn Bestelling te annuleren. 

4.12 Het Bedrijf bevestigt de acceptatie van de Bestelling van de Gebruiker door deze een elektronische Bestellingsbevestiging te sturen. 

4.13 Het kan voorkomen dat het Bedrijf wacht op leveringen van zijn leveranciers, en behoudt zich daarom het recht voor om de Gebruiker voor te stellen alvast een vooruitbetaling (pre-order) voor bepaalde Producten te doen. Dit proces betekent doorgaans dat deze Gebruiker het Product ontvangt vóór alle andere klanten, zodra het weer beschikbaar is. De rechten van de Gebruiker in het geval van een vooruitbetaling, zijn identiek aan diegenen die een conventionele aankoop bij het Bedrijf doen. 

4.14 De Producten in voorraad kunnen als eerste worden toegewezen aan die Gebruikers die een vooruitbetaling hebben gedaan voor hun Bestelling, nog voor Gebruikers die een conventionele bestelling hebben geplaatst op de Website voor directe levering. 

4.15 Het kunnen diverse redenen zijn waarom het Bedrijf niet in staat is een Product te leveren, bijvoorbeeld in het geval van vertragingen of problemen met de leveranciers, productie of kwaliteit. In een dergelijk geval zal het Bedrijf de getroffen Gebruikers per e-mail informeren en deze voorstellen of te wachten tot het Product beschikbaar is of hun Bestelling te annuleren.

4.16 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een systeem van promotie-/actiecodes te implementeren ten gunste van de Gebruikers. Indien een dergelijke code wordt geïmplementeerd, is deze code niet overdraagbaar of combineerbaar. Tevens kunnen ze niet worden ingewisseld voor contant geld. 

4.17 Indien een dergelijk systeem wordt geïmplementeerd door het Bedrijf, zijn de actiecodes alleen geldig tot de aangegeven einddatum.

4.18 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goedvinden, een aankoop te annuleren in het geval van misbruik of fraude aangaande de actiecodes door Gebruikers.

V. LEVERING VAN DE PRODUCTEN AAN DE GEBRUIKERS

5.1 De Producten die zijn gekocht door de Gebruiker via de Website, zullen op zijn vroegst worden geleverd na de volledige betaling van de verkoopprijs door de Gebruiker. Indien de Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het contract, zonder verdere formaliteiten, te ontbinden (ZOW art. 214 par. 1).

5.2 Producten worden aangetekend per post naar de Gebruikers verzonden, met uitzondering van pakketten die alleen (een) band(en) bevatten. Leveringen worden afgehandeld door lokale of buitenlandse derden (ook wel Transporteurs genoemd) die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten; leveringen zijn echter niet mogelijk voor de volgende landen: Angola, Argentinië, Benin, Bolivia, Botswana, Brazilië, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Tsjaad, Chili, Colombia, Comoren, Republiek Congo, Democratisch Republiek Congo, Djibouti, Ecuador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, India, Ivoorkust, Kenia, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië, Mexico, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru, Rusland, Rwanda, São Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Suriname, Tanzania, Togo, Oeganda, Uruguay, Venezuela, Zambia , Zimbabwe.

5.3 De prijzen zijn inclusief Delivery Duty Paid (DDP), wat inhoudt dat de Producten met ontvangstbewijs worden geleverd op het door Gebruiker opgegeven adres, inclusief douanerechten en BTW.

5.4 Voor bepaalde landen waar DDP-leveringen onmogelijk blijken te zijn, zijn de prijzen inclusief Delivery at Place (DAP), wat betekent dat de Producten worden geleverd op het door de Gebruiker opgegeven adres, douanerechten en btw niet inbegrepen. 

5.5 Bepaalde landen vereisen betaling van douanerechten en/of invoerrechten naast de prijs van het Product dat op de Website wordt weergegeven. Het Bedrijf geeft op de Website op het moment van aankoop aan of genoemde vergoedingen al dan niet betaald moeten worden.

5.6 Het Bedrijf geeft geen belastingteruggaveformulier af aan de Gebruiker, maar kan op verzoek van de Gebruiker bemiddelen om een levering, die wordt vastgehouden door Zwitserse of een buitenlandse douane, los te krijgen. Dit verlengt wel de leverperiode en vertraagt de ontvangst van de Producten aan de Gebruiker. 

5.7 De leveringstijden die op de Website worden weergegeven zijn geschatte streefdata en kunnen op geen enkele manier tegen het Bedrijf worden gebruikt.

5.8 De waarde/kosten van de postbezorging is inbegrepen in de verkoopprijs van de Producten.

5.9 Het leveringsadres van de Gebruiker is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven en wordt vermeld in de e-mail met de Bestelbevestiging die door het Bedrijf is verzonden. In het geval dat de gebruiker afwezig is tijdens de levering, laat de vervoerder meestal een notificatie achter, en in dit geval is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het pakket op te halen op de locatie en binnen de termijn die in het bericht wordt vermeld (behalve in het geval van aangetekende verzending, waarvoor geen notificatie wordt achtergelaten). In het geval dat de bovengenoemde deadline niet wordt gehaald door toedoen van de gebruiker, worden de producten teruggestuurd naar het bedrijf en in dergelijke gevallen is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om contact op te nemen met de klantenservice van het Bedrijf om een potentiële terugzending te regelen, waarbij de kosten voor rekening van de Gebruiker zijn. De Vervoerder kan de Gebruiker om aanvullende informatie vragen om de douane succesvol in te klaren en/of de levering af te ronden. Bij gebrek aan deze informatie, door nalatigheid van de Gebruiker, zal de koopwaar worden teruggestuurd naar de Afzender. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten van retournering en herverzending, naast de bijbehorende douanerechten.

5.10 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aangeleverde bezorgingsadres tijdens de afronding van zijn bestelling. In het geval van een fout in de adresgegevens van de Gebruiker, kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onvermogen om de Producten te leveren. Indien dit leidt tot de retournering van de Producten naar het Bedrijf, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de Gebruiker.

5.11 Alleen de algemene voorwaarden van de Vervoerder die de levering afhandelt, zijn van toepassing, waardoor de aansprakelijkheid van het Bedrijf, met betrekking tot het leveringsproces, komt te vervallen. 

5.12 De levering, eventuele vertragingen in de levering en het mogelijke verlies en/of diefstal van uw pakket zijn volledig toerekenbaar aan de Vervoerder die de levering van het product verzorgt, met uitzondering van het Bedrijf.

5.13 De bestelde Producten blijven eigendom van het Bedrijf tot het moment van levering op het door de Gebruiker opgegeven adres. De overdracht van risico's en voordelen vindt plaats op het moment van bezorging op het afleveradres van Gebruiker (ook in het geval dat het pakket bij de deur of in de gang van een appartementsgebouw wordt achtergelaten). Derhalve kan het Bedrijf de teruggave van de Producten eisen vóór de eigendomsoverdracht, indien de Gebruiker de voorwaarden van deze AV niet respecteert.

5.14 Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld:

• bij leveringsvertragingen als gevolg van inklaringsprocessen;

• in geval van verlies en/of diefstal van het pakket met de Producten, nadat het door de Vervoerder is afgeleverd op het afleveradres van de Gebruiker;

• in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel XII, resulterend in de vertraagde of niet-levering van de Producten.

VI. PRODUCT RETOURBELEID 

6.1 Voordat het bedrijf de Bestelling van de Gebruiker aan de Vervoerder overhandigt, heeft de gebruiker het recht om zich op elk moment terug te trekken zonder dat hij daarvoor een rechtvaardiging hoeft te geven. In ieder geval is de Gebruiker niet bevoegd om de Producten te gebruiken tijdens de herroepingstermijn. De Gebruiker moet zijn schriftelijke verzoek tot herroeping verzenden met behulp van het door het Bedrijf ter beschikking gestelde retourformulier.

6.2 Nadat de Bestelling van de Gebruiker door het Bedrijf aan de Vervoerder is overhandigd, kunnen de Producten worden geretourneerd binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten door de Gebruiker, op voorwaarde dat de verpakking van de Producten nog intact is, ongeopend is en alle labels en beschermingsmateriaal nog heeft. Om in een dergelijk geval tot retournering over te gaan, dient de Gebruiker gebruik te maken van het daartoe voorziene formulier in de ‘Leden’-sectie van de Website.

6.3 Producten moeten door de Gebruiker worden geretourneerd door gebruik te maken van de retourlabel aangeleverd door het Bedrijf. Pakketten die door Gebruikers rechtstreeks naar het hoofdkwartier van het Bedrijf worden geretourneerd, zullen niet in behandeling worden genomen en op kosten van de Gebruiker weer worden teruggestuurd naar diens adres. 

6.4 Producten moeten als nieuw en in perfecte staat worden geretourneerd met al het beschermende materiaal en de labels op hun plaats, evenals de aangehechte veiligheidstags en stickers. Zodra ze door het Bedrijf zijn ontvangen, worden ze onderworpen aan een Kwaliteitscontrole (KC) en functionele tests. De Gebruiker dient zorg te dragen voor de Producten bij de inspectie ervan. In het geval dat de Producten slijtage vertoont, zal alleen compensatie worden geëist indien de eerdergenoemde slijtage het gevolg is van overmatig gebruik van de Producten, die nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de Producten vast te stellen. Om de aard, kenmerken en functionaliteit van de Producten vast te stellen, mag de Gebruiker het alleen hanteren en inspecteren op een manier die in een fysieke winkel zou zijn toegestaan. Ook al wordt een lederen band maar één keer gedragen, zal deze vervormen en niet terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm. In dit geval zal deze dan ook zonder uitzondering tijdens de Kwaliteitscontrole worden afgewezen.

6.5 Elke terugzending waarbij de originele CODE41-doos en/of de speciale verpakkingen van de Producten niet in goede staat verkeren, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de overeenstemmende waarde af te trekken van de totale waarde van de restitutie die is toegekend aan de Gebruiker. 

6.6 Alle terugzendingen en/of uitwisselingen zullen worden blootgesteld aan een rigoreuze Kwaliteitscontrole door het Bedrijf om er zeker van te zijn dat de geretourneerde Producten aan alle retourneringseisen voldoen. Indien de Producten niet aan de Kwaliteitseisen voldoen, kan het Bedrijf van de Gebruiker eisen om de beschadigingen te betalen en/of besluiten om de restitutie in te trekken.

6.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor enig waardeverlies van de Producten als gevolg van het anders behandelen van de Producten dan in de gebruikershandleiding wordt gemeld. Indien de Producten zijn beschadigd of vernield als gevolg van een fout en/of nalatigheid van de Gebruiker, zal het Bedrijf de kosten van de restauratie of vervanging, aftrekken van de totale waarde van de restitutie die aan de Gebruiker is toegewezen. 

