Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. V4 27.09.2019

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Het Franse origineel is de enige wettige versie. Bekijk hier de Franse versie.

1. Algemene bepalingen

 1. De www.code41watches.com online winkel is opgericht en wordt beheerd door het bedrijf Cosanova Sàrl, geregistreerd aan de Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland. CODE41 (hierna: CODE41) is een merk van het bedrijf Cosanova Sàrl.
 2. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen CODE41 en de koper te definiëren. Alle bestellingen geplaatst op www.code41watches.com (hierna: de Website) houden de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper in. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen altijd prevaleren boven alle andere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door CODE41.
 3. CODE41 behoudt het recht voor om de verkoop- en leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In een dergelijk geval gelden de voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

2. Jouw status

 1. Door een artikel via de Website te bestellen garandeer je dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. Je hebt het recht om juridisch bindende contracten aan te gaan.
 3. Je bent minimaal 18 jaar oud.
 4. Je bent een natuurlijk persoon die te goeder trouw handelt in de hoedanigheid van eindgebruiker, en bijgevolg zul je niet proberen om CODE41 producten te verhandelen, verkopen of anderzijds te distribueren, noch zul je bij CODE41 kopen met de intentie van wederverkoop of andere commerciële doeleinden.
 5. CODE41 kan om legitieme redenen een bestelling weigeren; bijvoorbeeld als CODE41 redenen heeft om aan te nemen dat een bestelling in strijd is met deze algemene verkoopvoorwaarden.

3. Inschrijven

 1. Inschrijven is vereist om artikelen te kopen en gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten of functies die jou via de Website worden aangeboden.
 2. Wanneer je je inschrijft moet je jouw eigen gegevens opgeven. Deze moeten correct, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 3. In het geval dat jouw gegevens na inschrijving veranderen, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Het wachtwoord dat je voor jouw account aanmaakt moet uniek zijn en veilig worden opgeslagen. Je dient CODE41 onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de veiligheid van jouw account is aangetast door schade of ongeautoriseerd gebruik.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

4. Prijs en betaling

 1. De prijzen van de producten op de Website zijn nettoprijzen gebaseerd op de Zwitserse Frank (CHF). De weergegeven prijzen in andere valuta's worden omgezet van hun basisprijzen in Zwitserse franken (CHF), wat betekent dat de prijzen in vreemde valuta kunnen variëren.
 2. Prijzen zijn inclusief DDP (Delivery Duty Paid) voor Zwitserland en de rest van Europa; producten worden geleverd op de afgesproken bestemming met douanerechten en BTW inbegrepen. Voor andere landen zijn prijzen inclusief DAP (Delivered at Place); producten worden geleverd op de overeengekomen bestemming, maar zijn exclusief douanerechten en BTW.
 3. Sommige landen vragen naast de weergegeven prijs extra douanerechten / invoerrechten. Op het moment van aankoop geeft onze Website aan of deze kosten zijn inbegrepen in het totale bedrag van jouw bestelling.
 4. CODE41 verstrekt geen BTW-bonnen.
 5. CODE41 behoudt het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen; niettemin is de prijs die op de Website wordt weergegeven op de dag van de bestelling altijd de enige die van toepassing is.
 6. Betalingen kunnen voldaan worden via elke creditcard die tijdens het bestelproces wordt vermeld. Betaling dient te geschieden voordat de levering van eventuele producten kan plaatsvinden.
 7. Alle creditcardhouders worden onderworpen aan een validatiecontrole uitgevoerd door de uitgever van de kaart, die ook de houder moet machtigen om de kaart te gebruiken. De persoonlijke gegevens van de creditcardhouder die nodig zijn voor deze controle kunnen worden uitgewisseld met derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het niet leveren van de bestelling wanneer de uitgever van de kaart de betaling niet autoriseert.