6.8 Indien de Gebruiker gebruikmaakt van zijn recht om te retourneren conform de eerdergenoemde retourneringsvoorwaarden, en wanneer de geretourneerde Producten de Kwaliteitscontrole doorstaan, zal het Bedrijf verder gaan met de toepasbare restitutie of omruiling.

6.9 Alle teruggezonden Producten door de Gebruiker, moeten worden vergezeld door alle bestelinformatie (verkoopfactuur en douanefactuur, indien van toepassing) om de verwerking door het Bedrijf te faciliteren. Ongeïdentificeerde retourneringen zullen worden teruggezonden naar de Gebruiker, op diens kosten. 

6.10 De restitutie van de Bestelling zal door het Bedrijf op dezelfde manier worden uitbetaald als de betaalmethode die de Gebruiker gebruikte toen hij de Bestelling plaatste op de Website (ofwel door het bedrag te restitueren op de creditcard of via een overschrijving naar de gebruikte bankrekening). Indien de betaalmethode, die de Gebruiker gebruikte bij het plaatsen van zijn Bestelling, niet langer geldig is of om een of andere reden niet meer toe te schrijven is aan het Bedrijf (verlies, betaalstop, verlopen van creditcard etc.), zal het Bedrijf contact opnemen met de Gebruiker om een passende oplossing te vinden.

6.11 Gepersonaliseerde Producten kunnen niet worden teruggenomen of worden geruild. Daarom is het retourbeleid op dit type Bestelling niet van toepassing.

6.12 Om de Gebruiker een ongeëvenaarde ervaring aan te kunnen bieden, zijn de retourvoorwaarden flexibel. Echter, het Bedrijf houdt het aantal terugzendingen bij, en behoudt zich daarom het recht voor om een Bestelling te weigeren als de Gebruiker te vaak gebruik heeft gemaakt van het retourbeleid.

6.13 Bestellingen die door Gebruikers worden teruggestuurd en die voldoen aan de eerdergenoemde retourneringsvoorwaarden, zijn gedekt door een door het Bedrijf verstrekte verzekering tot de waarde van de Producten en een maximum van 10.000 CHF.

6.14 Producten die als aanbieding op de Website worden aangeboden, en wiens verkoopprijs zonder verplichting door het Bedrijf zijn verminderd, kunnen niet worden geretourneerd.

VII. ONGEPAST GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

7.1 Aangaande de Producten die zijn geleverd aan de Gebruikers, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging(en) veroorzaakt door:

 • enig gebruik van de Producten dat tegen de huidige technische of veiligheidsnormen ingaat en in het bijzonder dat ingaat tegen de instructies vermeldt in de aangeleverde gebruikershandleiding;
 • enig gebruik van de Producten dat strijdig is met een normaal, aanvaardbaar en/of gepast gebruik (met name in het geval van een zware impact, overmatige druk of ruwe omgang met de Producten);
 • enige normale slijtage en veroudering van de Producten;
 • enige niet-conforme set-up of assemblage door de Gebruiker;
 • enige schok en/of impact van het kristal, band of kast van de Producten;
 • enige onderhoud, demontage of reparaties die niet zijn uitgevoerd door een after-sales servicecentrum dat is erkend door het Bedrijf;
 • transport en/of levering;
 • enige vrijwillige behandeling, nalatigheid of Gebruikersfout; 
 • het bewaren van de Producten in suboptimale omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, etc.);
 • blootstelling van de Producten aan klimatologische omstandigheden of enige vorm van niet-conforme behandeling door de Gebruiker;
 • overmacht, volgens artikel XII van deze AV.

7.2 De Gebruiker wordt geacht om het Bedrijf een verkoopbewijs te kunnen aantonen. Bij het ontbreken van een dergelijk bewijs, zal het Bedrijf geen retourautorisatie toekennen in het geval van een potentiële fout met de Producten.

7.3 De Gebruiker wordt geacht om het Bedrijf de Producten te kunnen aantonen met het originele serienummer. Bij het ontbreken van het desbetreffende serienummer, wordt de Gebruiker niet het recht tot garantie toegekend door het Bedrijf.

VIII. GARANTIE

8.1 Het Bedrijf verzekert dat alle Producten strikt aan alle kwaliteitseisen voldoen en dat ze alle inspecties en tests succesvol hebben doorlopen, zowel technisch als esthetisch, uitgevoerd door het Bedrijf.

8.2 De Producten worden door het Bedrijf als defect beschouwd, als ze reeds beschadigd werden overhandigd aan de Gebruiker of als fabricagefouten werden gerapporteerd conform met, en binnen de vastgestelde termijn in de garantie van de Producten in kwestie.

8.3 Indien de Producten al defect zijn bij ontvangst of wanneer de Gebruiker een defect ontdekt binnen de garantieperiode van 2 (twee) jaar, vanaf het moment van ontvangst, heeft de Gebruiker de optie om het terug te zenden voor reparatie. In dit geval wordt de Gebruiker geacht het Bedrijf schriftelijk te contacteren via het contactformulier op de Website (onder het kopje ‘Garantie’ in de Gebruikersaccount). Dit proces is pas geldig wanneer de bestellingstatus op ‘afgerond’ staat.

8.4 De Producten hebben een garantie van 2 (twee) jaar vanaf de datum van levering. Tijdens de garantieperiode is de Gebruiker verplicht om elk defect binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan het Bedrijf te melden, anders vervalt dit recht. Aanspraken op garantie, reparatie of vervanging leiden in geen geval tot verlenging van de garantieperiode of aanvang van een nieuwe. Bepaalde Producten worden gedekt door een garantie van 3 (drie) jaar. Het Bedrijf zal de Gebruiker uiterlijk op het moment van levering van het Product op de hoogte stellen van genoemde garantie van 3 (drie) jaar.

8.5 Het Bedrijf raadt ten zeerste aan om elk contact tussen de leren horlogeband en water te vermijden, op voorwaarde dat de band geen behandeling voor waterdichtheid heeft ondergaan. Mocht de leren horlogeband toch in aanraking komen met water, dan bestaat het risico op beschadiging van de horlogeband (scheuren, breuk, kleurverlies). Het Bedrijf raadt Gebruikers aan hun lederen band te verwijderen voordat ze hun handen wassen, een douche of een bad nemen. Deze garantie dekt alleen fabricagefouten in de Producten. Producten met lichtgevende, fluorescerende en/of fosforescerende motieven vormen geen enkel gevaar voor de Gebruikers.

8.6 De publiciteits- en promotiecampagnes van het Bedrijf (van nature bedoeld om het esthetische en innovatieve karakter van de Producten te belichten), en die de Producten in sommige gevallen in ongebruikelijke omstandigheden afbeelden, kunnen niet worden beschouwd als voorbeelden van normaal gebruik van de Producten. De garantie op de Producten is gelimiteerd tot defecten die voortkomen uit normaal en gewoon gebruik van de Producten door de Gebruikers. Indien dit niet het geval is, zijn artikelen VII en IX van deze AV van toepassing. 

8.7 Om zijn garantie te activeren, moet de Gebruiker inloggen op zijn account op de Website. Onder het kopje ‘GARANTIE’ moet de Gebruiker op de activatieknop, op de lijn die correspondeert met het product in kwestie, klikken. De Gebruiker wordt ook geacht om hun serienummer (verplicht), productreferentie (SKU) en hun bestelnummer vermelden. Mocht zich een probleem voordoen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het Bedrijf te contacteren.  

8.8 Gedurende de analyse van de informatie in de retourneringsclaim van de Producten, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om elke garantie, mits met een wettige reden, te weigeren (bijvoorbeeld in het geval de garantieperiode is verlopen, het defect niet wordt gedekt door de garantie of voor onjuist gebruik van de Producten door de Gebruiker).

8.9 Binnen het kader van de garantie, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken, de defecte Producten voor zover mogelijk repareren of vervangen. Alle reparatietijden zijn streeftijden en het Bedrijf kan op geen enkele manier voor ze aansprakelijk worden gesteld. Indien de Producten niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, en dezelfde Producten niet langer beschikbaar zijn, heeft de Gebruiker recht op een volledige restitutie. 

8.10 De reparaties van de Producten door het Bedrijf of door een derde partij (erkend door het Bedrijf) geeft de Gebruiker niet het recht op een nieuwe garantie.

8.11 De Producten moeten door de Gebruiker worden teruggezonden met behulp van het door het Bedrijf verstrekte retourlabel. Pakketten die rechtstreeks naar de kantoren van het Bedrijf worden gezonden, worden niet in behandeling genomen en worden in plaats daarvan op eigen kosten teruggestuurd naar de betreffende Gebruiker.

8.12 Alle teruggezonden Producten moeten worden vergezeld met de volledige Bestelinformatie om identificatie te vergemakkelijken en om de behandeling door het Bedrijf te versnellen. Ongeïdentificeerde retourzendingen worden teruggezonden naar, en voor rekening van, de desbetreffende Gebruiker.  

IX. GARANTIEBEPERKING

9.1 HET BEDRIJF VERSTREKT GEEN ANDERE GARANTIE DAN DEGENE DIE IS VERSTREKT IN RELATIE MET DE PRODUCTEN EN/OF DIE ZIJN VERSTREKT VOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. ENIGE POTENTIËLE DEFECTEN MOETEN SCHRIFTELIJK WORDEN GERAPPORTEERD AAN HET BEDRIJF BINNEN 3 (DRIE) WERKDAGEN VANAF HET MOMENT DAT DE DEFECTEN ZIJN OPGEMERKT.

9.2 IN IEDER GEVAL, AANVAARDT DE GEBRUIKER DAT DE GARANTIE DIE HET BEDRIJF KAN AANNEMEN MET BETREKKING TOT DE VERKOCHTE PRODUCTEN BEPERKT ZAL ZIJN DOOR DE RESTWAARDE VAN DE DOOR DE GEBRUIKER BETAALDE PRIJS. 

9.3 GEEN ANDERE GARANTIE WORDT DOOR HET BEDRIJF AANVAARD MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKERS MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE PRODUCTEN. 

X. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 DE PRODUCTEN VAN HET BEDRIJF ZIJN BEDOELD VOOR PRIVÉGEBRUIK EN NIET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VERPLICHTE WET (ZOW ART. 100), IS HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE OF INDIRECTE, VEROORZAAKT DOOR DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN DOOR HUN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN. IN IEDER GEVAL IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR DIRECTE SCHADE BEPERKT TOT OPZETTELIJKE VERKEERDE VOORSTELLING EN GROTE NALATIGHEID.

10.2 HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, DIRECTE OF INDIRECTE, MATERIËLE OF IMMATERIËLE, DIE DE WEBSITE EN/OF DE PRODUCTEN KUNNEN VEROORZAKEN AAN DERDEN.

10.3 IN IEDER GEVAL, ACCEPTEERT DE GEBRUIKER DAT ELK BEROEP OP AANSPRAKELIJKHEID TEGEN HET BEDRIJF BINNEN DRIE JAAR NA DE SCHADE MOET WORDEN INGEDIEND OF ZAL WORDEN ONDERWORPEN AAN VERNIETIGING.

10.4 De Producten en garanties voldoen aan de Zwitserse wetgeving en het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de Producten in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land buiten Zwitserland, waar de Producten worden geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf navraag te doen bij de autoriteiten van het land waar de levering plaatsvindt, om te weten of het product daar is toegelaten en om meer te weten te komen over het herroepingsrecht.

10.5 In geval van een rechtsconflict tussen het land van levering en deze AV met betrekking tot het herroepingsrecht, prevaleert het recht van het land van levering.

XI. GEBRUIKERSMENINGEN 

11.1 Zodra de Producten zijn geleverd aan de Gebruiker, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de mening van de Gebruiker te vragen over de bestelde Producten.

11.2 De mening van de Gebruiker mag alleen worden opgenomen met de toestemming van de Gebruiker. In het geval dat de Gebruiker hiermee instemt, kan het Bedrijf de Gebruiker vragen stellen over de redenen voor het gebruik van de Producten en over hun tevredenheid met betrekking tot het gebruik van de Producten. Deze informatie, aangaande de betreffende Producten, kan met toestemming van de Gebruiker op de Website worden gepubliceerd. 

XII. OVERMACHT

12.1 Het Bedrijf is niet aansprakelijk ​​voor enige vertraging in de levering of de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot de Gebruiker, in geval van overmacht.

12.2 Onder ‘overmacht’ moet worden verstaan ​​alle omstandigheden buiten de redelijke controle van het bedrijf, met inbegrip van natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, demonstraties, brand, explosies, overstromingen, epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen van de staat, opgelegde landbouwbeperkingen, grenssluitingen, fabrieksblokkades, stakingen of andere arbeidsconflicten, ongevallen, fabrieksstilstand, belemmeringen of vertragingen van transporteurs, de onmogelijkheid of vertraging bij het verkrijgen van de juiste en noodzakelijke voorraden of materialen, afscherming, beslaglegging of andere maatregelen genomen door of in opdracht van de bevoegde autoriteit en alle andere handelingen die niet voorzienbaar of toerekenbaar zijn aan het Bedrijf en die objectief gezien leiden tot een vertraging in de levering van de Producten.

XIII. DATABEVEILIGING

13.1 Het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf definieert zijn praktijken met betrekking tot gegevensbescherming. Dit Vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan de inhoud uitdrukkelijk wordt aanvaard door de gebruikers, is beschikbaar op de Website van het Bedrijf: https://code41watches.com/fr/sales/#tab_politique-de-confidentialit%C3%A9

XIV. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Onder ‘Intellectuele Eigendomsrechten’ dient in het bijzonder te worden verstaan ​​de merken, ontwerpen, auteursrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, expertise, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten, die zijn gedeponeerd of vastgelegd of anderszins, met betrekking tot het Bedrijf, de Website en/of de gerelateerde Producten.

14.2 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de domeinnaam en/of de Producten in het bezit van het Bedrijf, zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf.

14.3  De Gebruiker stemt ermee in de naam van het Bedrijf en de merken die eigendom zijn van het Bedrijf niet te gebruiken, te vertegenwoordigen of op enige andere manier te gebruiken en/of enige handeling te verrichten, die in strijd zou zijn met de Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie op enigerlei wijze van de Intellectuele Eigendomsrechten.

XV. OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Mochten de clausules van deze AV nietig of onwerkzaam worden verklaard, of mochten er mazen in de wetgeving aan het licht komen, dan blijven de overige bepalingen geldig. De ongeldige clausules zullen zodanig worden geïnterpreteerd of vervangen dat het beoogde doel van alle Partijen zoveel mogelijk wordt bereikt.

15.2 Het nalaten van een van de Partijen om de toepassing van een van de bepalingen van deze AV te eisen of om gebruik te maken van de schending ervan, zal niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen door die Partij van het recht op die bepaling.

15.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze AV op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat de Gebruiker op de hoogte wordt gebracht van eventuele wijzigingen.

XVI. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

16.1 Deze AV vallen onder het Zwitsers recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing.

16.2 De exclusieve bevoegdheid voor elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepassing of uitvoering van deze AV, ligt in Lausanne, Zwitserland.

XVII. CONTACT

17.1 Alle vragen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gestuurd:

a. naar het e-mailadres: team@code41;
b. per post naar het adres: CODE41 SA, Chemin de Mornex 3, à 1003 Lausanne, Suisse.

Algemene voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma

Versie 17 februari 2021

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Het Franse origineel is de enige wettige versie. Bekijk hier de Franse versie.

Toepassingsbereik van de algemene voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma

1.1 Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma (hierna het ‘Recht tot Pre-Boarding’ genoemd) die haar leden toestaan (hierna de ‘Leden’) om voorrangstoegang tot horloges te verkrijgen, die worden aangeboden door het merk ‘CODE41’ (hierna de ‘Horloges’) aangeboden door het bedrijf CODE41 SA, Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne (hierna het ‘Bedrijf’).

1.2 De Horloges die worden aangeboden aan de Leden van het Pre-Boardingprogramma zijn verkrijgbaar voor voorrangstoegang op de website met de URL: https://code41watches.com/ (hierna de ‘Website’).

1.3 De Leden hebben de optie om hun Recht tot Pre-Boarding uit te voeren door de betaling aan het Bedrijf voor een abonnement tot het Pre-Boardingprogramma (hierna het ‘Abonnement’).

1.4 Met de algemene voorwaarden (hierna de ‘AV’) en het Vertrouwelijkheidsbeleid, vertegenwoordigen deze algemene voorwaarden van Pre-Boarding (hierna de ‘AVP’) een integraal deel van de contractuele relatie tussen de Leden en het Bedrijf.

1.5 In naleving van deze AVP, erkent u dat meerderjarig bent en dat u uw burgerrechten kunt uitvoeren of, indien u handelt in naam van een bedrijf, dat u de benodigde bevoegdheden bezit om deze legitiem kunt vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, bent u verplicht uw acties te laten ratificeren door uw wettelijke of geautoriseerde vertegenwoordiger. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die het Bedrijf lijdt als gevolg van een schending van deze bepalingen. 

1.6 In naleving van deze AVP, garandeert u dat u over voldoende financiële middelen beschikt om aan de aangegaande verplichtingen met het Bedrijf te kunnen voldoen, en dat u niet failliet bent verklaard of dat u op het punt staat dat te worden.

1.7 In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen en garanties onjuist blijken te zijn, behoudt het Bedrijf zich het recht om het contract met het lid ongeldig te verklaren overeenkomstig met Artikel 23 van het Zwitserse Obligatiewetboek (hierna de ‘ZO’), onverlet eventuele andere middelen en acties die het Bedrijf tot zijn beschikking heeft.

II. Recht tot Pre-Boarding en voordelen

2.1 De Leden kunnen profiteren van het Recht tot Pre-Boarding voor de aankoop van een Horloge, door bij het Bedrijf een eenmalig Abonnement te kopen van 350 (driehonderdvijftig) plus BTW. Het Abonnement zal worden berekend in het wettige betaalmiddel (CHF/EUR/USD/GBP) van het land waar het Lid is gevestigd.

2.2 Het Recht tot Pre-Boarding verleent het desbetreffende Lid 24 (vierentwintig) uur voorrangstoegang wanneer een nieuw Horlogemodel te koop wordt aangeboden op de Website, en voorrang in het verwerven van een nieuw Horlogemodel ten opzichte van klanten zonder het Recht tot Pre-Boarding.

2.3 Het Bedrijf kan, naar eigen oordeel, beslissingen nemen aangaande de publieke verkoop van Horloges, waarbij Leden van het Pre-Boardingprogramma voorrangstoegang krijgen.

2.4 De Leden van het Pre-Boardingprogramma genieten dus tijdelijke voorrang ten opzichte van klanten van het Bedrijf zonder het Recht tot Pre-Boarding wanneer een nieuw CODE41-model beschikbaar komt voor verkoop. Een telefoon-/chatplatform staat ter beschikking tot de Leden met het Recht tot Pre-Boarding om vragen te stellen of om informatie in te winnen bij het Bedrijf.

2.5 Het Recht tot Pre-Boarding is niet-overdraagbaar en mag alleen worden gebruikt via het account van het Lid met het corresponderende Abonnement.

III. Betaling van het Abonnement aan het Bedrijf door de Leden

3.1 Betaling van het Abonnement aan het Bedrijf zal plaatsvinden conform de betalingsmethodes beschreven in Artikel 4 van de AV.

3.2 Wanneer de betaling van het Lid staat bijgeschreven op de bankrekening van het Bedrijf, zal laatstgenoemde het Recht tot Pre-Boarding van het Lid bevestigen en deze aangeven dat het betreffende recht kan worden uitgeoefend.

3.3 De waarde van het Abonnement kan door het Bedrijf te allen tijden worden aangepast zonder voorafgaande toestemming van de Leden, die niettemin door het Bedrijf te zijnder tijd zullen worden geïnformeerd van de prijsverandering.

3.4 Het Lid zijn van het Recht tot Pre-Boarding verleent voorrangstoegang tot de eerstvolgende verkoop van de Horloges van het Bedrijf, maar verleent geen voorrangsrechten tot alle toekomstige verkopen van de Horloges van het Bedrijf.

IV. Prijsverlagingen

4.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, de verkoopprijs (vóór belasting) van het desbetreffende Horloge, getoond op de Website voor Leden van het Pre-Boardingprogramma, te verlagen.

4.2 Het Lid dat profiteert van het Recht tot Pre-Boarding, heeft echter niet het recht om enige waarde van het Abonnement van het Bedrijf, terug te vorderen. Het lid ziet af van elke terugvordering op dit gebied.

V. Ontbindingsrecht

5.1 De Leden kunnen zich terugtrekken uit het programma door het Bedrijf, tot 15 (vijftien) dagen vóór de officiële openingsdatum van de verkoop op de Website die toegang geeft tot de publieke pre-orders van het desbetreffende horloge, via een schriftelijke verklaring te notificeren.