5. Het bestelproces

 1. De bestelling van een product van de Website wordt beschouwd als een verzoek om een product te kopen in overeenstemming met deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Zodra een bestelling is geplaatst wordt er een bevestiging naar jouw e-mailadres gestuurd waarin wordt vermeld dat we jouw bestelling hebben ontvangen en bevestigd. We moeten benadrukken dat dit op geen enkele manier betekent dat jouw bestelling is geaccepteerd, aangezien alle bestellingen onderworpen zijn aan de goedkeuring van CODE41, dat het recht behoudt om het volgende te vragen voorafgaand aan de acceptatie van jouw bestelling, met als doel transacties te beveiligen en fraude te bestrijden: - dat je telefonisch bepaalde informatie met betrekking tot jouw bestelling bevestigt, - dat je een identiteitsbewijs verzendt (bijvoorbeeld een fotokopie van een identiteitskaart).
 3. Wanneer aan deze verzoeken niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan waar dat nodig is, behoudt CODE41 het recht om jouw bestelling te annuleren en CODE41 behoudt het recht voor om de hoeveelheid CODE41 producten die een klant in één transactie kan bestellen te beperken.
 4. Je gaat er ook mee akkoord dat we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om gepaste antifraudecontroles uit te voeren. De persoonlijke gegevens die je verstrekt kunnen bekend worden gemaakt aan een rating- of fraudebestrijdingsbureau, dat mogelijk een archief bijhoudt.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.
 6. Wanneer de bestelde producten niet beschikbaar zijn word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Je hebt dan de keuze om te wachten tot het artikel beschikbaar is of om de bestelling te annuleren.
 7. We bevestigen onze acceptatie van jouw bestelling door een orderbevestiging per e-mail te sturen. Dit zal een juridisch bindend contract tussen de twee partijen activeren.
 8. Het is mogelijk dat we in afwachting zijn van een levering van onze leveranciers. Om deze reden kun je af en toe de keuze krijgen om vooruit te betalen (voorbestelling) voor bepaalde producten. Dit proces zorgt ervoor dat de levering van jouw aankoop prioriteit krijgt zodra het product beschikbaar is. Jouw rechten op vooraankopen zijn identiek aan die met betrekking tot enige andere aankoop van CODE41.
 9. Artikelen in voorraad kunnen vooraf worden toegewezen om vooraf betaalde bestellingen te honoreren; klanten die een dergelijke betaling hebben gedaan ontvangen hun producten vóór klanten die bestellingen op de Website plaatsen voor onmiddellijke levering.
 10. Het kan voorkomen dat we een product niet kunnen leveren vanwege een probleem met betrekking tot productie of kwaliteit. In dergelijke gevallen zullen we je per e-mail op de hoogte brengen en kun je vervolgens wachten tot het artikel beschikbaar is of de bestelling annuleren.

6. Promotiecodes

 1. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd, en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 2. Promotiecodes moeten worden gebruikt vóór de aangegeven vervaldatum.
 3. CODE41 behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, elke aankoop te annuleren in geval van misbruik of fraude bij het gebruik van promotiecodes.

7. Bezorging

 1. Het bezorgadres komt overeen met de gegevens die door de koper zijn verstrekt en die we in de bevestigingsmail voor de bestelling hebben vermeld. Wanneer je niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging wordt er een bevestiging achtergelaten door de koerier en is het jouw verantwoordelijkheid om het pakket af te halen op de aangegeven locatie en binnen de termijn die daarin is vastgelegd (met uitzondering van aangetekende zendingen, die geen enkele kennisgeving van levering bevatten). Wanneer deze periode verstrijkt zullen de producten worden geretourneerd naar CODE41 en is het jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice om herbezorging op jouw kosten te regelen.
 2. De informatie die de koper tijdens het bestelproces verstrekt valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. In het geval van een fout in de etikettering van het adres van de ontvanger is CODE41 niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van het product, en als deze fout ertoe leidt dat de koerier het product retourneert wordt het opnieuw verzonden op kosten van de koper.
 3. Er moet worden getekend voor ontvangst van jouw pakket (behalve aangetekende zendingen). Als je een andere ontvanger dan jouzelf hebt opgegeven voor de bezorging (bijvoorbeeld als het een geschenk betreft), accepteer je dat de handtekening op het ontvangstbewijs afkomstig is van de persoon in kwestie.
 4. De koper is verantwoordelijk voor het indienen van een klacht bij de koerier wanneer het pakket in slechte staat wordt bezorgt.
 5. Alle levertijden zijn schattingen; ze worden alleen op indicatieve basis verstrekt en beginnen vanaf de datum van verzending.
 6. CODE41 is niet verantwoordelijk voor:
  • vertragingen als gevolg van het proces van inklaring;
  • verlies of diefstal van het pakket terwijl het in handen is van de koerier;
  • bezorgers die niet vragen om een persoonlijke of vervangende handtekening;
  • enige staking, tekort, ongunstige weersomstandigheden of natuurrampen die de oorzaak kunnen zijn van vertragingen of de niet-succesvolle bezorging van jouw bestelling.