5.2 In dit geval, zal het Lid volledig worden gerestitueerd voor het Abonnement door het Bedrijf.

VI. Geldigheidsduur

6.1 De optie om een Horloge te kopen op basis van het voorrangsbeginsel verschaft door het Recht tot Pre-Boarding, moet worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende publieke verkoop van het Bedrijf, na de inschrijving tot het Pre-Boardingprogramma.

6.2 Wordt het Recht tot Pre-Boarding niet uitgeoefend tijdens de eerstvolgende publieke verkoop van het Bedrijf na de betaling van het Abonnement, komt dit recht onherroepelijk te vervallen. In dit geval, wordt het Lid niet gerestitueerd voor het Abonnement door het Bedrijf.

VII. Uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 Verkopen waarop Leden die profiteren van het Recht tot Pre-Boarding hun toegangsvoorrang kunnen uitoefenen, zijn gelimiteerd. Het Recht tot Pre-Boarding garandeert in geen geval de mogelijkheid om een CODE41-horloge te kopen. 

7.2 Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat een Lid zijn Recht to Pre-Boarding niet kan uitoefenen op geselecteerde horloges, als deze door het Bedrijf zijn aangemerkt als niet in aanmerking komend en/of in het geval technische problemen de voorrangstoegang tot de Website verhinderen.

7.3 Zover toegestaan onder het geldend recht, wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid van de hand en zal het niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan resulteren, direct of indirect, van het Recht tot Pre-Boarding van het desbetreffende Lid, van de betaling van het Abonnement en/of voorrangstoegang (of het gebrek hieraan) tot de Website en/of van de collectie of verwerking van de persoonlijke data van de Leden in deze context.

VIII. Overmacht

8.1 Met betrekking tot de Leden, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen in relatie tot het Recht tot Pre-Boarding in het geval van overmacht.

8.2 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan iedere oorzaak waarop het Bedrijf geen redelijke invloed heeft, inclusief natuurrampen, overheidsbeperkingen, terroristische aanslagen, demonstraties, branden, explosies, overstromingen, epidemiën, pandemiën, beperkende maatregelen (opgelegd door de overheid), fabrieksblokkades, stakingen en andere arbeidsconflicten, ongelukken, ongeplande fabrieksuitval, transportbelemmeringen of vertragingen, onvermogen of vertragingen om voorraden te bemachtigen en/of de benodigde apparatuur, executies, inbeslagnames of andere gebeurtenissen die onvoorzien zijn en niet toewijsbaar zijn aan het Bedrijf en die objectief vertragingen kunnen veroorzaken of de nakoming van de verplichtingen door het Bedrijf kunnen voorkomen.

IX. Databeveiliging

9.1 Het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf definieert de werkwijzen aangaande de beveiliging van data. Dit Vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan de inhoud door de Leden is geaccepteerd, staat op de Website van het Bedrijf (Privacybeleid).

X. Divers

10.1 In het geval dat enige bepalingen in dit AVP zouden komen te vervallen, of dat enige tekortkomingen aan het licht komen, blijven alle overige bepalingen geldig. De ongeldige bepalingen worden dermate uitgelegd of vervangen, dat de gestelde doelstelling van beide Partijen zo goed mogelijk zal worden bereikt.

10.2 Het niet succesvol aanspraak maken op een van de bepalingen in dit AVP door een van de Partijen, of zichzelf te beroepen op een schending, zal niet worden geïntrepeteerd als een renunciatie door de desbetreffende Partij van de voordelen van de desbetreffende bepaling.

10.3 Dit contract moet door het Lid als niet-overdraagbaar worden beschouwd, zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

10.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit AVP te eniger tijd aan te passen, mits het Lid wordt geïnformeerd over de desbetreffende aanpassingen.

XI. Toepasbare wet en Jurisdictie

11.1 Dit AVP is onderhevig aan de Zwitserse wet.

11.2 De enige jurisdictie, bij enig geschil aangaande de interpretatie, toepassing of uitvoering van dit AVP, is gevestigd in Lausanne, Zwitserland.  

PRIVACYVERKLARING

HOE DIT DOCUMENT TE LEZEN

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op onze community en op alle personen met wie we activiteiten ondernemen. Dit gebeurt wanneer u onze websites (de "Site") gebruikt, als u een bezoeker of een geautoriseerde gebruiker van ons platform bent, een lid van onze community die onze activiteiten volgt, onze potentiële of huidige zakenpartner, investeerder, leverancier bent, of een van onze gelukkige klanten. Wanneer u onze site gebruikt of een account aanmaakt om het platform te gebruiken, wordt u een geautoriseerde gebruiker ("gebruiker", "u" of "uw") en gebruikt u onze sites in overeenstemming met onze Verkoopvoorwaarden.

Deze privacyverklaring informeert u over welke informatie over u (“Persoonlijke gegevens” of “Persoonlijke informatie”) we direct of indirect van u kunnen verzamelen en die we creëren, opslaan, overdragen, delen of verwijderen (“Gebruik”), de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Houd er rekening mee dat de Franse versie van deze Verklaring bindend is (met aanzien van versies in andere talen).

1. ONZE TOEWIJDING

We nemen uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. We doen er alles aan om uw Persoonlijke informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat u deze op elk moment kunt inzien en beheren. Als het Gebruik van uw informatie verandert, zullen we u meer informatie verstrekken zodra we contact met u opnemen, per e-mail of via onze website. Waar nodig en als een dergelijke wijziging van invloed kan zijn op u, zouden we dit doen door deze Verklaring bij te werken, zodat u een melding krijgt de volgende keer dat u onze Site bezoekt.

2. WIE ZIJN CODE41?

CODE41 SA ("Code41", "wij", "ons" of "onze") is een innovatief bedrijf dat actief is in de horloge-industrie en opereert volgens de wetten van Zwitserland. Code41 is geregistreerd in het handelsregister van de Vaud-staat onder nummer CHE-112.269.012, en is gezeteld te Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne, Zwitserland.

Bij het verwerken van persoonlijke informatie over u, zal Code41 optreden als de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden die we in deze Verklaring beschrijven. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons of over het uitoefenen van uw rechten, raadpleeg dan sectie 14 of neem contact met ons op via privacy@code41.com.

3. WELKE INFORMATIE VERGAREN WE OVER U?  

De informatie die we over u verwerken, kan verschillende categorieën Persoonsgegevens bevatten, afhankelijk van uw interacties met ons.

Hieronder hebben we de belangrijkste categorieën van Persoonlijke Informatie geïdentificeerd die we over u vergaren.

Voorbeelden van categorieën van Persoonlijke informatie die we vergaren
ContactinformatieWe verzamelen uw contactgegevens wanneer u een account aanmaakt, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres en locatie, telefoonnummer, e-mailadres, of wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning, of wanneer u informatie aan ons verstrekt via een contactformulier;
- Voor leden van de community: we zullen gegevens opvragen die nodig zijn voor registratie op uw account, inclusief uw naam en e-mailadres. 
- Voor klanten: uw volledige naam, persoonlijk of professioneel adres en/of e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening voor terugbetaling of contractgerelateerde doeleinden en andere contactgegevens die nodig zijn om het contract met u te beheren. 
- Voor zakenpartners: volledige naam van uw personeel, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
Zakelijke contactgegevens We gebruiken Persoonlijke informatie van uw bedrijfspersoneel met onze zakenpartners en leveranciers om informatie uit te wisselen, zaken te doen en onze contractuele relatie met u te beheren. 
Financiële gegevens van klanten en zakenpartners Wij gebruiken financiële gegevens alleen met onze zakenpartners en klanten. Dergelijke informatie kan bevatten, indien nodig, uw:
- banknaam en rekeninggegevens om onze leveranciers te betalen of onze klanten terug te betalen van elk bedrag dat u mogelijk aan ons hebt betaald; 
- indien van toepassing en strikt vereist kunnen we identificatiegegevens, uw identiteitskaart of nummer nodig hebben om u te identificeren.
Profileringsinformatie We gebruiken gedragsinformatie over uw gebruik van de Site, in het bijzonder wanneer we cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken. Deze informatie is essentieel voor ons om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze campagnes beter af te stemmen, of om meer specifieke inhoud te bieden die voor u interessant kan zijn. Wanneer u akkoord gaat met dergelijk gebruik, kunt u altijd besluiten om u af te melden. U kunt meer lezen over dergelijk gebruik in onze cookies sectie.
Gegevens die we verkrijgen van externe providers: Om onze marketingcampagnes uit te voeren en ons publiek en onze community te vergroten, gebruiken we platforms van derden om advertenties te plaatsen op basis van het profiel van onze communityleden of klanten. 
Geaggregeerde informatie en statistische gegevens Waar van toepassing, door het gebruik van trackingtechnologieën. Bij het plaatsen van optionele cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën die niet-essentieel zijn op uw apparaat of om de website te laten werken, zullen we dit doen op basis van uw voorafgaande toestemming, tenzij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons toestaat om dit anders te doen. 
Media-inhoud
We behouden ons het recht voor om toegang te krijgen tot media-inhoud via uw gebruikersaccount, waaronder: 
- afbeeldingen, afbeeldingen of pictogrammen en andere gerelateerde media-inhoud die u mogelijk binnen uw gebruikersaccount gebruikt en die mogelijk wordt beschermd door rechten van derden. 
U blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van dergelijke inhoud aan ons, in het bijzonder voor het informeren of verkrijgen van voorafgaande toestemming van andere personen die in dergelijke media-inhoud zijn vastgelegd voordat u deze inhoud met ons deelt, anders mag dergelijke informatie niet onderworpen zijn aan copyright of ander beperkt gebruik.  
Instant messaging dataWanneer u met ons communiceert, zullen we communicatie-inhoud verzamelen en opslaan via instant messaging-functies of, indien beschikbaar, via de Site.  

4. WANNEER VERKRIJGEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

Wanneer u onze Site gebruikt, klant wordt van onze horloges, met ons communiceert of met ons samenwerkt, of wanneer we ons laatste nieuws met u delen, zullen we informatie over u verzamelen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden die we in deze Verklaring beschrijven. 

Informatie die we direct van u verkrijgen

In de meeste gevallen zal CODE41 Persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen of bekijken, zoals in de volgende gevallen:  

Verzameltijd Context van het verzamelen van uw Persoonlijke informatie 
Wanneer u zich aanmeldt op onze website We verzamelen Persoonlijke informatie over u wanneer u besluit uw gebruikersaccount aan te maken om een ​​CODE41-product te pre-orderen of wanneer u klant wordt en een van onze horloges koopt. Dit omvat uw contactgegevens, inclusief uw huisadres om u uw gewenste product of CODE41-horloge te sturen of te bezorgen. 
Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount op de Site Wanneer u succesvol informatie verstrekt over het aanmaken van een account op de Site, logt u ofwel rechtstreeks in of ontvangt u afzonderlijk inloggegevens om in te loggen op uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat u plug-ins voor sociale media kunt gebruiken om u te registreren of in te loggen op uw account op onze site, met inachtneming van hun servicevoorwaarden. 
Bij een garantie- of reparatieprobleem We verzamelen uw contactgegevens wanneer u contact wilt opnemen met onze community care-service voor vragen over productgarantie of klantenservice. Op dat moment zullen we u vragen om meer informatie te verstrekken om ons te helpen aan uw verzoek te voldoen en u te identificeren als een van onze klanten. 
Wanneer u contact met ons opneemt Wanneer u vragen stelt via e-mail, webchat of vragen stelt via ons contactformulier of instant messaging, vragen wij u om uw: 
- voornaam; 
- achternaam; en 
- e-mailadres. 
Indien nodig kunnen we om meer informatie vragen om ervoor te zorgen dat we u kunnen identificeren. Uw gesprek kan worden opgeslagen voor een korte periode die nodig is voor ons om onze klantenservice te verbeteren, op u te reageren en eventuele zorgen met betrekking tot uw producten weg te nemen. 
Wanneer u een reactie achterlaat op sociale platforms of beoordelingsplatforms We kunnen uw informatie verzamelen om op u te reageren en beter met u te communiceren in het geval u CODE41 op sociale media vermeldt, ons bedrijf beoordeelt of verdere opmerkingen plaatst, waarvoor we mogelijk moeten reageren om uw klanttevredenheid optimaal te houden/maken. 
Wanneer u ons belt Waar toegestaan, en met voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen we de oproep tot verbetering van onze dienstverlening aan de community opnemen. 

Let op: wanneer u instant messaging of soortgelijke gratis tekstfuncties gebruikt, zorg er dan voor dat er geen vertrouwelijke of gevoelige Persoonlijke gegevens worden gedeeld of verzonden via onze site (inclusief via instant messaging), tenzij u hiervoor geautoriseerd bent en, waar nodig, u de betrokkenen naar behoren heeft geïnformeerd over de verwerking van hun Persoonsgegevens. 

Informatie die we automatisch vergaren

Gegevenscategorie Omschrijving
Gebruikersapparaat- en browserinformatie Wanneer u onze Sites gebruikt, kan CODE41 bepaalde informatie over uw apparaat en uw gebruik ervan verzamelen en gebruiken.De informatie die we verzamelen kan zijn: 
- IP-adres
- unieke identificatiegegevens van uw apparat, 
- locatiegegevens, 
- informatie die is afgeleid van cookies die we mogelijk op uw apparaat hebben opgeslagen, die Persoonlijke gegevens kunnen bevatten, en 
- informatie over de bezochte pagina's, ingevoerde zoektermen of aangeklikte links op de Site. 
Lees meer over digitale informatie die we verzamelen in onze cookiesverklaring.
Informatie verzameld door derden met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën In sommige gevallen, wanneer u onze site gebruikt, kunnen we uw Persoonlijke informatie delen met derden. Dit kan gebeuren in het geval dat we externe providers toestaan ​​om advertenties op de Site te plaatsen, in welk geval u deze kunt in- of uitschakelen of uw keuzes verder kunt beheren via onze cookiebanner. 

Informatie die we indirect van u/via derden vergaren 

5. VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

Over het algemeen verzamelt CODE41 geen Persoonlijke gegevens over u indirect, d.w.z. van derden. 

Wanneer u verbinding maakt met onze Site en de Site gebruikt via uw gebruikersaccount, verzamelen we Persoonlijke informatie over u, onder meer voor de volgende doeleinden: 

Belangrijkste doeleinden waarvoor we uw Persoonlijke informatie kunnen gebruiken 
Beheren van uw gebruikersaccounts We hebben toegang tot uw Persoonsgegevens via uw gebruikersaccount wanneer u: 
- lid wordt van onze community, 
- ermee instemt om onze nieuwsbrieven te ontvangen, voor opkomende producten of om ons te volgen en onze initiatieven te zien, 
- producten van CODE41 koopt en klant wordt. U beheert welke informatie in uw account staat. 
Contractuele doeleinden We vergaren en gebruiken Persoonlijke gegevens van: 
- Zakenpartners: inclusief personeel en derden met wie u samenwerkt in het kader van de diensten die u aan ons verleent of in het kader van een zakelijke relatie. 
- Klanten: wanneer we uw gegevens bewaren om het contract met u te beheren met betrekking tot het product of de diensten die u bij ons aanvraagt. Dit omvat het verkrijgen van Persoonlijke informatie voor, tijdens en nadat we een contract met u, uw organisatie en uw personeel aangaan. 
Om klanten te helpen met product klantenserviceHet kan zijn dat we u moeten identificeren wanneer u met ons communiceert om te reageren op uw vragen en om eventuele vragen te behandelen die u mogelijk heeft in het kader van een pre-contractuele of contractuele relatie met ons. 
Verbeteren van onze klantenservice We gebruiken ook informatie om onze klantenservice te verbeteren, waaronder: 
- hoeveel u heeft betaald voor uw bestelling
- details van aankoop (postadres, telefoonnummer, producttype)
- betaalwijze 
- welke vervoerder of logistieke dienstverlener wordt gebruikt om het product te bezorgen 
Bij het gebruik van dergelijke informatie kunnen we segmentatie en klantprofielen uitvoeren om onze diensten te verbeteren.In het onderstaande gedeelte kunt u meer lezen over uw rechten. 
ProfileringOm ons publiek en onze klanten beter te begrijpen, gebruiken we bepaalde persoonlijke informatie over u, inclusief informatie die betrekking heeft op: 
- uw land, zoals via uw IP-adres en regio
- uw taal
- uw e-mailadres
- aantal bezochte pagina’s 
- aantal ontvangen e-mails en wanneer u deze opent uw communicatie met ons, zoals instant messages, telefoongesprekken, en het e-mailverkeer tussen ons 
In de meeste gevallen zullen we alleen geaggregeerde informatie gebruiken. 
AdverterenWe gebruiken geaggregeerde informatie op platforms van derden om marketingcampagnes uit te voeren. Hiervoor hoeven wij niet te weten wie u bent en deze platforms zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

6. HOE VERANTWOORDEN WE HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE (rechtsgrondslag)? 

Dit is een wereldwijde kennisgeving en is van toepassing waar u ook woont. In deze sectie beschrijven we onze wettelijke rechtvaardigingen (meestal aangeduid als "rechtsgrondslag") voor het gebruik van uw persoonlijke informatie met betrekking tot elk van onze belangrijkste verwerkingsactiviteiten.. 

Let op: afhankelijk van het land waar u woont, is het mogelijk dat de wetgeving van uw land niet vereist dat we een specifieke rechtsgrondslag gebruiken om het gebruik van uw persoonlijke informatie te rechtvaardigen, inclusief overdracht van uw persoonlijke informatie buiten uw land (bijv. in bepaalde Amerikaanse federale of Staatswetten). Als uw rechtsgebied toestemming vereist om uw persoonlijke informatie te verwerken, wanneer u met ons communiceert, zullen we uw toestemming vragen voorafgaand aan het gebruik van dergelijke informatie. 

Hieronder leggen we u uit welke rechtsgrond we kiezen of moeten gebruiken bij het gebruik van uw Persoonlijke informatie.  

RechtsgrondslagVoorbeelden van verwerkingsactiviteiten en gebruiksdoeleinden 
Op basis van ons contract met uAls lid van onze community (wanneer u uw account aanmaakt), klant of zakenpartner, zullen we uw persoonlijke of professionele contactgegevens bewaren en opslaan om te communiceren, u gerelateerde aanbiedingen als klant te bieden en het (pre-)contract te beheren of uw gebruikersaccount, en voor administratieve of factureringsdoeleinden. 
We gebruiken ons legitieme (of privé) belang bijvoorbeeld wanneer: - we informatie over u verzamelen wanneer u op onze Sites en andere functies navigeert, wanneer u vragen indient of met ons communiceert 
- we uw gegevens gebruiken in het kader van een verkoop om u soortgelijke aanbiedingen voor te stellen of u te informeren over opkomende producten en nieuwsbrieven te sturen; of 
- we statistieken gebruiken voor statistische doeleinden..
Op basis van uw voorafgaande toestemming (daar waar toegestaan ​​of vereist door de wet) Afhankelijk van het land waar u woont, moeten we mogelijk uw voorafgaande toestemming vragen, bijvoorbeeld: 
- bij het inschrijven op onze nieuwsbrieven;
- bij het delen of bekendmaken van uw Persoonsgegevens aan derden buiten uw land van verblijf, in landen die niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als in uw land van verblijf;
- bij het gebruiken van formulieren bij het aanmaken van uw gebruikersaccount; 
- om uw media-inhoud en uw afbeeldingen (zoals uw foto's, citaten, audio- of video-opnamen) te gebruiken voor interviews, evenementen, getuigenissen of andere soortgelijke activiteiten;
- bij het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.
Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of gegevensbeschermingswetten In sommige beperkte gevallen is het mogelijk dat we bepaalde beperkte Persoonlijke informatie over u langer moeten bewaren dan nodig is, zoals voor belasting- of boekhoudkundige doeleinden.

Voor geautoriseerde gebruikers van de Site

We verwerken uw Persoonlijke informatie op basis van de precontractuele of contractuele relatie die we met u zullen aangaan en ons legitieme belang. Dergelijke verwerkingsactiviteiten worden hieronder vermeld. In sommige gevallen doen we dit om andere redenen die u in deze sectie of afzonderlijk via de Site worden aangegeven. Geen van uw Persoonsgegevens worden gedeeld met derden zonder hun vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid te garanderen of, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, met uw voorafgaande toestemming.

Tabel voor gegevensbewaring, rechtsgrond en doel voor elke categorie Persoonsgegevens 

Categorieën van Persoonlijke gegevens Doel en rechtsgrondvoor de verwerking Bewaartermijn 
Accountgegevens gebruikerContractuele relatie met ons en voor het beheer van de Site en uw gebruikersaccounts.Duur van het contract, uw lidmaatschap of uw gebruik van de Site.Als u na die periode onze community verlaat, uw account verwijdert, of aan het einde van uw contract, zullen wij uw gegevens wissen. 
Financiële data
Die wordt verzameld door externe providers in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring. 
We ontvangen uw financiële informatie meestal nooit, behalve op basis van ons contract met u, we gebruiken deze om u herinneringen te sturen in geval van niet-betaling van facturen.  Duur van het contract, uw lidmaatschap of uw gebruik van de Site.Als u na die periode onze community verlaat, uw account verwijdert, of aan het einde van uw contract, zullen wij uw gegevens wissen. 
Contactgegevens
Inclusief uw naam, professioneel e-mailadres, postadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer. 
Contract met u als klant, lid van onze community of zakenpartner, om uw account te beheren of wanneer u ons een verzoek indient.We gebruiken uw contactgegevens ook na uw toestemming om contact met u op te nemen voor meer informatie of in geval van een probleem met de Site, in het kader van uw contract met ons.  
Wij bewaren uw gegevens tijdens het contract met u als klant, zakenpartner, zolang u een account aanhoudt.
Voor vragen zullen we uw contactgegevens niet langer bewaren als de vraag is opgelost en er geen follow-up nodig is. 
E-mailadres voor marketingWe kunnen uw e-mailadres gebruiken op basis van: (a) uw voorafgaande toestemming (opt-in); of (b) ons gerechtvaardigd belang (opt-out).We gebruiken uw e-mail in het kader van een aankoop als klant, zakenpartner om ons nieuws te delen of gebruiken ons gerechtvaardigd belang om u te voorzien van inhoud die voor u interessant kan zijn. - Alle gebruikers: we bewaren uw e-mail 13 maanden, tenzij u ermee instemt onze updates en nieuws te blijven ontvangen.We zullen de toestemming van tijd tot tijd herzien en indien nodig vernieuwen. U ontvangt geen nieuwsbrieven meer nadat u zich heeft uitgeschreven.
- Voor klanten: We bewaren uw e-mail zo lang als nodig is voor productgerelateerde zaken, zoals voor de duur van de garantie. 
Mediacontent
die via de site wordt verspreid (foto's, of bestanden). 
Het doel van een dergelijke verwerking is om u diensten van de beste kwaliteit te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften en vraag. U besluit dergelijke media vrijelijk in uw gebruikersaccount op te nemen, bijvoorbeeld wanneer u inlogt met diensten van derden, zoals via Facebook-login of Gmail-login. Duur van het gebruikersaccount of uw keuze om het te verwijderen. 
Instant messaging-gegevens 
Alle informatie die betrekking heeft op de berichten die met ons zijn uitgewisseld.
Wij verwerken dergelijke gegevens op basis van: 
- uw (pre-)contractuele relatie met ons om te reageren op uw vragen, voor ticketing en klantenondersteuning; en 
- legitiem belang en contractuele relatie waarbij de service wordt aangeboden als een functie op onze Site 
We bewaren instant messaging-gegevens zolang uw account van kracht blijft of zo lang als nodig is om uw vragen als lid van onze community, een CODE41-klant, zakenpartner of als onderdeel van het grote publiek te beantwoorden. Hierna, of als uw vraag is gesloten, zullen we deze verwijderen. 
Samengevoegde gegevens voor statistieken, analyses en profilering We gebruiken ons legitieme belang om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze sites, om onze service te verbeteren en voor essentiële cookies die niet permanent zijn. Waar we profileren of wanneer we uw informatie niet gebruiken, hebben we mogelijk uw toestemming niet nodig, behalve voor het gebruik van bepaalde trackingtechnologieën, indien vereist. Niet langer dan toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, maar niet langer dan 24 maanden.Over het algemeen verzamelen we geen gegevens waarmee we u kunnen identificeren, alleen op samengevoegde of geanonimiseerde niveaus. 

7. DATA MINIMALISATIE

Waar toegestaan ​​en haalbaar, en om uw recht op privacy te beschermen, zal CODE41 redelijke stappen ondernemen om informatie die u direct of indirect kan identificeren te verwijderen of te anonimiseren en de hoeveelheid Persoonlijke informatie die we gebruiken, indienen of overdragen aan derden, tot een minimum te beperken. 

8. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE OVER U?

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens? 

Alleen een beperkt aantal personen heeft toegang tot uw Persoonlijke gegevens. Elke persoon die toegang heeft tot uw Persoonlijke informatie, behandelt deze met hetzelfde vertrouwelijkheid als die CODE41 voorstaat, en zal zorgen voor gelijkwaardige technische maatregelen die worden gebruikt om uw Persoonlijke informatie te beschermen. Die personen kunnen zijn: 

 • door ons geautoriseerde medewerkers, leveranciers, adviseurs of arbeiders;
 • door ons goedgekeurde derden, zoals IT-serviceproviders of auditors. 

Bij het inschakelen van derden sluiten we met hen overeenkomsten voor de Verwerking van Persoonsgegevens, zodat deze Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met onze instructies, op een vertrouwelijke, veilige en transparante manier om uw privacyrechten te beschermen. 

Grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens

Wanneer we informatie over u ontvangen of informatie met u of andere gebruikers uitwisselen, zullen we uw Persoonlijke informatie ontvangen en verwerken in het land waarin we ons bevinden. 

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het VK en Zwitserland bevindt 

Voor gebruikers en klanten die zich in de EER en het Verenigd Koninkrijk bevinden, vereist elke overdracht naar ons in Zwitserland geen aanvullende waarborgen, aangezien Zwitserland door de EU-commissie wordt erkend als een land met een passend beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan de Europese privacywetgeving.

Wanneer we toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens vanuit, of deze overdragen, buiten de EER, het VK en Zwitserland naar landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als uw eigen land, zullen we passende waarborgen gebruiken om uw recht op privacy te beschermen. Dergelijke waarborgen kunnen bijvoorbeeld bestaan ​​uit het gebruik van standaardcontractbepalingen (om informatie uit te wisselen met derden buiten de EER, het VK en Zwitserland), zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of de bevoegde autoriteit, overeenkomsten voor gegevensoverdracht of uw toestemming. Indien nodig moeten overschrijvingen mogelijk worden ingediend bij de autoriteiten. 

Overdracht naar rechtsgebieden van derde landen

Als u zich in een land bevindt dat ons land niet erkent als land met een passend beschermingsniveau, zullen we samen met u vertrouwen op passende waarborgen (zoals de standaardcontractbepalingen of andere wettige overdrachtsmechanismen) om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens buiten uw land van residentie. Meestal deelt u dergelijke Persoonlijke informatie met ons, via de site, op vrijwillige basis, met het oog op het aangaan van een contract met ons of op basis van uw toestemming.

Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de verwerkingsactiviteit betrekking heeft op: (a) de registratie en het beheer van uw account, of (b) het aangaan van een contract met ons.  

 1. Openbaarmaking met derden 

In bepaalde beperkte gevallen kunnen geautoriseerde derden buiten onze organisatie, toegang krijgen tot uw gegevens. Deze kunnen zijn: 

 • derden die ons diensten verlenen voor het beheer van de Site (zoals IT-diensten in geval van storing of voor het onderhoud van onze Site); 
 • financiële diensten, zoals Payzen (Lyra Network) die u binnen de site kunt gebruiken om bepaalde producten te kopen en die toegang kan krijgen tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het verzekeren en beveiligen van de betaling die u via de site doet. U kunt de voorwaarden en kennisgevingen van dergelijke financiële dienstverleners hier raadplegen: Payzen | Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring. Wanneer u online betaalt, heeft CODE41 geen toegang tot uw betalingsgegevens, tenzij we u moeten terugbetalen of u een herinnering moeten sturen in geval van te late betaling.  
 • andere geautoriseerde derden, zoals ons CRM-platform, datacenterproviders, IT-providers, zoals Amazon-webservices, of andere geautoriseerde derden.  

Bij het inschakelen van derden hebben we met hen overeenkomsten gesloten voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, zodat deze verwerking in overeenstemming met onze instructies, op een vertrouwelijke, veilige en transparante manier wordt uitgevoerd om uw privacyrechten te beschermen (paragraaf 10 tot deze Verklaring) en voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

9. WELKE COOKIES EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN WE?

Cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën kunnen op de Site worden gebruikt om automatisch bepaalde informatie over uw apparaat te verzamelen. We verzamelen uw Persoonlijke gegevens meestal niet, maar mocht dit toch gebeuren, dan kan dit Persoonlijke informatie bevatten, zoals uitgelegd in deze sectie. 

Toestemmingsbeheertool: voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, kunt u onze cookietabel lezen, u kunt hier of in de voettekst van onze website toegang krijgen tot ons toestemmingsbeheerplatform voor toestemming voor cookies.  

Waar van toepassing, kunt u ook lezen hoe trackingtechnologieën werken op andere websites die u gebruikt door naar de betreffende cookieverklaring te gaan. 

Wat zijn cookies en trackingtechnologieën? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u een site bezoekt, die vervolgens worden gebruikt om uw apparaat te identificeren voor de hieronder beschreven doeleinden. Cookies die door de eigenaar van een site worden geplaatst, worden "first party cookies" genoemd. Cookies die door andere mensen zijn ingesteld, worden "cookies van derden" genoemd. Cookies van derden stellen de derde partij in staat om functies of functionaliteit op of via de site te bieden (zoals analyses, advertenties en video's). De partijen die deze cookies van derden instellen, kunnen uw apparaat herkennen, zowel wanneer het onze site bezoekt als wanneer het bepaalde andere sites bezoekt.   

Welke categorieën cookies gebruiken we?

We gebruiken over het algemeen bepaalde soorten cookies tijdens uw sessie op onze website (“sessiecookies”). Om uw ervaring te verbeteren of uw voorkeuren of keuzes te onthouden, kunnen we cookies gebruiken die op uw apparaat blijven staan, tenzij u ze verwijdert (“permanente cookies”). Bij het gebruik van cookies op onze Site kan deze technologie het volgende omvatten: 

Categorieën cookies en trackingtechnologieën die we kunnen gebruiken 
Strikt noodzakelijke cookies("vereist")  Deze cookies en trackingtechnologieën stellen onze websites in staat om te werken en de veiligheid van onze website te verbeteren. We gebruiken ze bijvoorbeeld wanneer u zich moet authenticeren of de inlogfunctionaliteit moet gebruiken om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze Site.
Prestatiecookies Deze cookies kunnen ons in staat stellen om:
- onze Site te verbeteren;
- taal- of andere voorkeuren te onthouden tijdens het browsen; of  
- andere functies op onze Sites of platforms te gebruiken om uw ervaring te verbeteren.
Sociale media cookiesWe kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken om interessante inhoud te delen, verbinding te maken met bepaalde accounts waarmee u uw persoonlijke informatie met ons kunt delen. Deze platforms kunnen op hun eigen voorwaarden toegang krijgen tot uw browsegeschiedenis en informatie verzamelen over uw browse-reis. Daarbij zijn wij niet verantwoordelijk voor hoe deze platforms uw informatie gebruiken, delen of beschermen. U kunt toegang krijgen tot meer informatie door verbinding te maken met hun respectieve servicevoorwaarden. 
Analytics-cookies Deze cookies stellen ons in staat om uw gebruik van onze websites beter te begrijpen, statistieken over uw gebruik en bezoeken vast te stellen (bijvoorbeeld informatie over elke bezochte pagina, hoe lang gebruikers naar een specifieke pagina navigeren, hoe lang het duurt om een ​​specifieke pagina te downloaden, wat zijn de acties van gebruikers op elke pagina (klik, selectie, enz.). 
Andere tracking-technologieënWanneer u webgebaseerde software of websites of mobiele apps van derden gebruikt, kan de technologie bepaalde ingebouwde trackingtechnologieën omvatten. Dit kan zijn: 
- webbakens, webservergegevens en vergelijkbare technologieën;
- tracking pixels, die we als afbeelding in onze communicatie met u kunnen opnemen. Dit kan ons in staat stellen te begrijpen wanneer u elektronische communicatie leest die we u sturen, nauwkeurigere en relevantere inhoud te leveren en onze communicatie aan u te verbeteren. Bij gebruik van deze technologie kunnen we geaggregeerde of geanonimiseerde informatie ontvangen. In bepaalde gevallen kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen, bijvoorbeeld: 
- locatie data (zoals stad, regio, en waar u uw e-mail heeft geopend);
- uw IP-adres
- browser- en apparaatinformatie: bijvoorbeeld uw mobiele of desktopbesturingssysteem (OS), type e-mailsoftware, apparaat en user-agent; of  
- de datum en tijd waarop u onze elektronische communicatie opent. 
- andere trackers die functionaliteiten mogelijk maken, zoals externe interacties met u via chatbots, instant messages en andere online functies op onze websites of in software van derden die we gebruiken.

Waarom gebruiken we cookies op uw site?

We gebruiken ze voor de volgende doeleinden:

 • Om uw ervaring efficiënter, sneller en gemakkelijker te maken: door uw voorkeuren te onthouden, zoals voorkeurstaal, weergave- en andere instellingen, uw sessie te onderhouden en voor authenticatiedoeleinden. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden ook wel sessie-ID-cookies, authenticatiecookies en gebruikersinterface-aanpassingscookies genoemd. 
 • Om nuttige kennis te verwerven over het gebruik van de site: door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en ander gebruik. Dit helpt ons onze sites te verbeteren. Deze cookies worden ook wel analytische cookies genoemd. Voor dit doel kunnen we analysediensten gebruiken zoals Google Analytics, wat betekent dat Google en vergelijkbare leveranciers ook toegang hebben tot deze informatie (inclusief uw IP-adres en eventuele andere apparatuur-ID's zoals het IMEI-nummer en het MAC-adres). 
 • Om voor gemakkelijke toegang tot onze sociale-mediasites te zorgen. Dit helpt ons om u door te verwijzen en onze inhoud met u te delen op sites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube of Pinterest. Als we 'plug-ins voor sociale media' gebruiken, kunnen deze cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of ander apparaat opslaan. Dit betekent dat de sociale-mediasites toegang hebben tot deze informatie (inclusief uw IP-adres) en kunnen identificeren dat u interactie heeft gehad met onze Site. 
 • Profileren. Dit stelt ons in staat om ons publiek beter te begrijpen en onze respons, berichten en interacties met onze community en klanten te verbeteren.
 • Adverteren en retargeting. We voeren marketingcampagnes uit, meestal via platforms van derden en onder controle en verantwoordelijkheid van deze derden. 

Google Analytics

Als we een van dergelijke technologieën gebruiken en als u niet wilt dat bepaalde gegevens over u worden doorgegeven aan Google Analytics, volg dan de instructies hier om u af te melden en de service te deactiveren. U kunt op elk moment uw browsertools instellen en cookies weigeren die niet nodig zijn om u de service te bieden via de tool voor toestemmingsbeheer die we van tijd tot tijd op de Site kunnen gebruiken. Voor meer informatie over cookies kunt u de volgende website bezoeken: https://www.allaboutcookies.org/

Hoe cookies te weigeren of afmelden voor cookies

Uw webbrowser kan worden ingesteld om cookies te beheren en zelfs te weigeren. Houd er rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies automatisch te weigeren, uw gebruikerservaring bij het bezoeken van websites niet hetzelfde zal zijn: uw voorkeuren worden mogelijk niet onthouden, bepaalde functionaliteit kan verloren gaan en u hebt mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden of kenmerken van de websites. 

10. HOE U AF TE MELDEN VOOR NIEUWSBRIEVEN 

Wij kunnen u informatie sturen over onze diensten, in het kader van het contract dat u met ons heeft of uw lidmaatschap, uw account en informatie over onze activiteiten en onze producten. Of u zich nu aanmeldt of het recht krijgt om u af te melden om geen nieuws of updates meer van ons te ontvangen, u heeft altijd de mogelijkheid om u op elk moment af te melden voor onze marketingcommunicatie door in de e-mail op afmelden te klikken. U kunt in sectie 14 hieronder meer vinden over uw rechten of u kunt contact met ons opnemen via privacy@code41.com.

11. HOE BESCHERMEN WIJ INFORMATIE OVER U?

We implementeren passende technische en organisatorische controles om uw persoonlijke informatie die we bewaren te beschermen om ongeoorloofde verwerking, verlies van gegevens, openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging te voorkomen. Waar van toepassing kunnen we beschermende technieken gebruiken zoals codering, pseudonimisering, de-identificatie en andere technologieën die ons kunnen helpen bij het beveiligen van de informatie over u, inclusief maatregelen om de toegang tot uw informatie te herstellen. We eisen ook van onze serviceproviders dat ze voldoen aan redelijke en erkende vereisten op het gebied van gegevensprivacy, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en beveiliging.

We voeren tests en beoordelingen uit van onze technologieën en processen, inclusief een beoordeling van onze zakenpartners en leveranciers, zodat onze beveiligingscontroles effectief blijven. Ook zullen we, wanneer ze niet meer nodig zijn, uw persoonlijke informatie verder anonimiseren of verwijderen wanneer deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor we dergelijke informatie oorspronkelijk hebben verzameld. 

Lijst met beveiligingsmaatregelen
We hebben onze systemen geconfigureerd om industriestandaard informatiebeveiligingsmaatregelen toe te passen en een erkend beveiligingskader gebruikt om uw informatie te beschermen, waaronder onder meer: 
 • HTTPS- en SSL-codering, bestandscodering, vereisten voor wachtwoordsterkte;
 • Toegangscontrole via privileges en rollen;
 • Software gebouwd in overeenstemming met privacy by design en by default principes;

Gebruik van bastion-hosts om de toegang tot de databases te beperken. Waar we externe leveranciers gebruiken om ons te helpen met informatiebeveiligingsmaatregelen, hebben ze toegezegd te voldoen aan strikte gegevensbeschermingsvereisten om maximale vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. 

12. WAAR SLAAN WIJ UW GEGEVENS OP? 

Wij opereren vanuit Zwitserland, een land dat wordt erkend met een wetgeving die hoge normen biedt voor de bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen met betrekking tot de omgang met uw Persoonsgegevens. Hoewel we vanuit Zwitserland opereren, kunnen we externe serviceproviders gebruiken om onze klanten, zakelijke en gemeenschapsdatabase en andere relevante informatie op een veilige manier te verwerken. 

Hostinglocatie

Onze huidige CRM-database (Customer Relationship Management) en de verschillende functionaliteiten die we gebruiken om ons publiek beter te begrijpen en met u te communiceren, maken gebruik van back-up- en rampherstel- en hostinglocaties in Dublin, Parijs en in de Verenigde Staten.

De hosting van uw gegevens bevindt zich op de servers van AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, een bedrijf gevestigd in en opererend vanuit Luxemburg, met redundantieservers in Ierland en Frankrijk. Over het algemeen hebben onze hostingproviders hun servers zo geconfigureerd dat ze geen toegang hebben tot uw gegevens zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Amazon gebruikt best practices voor informatie- en gegevensbeveiliging in de branche, met name AES 256-bits codering, een van de veiligste standaarden voor het coderen van uw informatie.

13. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS? 

Dataretentie

We bewaren de persoonlijke informatie die we over u verzamelen zo lang als nodig is om de diensten via de site te leveren en om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen (bijv. om te voldoen aan toepasselijke wetten, wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en voor archiveringsdoeleinden).

Wanneer we geen legitiem zakelijk belang hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens of als u ons om verwijdering vraagt, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen en vragen aan onze hostingproviders en derde partijen om deze verder te verwijderen, deze te anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als Persoonsgegevens zijn opgeslagen in beveiligde archieven), zullen we uw informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk wordt en deze zo snel als technisch mogelijk is verwijderen. We kunnen alle geschikte technologie of andere maatregelen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eventuele risico's te beperken, zoals verduistering, blanking of codering. 

Retentieschema voor klanten

Houd er rekening mee dat, tenzij u ermee instemt om nieuwsbrieven en updates over onze activiteiten en productontwikkelingen te blijven ontvangen, of waar anderszins toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, we de persoonlijke informatie in de database van onze klanten (CRM) niet langer dan 13 maanden zullen bewaren.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over onze gegevensbewaring en praktijken, neem dan contact met ons op via privacy@code41.com

14. UW RECHTEN OP PRIVACY 

Als gebruiker van onze diensten en klant op onze Site, en afhankelijk van uw land van verblijf, hebt u mogelijk het recht om uw rechten uit te oefenen en/of een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Toegang, Herziening, Verwijdering

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u mogelijk het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie over u die door ons wordt bewaard. U heeft mogelijk ook het recht om dergelijke informatie te herzien, te corrigeren of te verwijderen. Uw rechten op dergelijke informatie kunnen onderhevig zijn aan beperkte wettelijke en regelgevende beperkingen.

Bezwaar tegen verwerking en aanvullende rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. de Europese wetgeving inzake gegevensprivacy), kunt u formeel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. In bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het aanvullende recht om aspecten van de verwerking van uw informatie te beperken of op te schorten of om een ​​kopie van uw gegevens aan u of een derde partij te vragen in een digitaal en machineleesbaar formaat (portabiliteit).

Bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Dit omvat het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens voor direct marketing. Als we uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking en zullen we de verwerking van uw informatie staken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende legitieme gronden of om juridische redenen nodig is. Waar we uw informatie gebruiken voor direct marketing voor onze eigen diensten, kunt u altijd bezwaar maken tegen en u afmelden voor toekomstige marketingberichten met behulp van de afmeldlink in dergelijke berichten.

Privacywetten van de Amerikaanse staten

Volgens bepaalde wetten van de Amerikaanse staat hebt u mogelijk bepaalde rechten die zijn verbonden aan ons gebruik van uw persoonlijke informatie. In het bijzonder, als u zich in een Amerikaanse staat bevindt die de verkoop van uw informatie regelt, verkoopt CODE41 uw informatie niet, noch onthult of deelt u informatie over u met derden voor hun commerciële voordeel, wanneer u zich in deze Amerikaanse staten bevindt. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Voor inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act 2018 (CCPA) en de aanstaande wijzigingen, zoals de California Privacy Rights Act (CPRA), inwoners van Californië hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie die in het bezit is van particuliere bedrijven. In het bijzonder: (i) verkopen we geen persoonlijke informatie van personen die zich in Californië bevinden, (ii) delen we dergelijke persoonlijke informatie met derden voor hun eigen commerciële voordelen, noch (iii) discrimineren we u op welke manier dan ook. Californische individuen kunnen hun rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@code41.com.

Rechten van Europese personen om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten

In het geval dat een persoon die zich in de EER-landen, het VK en Zwitserland bevindt, van mening is dat we informatie hebben verwerkt op een manier die onwettig is of uw rechten schendt, of de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", de ICO UK of de Zwitserse Federale wet op de gegevensbescherming, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De lijst van die autoriteiten is te vinden op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming of hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

15. OVERIGE INFORMATIE INZAKE UW PRIVACY 

A) Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

We gebruiken geen algoritmen om beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Er zal iemand worden betrokken om beslissingen die voortvloeien uit dergelijk gebruik te valideren. 

B) Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een koppeling van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om de privacyverklaring van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacyverklaring of praktijken van sites of diensten van derden. 

C) Privacy van kinderen

Onze Service richt zich tot niemand onder de 18 jaar, vooral niet als de services eenmalige of regelmatige betalingen vereisen. We kunnen u echter toestaan ​​om onze service te gebruiken als u jonger bent dan 18 jaar, tot 16 jaar, of, indien van toepassing, de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming ons dit toestaat, tot de leeftijd van 13 ("Kinderen"). De leeftijd van 13 moet de minimumleeftijd zijn waaronder u de site mogelijk helemaal niet mag gebruiken. We raden u ten zeerste aan om deze Site alleen te gebruiken als u ouder bent dan 18 ("Volwassene"), aangezien we mogelijk aanvullende informatie over u moeten vragen als u nog geen Volwassene bent.

Voor kinderen die onze diensten gebruiken, moet u de voorafgaande toestemming van uw ouders of juridische mentor hebben om onze Site te gebruiken en een contract met ons aan te gaan. In het bijzonder verzamelen we niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de 18 jaar op vrijwillige basis. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op als u het hier niet mee eens bent. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, gerechtelijke of voogd, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

16. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

CODE41 kan deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken door eventuele herzieningen op deze website te plaatsen. Wanneer er materiële herzieningen worden aangebracht, kunnen we een prominente kennisgeving op deze website plaatsen en zullen we u rechtstreeks op de hoogte stellen, wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen. 

17. CONTACT

Wij verstrekken eenvoudig toegankelijke informatie via onze website of op aanvraag. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens: 

CODE41 SA

Chemin de Mornex 3 
1003 Lausanne

E-mail: privacy@code41.com 
Laatst bijgewerkt: 1 September 2021

GDPR-vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk : Shakespeare Martineau LLP (geregistreerd in Engeland en Wales met nummer OC319029), statutaire zetel is No 1 Colmore Square, Birmingham, Verenigd Koninkrijk, B4 6AA. E-mail : ukgdpr@shma.co.uk.

EU GDPR Vertegenwoordiger : Timelex CV/SC (opgericht en bestaand naar Belgisch recht onder het nummer 0890.217.005 ), met maatschappelijke zetel op het adres Jozef Stevensstraat 7, 1000 Brussel, België. E-mail : geert.somers@timelex.eu.

Verzendbeleid

Verzendkosten

We bieden standaard verzendkosten voor alle bestellingen!

Levertijden en vervoermiddelen*

*Al onze producten worden per expreslevering verzonden, getekend bij ontvangst.

LAND LEVERTIJD
ZWITSERLAND 1-5 werkdagen
FRANKRIJK 1-5 werkdagen
EUROPA- REST VAN DE WERELD 3-7 werkdagen

Belasting en douanerechten

Voor Zwitserland en de rest van Europa zijn onze prijzen inclusief btw en douanerechten.

Voor overige landen zijn de weergegeven prijzen exclusief belasting. Alle douanerechten, belastingen, invoerrechten, makelaarskosten en eventuele andere kosten die door jouw lokale overheid worden toegevoegd vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verzendkosten en belastingen worden niet vergoed voor pakketten die zijn geweigerd als gevolg van het niet betalen van btw / invoerrechten.

Lopende projecten

 • DDP bezorging (Delivered Duty Paid) voor klanten in de rest van de wereld.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de status van mijn bestelling?

Je kan de status van je bestelling controleren door deze bekijken in je klantenaccount.

Er zijn verschillende statussen voor ieder stadium:

 • Betaling bevestigd: je betaling is ontvangen
 • Klaar voor verwerking: je bestelling wordt verwerkt
 • Verzonden: je bestelling wordt binnenkort bezorgd
 • Voltooid: je bestelling is bezorgd
Wanneer wordt mijn bestelling bezorgd?

De bezorgdatum staat vermeld in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen.

Je kunt deze ook vinden op onze website door in te loggen op je klantenaccount; de status van je bestelling zal daar te zien zijn.

Zie vraag 1 “Wat is de status van mijn bestelling?” voor de verschillende statussen.
Zodra je bestelling klaar is voor verzending ontvang je van ons een e-mail met een zendingsnummer.

Mocht je niet thuis zijn op het moment van bezorging, neem dan contact op met het verzendbedrijf (Colissimo, DHL of Delivengo) om een nieuw bezorgmoment aan te vragen.

Ik heb een fout gemaakt in mijn bestelling, kan ik dit corrigeren?

Je bestelling kan worden gewijzigd in je winkelmand zolang de betaling nog niet is voldaan.

Zodra de betaling is verwerkt wordt jouw bestelling beschouwd als klaar voor verzending, en verdere wijzigingen zullen via ruil / terugbetaling moeten gaan. Gebruik het contactformulier of neem direct contact op met ons team om de beste oplossing voor jouw situatie te vinden.

Als jouw bestelling is verzonden en je wilt deze geheel of gedeeltelijk ruilen, dan zal deze ruil plaatsvinden in de vorm van terugbetaling (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.11). Terugbetaling geschiedt na retournering van het product en navolgende kwaliteitscontrole (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.8) Je zult daarna een nieuwe bestelling moeten plaatsen op onze website om jouw nieuwe product te ontvangen.

Ik ben van gedachten veranderd, hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Annulering van een bestelling hangt af van de bestelstatus. Je kunt eenvoudig annuleren of worden terugbetaald, afhangende van de staat van voorbereiding. Heb je verdere vragen hierover? Lees onze algemene voorwaarden of neem contact op met ons team via het contactformulier.

Het horloge dat ik heb ontvangen voldoet niet aan mijn verwachtingen. Kan ik het terugsturen?

Je hebt recht op een gratis retourtermijn van 30 dagen die ingaat op de dag waarop je jouw aankoop ontvangt.

Je retouraanvraag zal worden geaccepteerd onder bepaalde voorwaarden:

 • De retouraanvraag moet via onze website worden ingediend
 • De producten moeten nieuw en ongedragen zijn en in hun originele verpakking worden teruggestuurd

Om een retouraanvraag in te dienen log je in op je klantenaccount. Klik op “Bestellingen”, daarna op “Bekijk” en selecteer vervolgens de groene box “Mijn bestelling bevalt niet, ik wil hem retourneren”.

Je ontvangt een bevestigingsmail waarin de te volgen procedure wordt uitgelegd. Zodra je retouraanvraag is geaccepteerd ontvang je een retourlabel waarmee je jouw product op onze kosten naar ons kunt terugsturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal er een kwaliteitscontrole plaatsvinden. Als het wordt goedgekeurd zul je binnen twee tot drie werkdagen worden terugbetaald.

Let op: items die direct naar ons kantoor worden gestuurd zullen niet worden geaccepteerd en naar de afzender worden geretourneerd.

Het horloge dat ik heb ontvangen heeft een probleem/mankement, wat moet ik doen?

Als je denkt dat er iets mis is met je horloge, ga dan naar onze website en klik op de GARANTIE tab in je klantenaccount.

Beschrijf het probleem en voeg drie foto’s toe. Hiermee start het garantieproces.

Aan de hand van deze informatie wordt een initiële analyse van jouw horloge gemaakt. Als alle informatie is geaccepteerd sturen we je een bevestigingsmail met verzendinstructies en een retourlabel waarmee je het pakket geheel gratis naar ons terug kunt sturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal het nauwkeurig worden gecontroleerd en geanalyseerd. Vervolgens zal het worden gerepareerd. Als de analyse aantoont dat het probleem is veroorzaakt door misbruik en niet door een productiefout zullen we contact met je opnemen om de reparatiekosten door te geven.

Zodra we het horloge weer hebben verzonden ontvang je een e-mail met een zendingsnummer. De reparatie kan vier tot zes weken duren.

Hoe kan ik mijn band verstellen?

Onze banden zijn ‘one size fits all’, met een nokwijdte van 24mm en een lengte die geschikt is voor polsdikten tussen 170 mm – 220 mm.
Onze banden zijn verwisselbaar; je hoeft slechts de metalen verbinding aan het uiteinde los of vast te maken aan het horloge.

Meer info:

https://code41watches.com/collections/straps/

Voor het verstellen van stalen en PVD-banden raden we je aan om naar je lokale juwelier/horlogemaker te gaan.

Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd?

Aankopen kunnen betaald worden met debetkaart. Visa, MasterCard en American Express worden geaccepteerd.
Wij bieden geen betalingsfaciliteiten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten / ik kan niet inloggen op mijn klantenaccount

Als je je wachtwoord vergeten bent, klik dan op “Inloggen / Aanmelden” (en selecteer “Wachtwoord vergeten?”) of hier.

Om veiligheidsredenen ontvang je een e-mail waarmee je je wachtwoord kunt resetten.

Let erop dat deze e-mail automatisch in je spambox terecht kan komen.

Andere vraag?

Stuur ons een e-mail