8. Overdracht van eigendom en risico's

 1. Bestelde producten blijven eigendom van CODE41 tot hun bezorging op het opgegeven adres. De eigendomsoverdracht vindt plaats op die datum. Bijgevolg kan CODE41 de teruggave van goederen eisen voor de overdracht van eigendom, mocht de klant enige van deze algemene voorwaarden schenden.
 2. Risico-overdracht vindt plaats tijdens de bezorging (getekend voor ontvangst, met uitzondering van aangetekende post). Deze risico's, in termen van deze bepaling, hebben betrekking op aansprakelijkheid in geval van schade aan het product of schade veroorzaakt door het gebruik, de behandeling of de opslag ervan.

9. Recht op herroeping / retour / ruil

 1. Voordat jouw bestelling wordt overgedragen aan de koerier heb je het recht om dit contract op elk moment en zonder opgave van reden op te zeggen. Je dient jouw verklaring van intrekking schriftelijk op te sturen via ons retourformulier dat bij uw bestelling is gevoegd.
 2. Nadat jouw product is doorgegeven aan de koerier heb je het recht om dit contract zonder opgave van reden binnen 30 dagen na ontvangst te herroepen. Het recht op herroeping / retour vervalt 30 dagen na de dag dat jij zelf, of een derde partij die niet de koerier is en door jou is aangesteld, de bestelling fysiek in bezit neemt.
 3. Je moet uw verzoek om retour schriftelijk indienen via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Retouren moeten worden verzonden met behulp van het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 5. Producten moeten in originele en perfecte staat worden geretourneerd met alle beschermende verpakking en labels eraan bevestigd, evenals de veiligheidsmededelingen en stickers, en zullen worden onderworpen aan kwaliteitscontrole en operationele testen. Je moet voorzichtig zijn met het product wanneer je het inspecteert. In het geval van slijtage aan het product is compensatie alleen vereist als de schade is veroorzaakt door gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen. Om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen moet de klant het alleen behandelen en inspecteren op de manier die in een winkel is toegestaan.
 6. Als de originele CODE41 doos of speciale verpakking niet in goede staat wordt teruggezonden heeft CODE41 het recht om de overeenkomstige waarde van het terugbetaalde bedrag te behouden.
 7. Alle retouren of ruilingen worden door CODE41 onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles (QC) om ervoor te zorgen dat het geretourneerde product voldoet aan de vereisten voor retournering. Als het geïnspecteerde product niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan CODE41 de klant ook vragen de schade te vergoeden.
 8. De klant is verantwoordelijk voor waardeverlies van het product als gevolg van een behandeling van het product die in strijd is met de beginselen van het burgerlijk recht, zoals goede trouw en ongegronde verrijking. Als gevolg hiervan, wanneer het product beschadigd of vernietigd is, zal CODE41 de kosten van herstel of vervanging van het terugbetaalde bedrag aftrekken.
 9. Als het geretourneerde product kwaliteitscontrole doorstaat gaat CODE41 verder met de toepasselijke terugbetaling of omruiling.
 10. Teruggestuurde producten moeten vergezeld zijn door de volledige bestelinformatie (verkoopfactuur en douanefactuur waar nodig) om de verwerking en identificatie ervan te vergemakkelijken. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.
 11. De bestelling wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de bestelling op onze Website te plaatsen. Als deze niet langer geldig is of om enige andere reden niet door CODE41 beïnvloed kan worden (verlies, stopzetting, wijziging van bank, enz.) zullen onze teams contact met jou opnemen om een passende oplossing te vinden.
 12. Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Het retourbeleid is niet van toepassing op dit type bestelling.

10. Garantie

 1. CODE41 zorgt er nauwkeurig voor dat elk product strikt voldoet aan de kwaliteitscriteria en dat al onze controles, zowel technisch als esthetisch, worden doorstaan.
 2. Het product wordt als defect beschouwd als het bij ontvangst wordt beschadigd of als een fabricagefout wordt gemeld in overeenstemming met en binnen de garantieperiode van het product in kwestie.
 3. Artikelen die door normale slijtage zijn beschadigd worden niet als defect beschouwd.
 4. Als jouw horloge bij ontvangst defect is, of je ontdekt een fout binnen de garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van levering, heb je de mogelijkheid om het artikel voor reparatie te retourneren. Je moet jouw verzoek verzenden door ons formulier (tabblad GARANTIE in uw klantenaccount) op onze Website te gebruiken. Selecteer jouw product en klik op de knop om reparaties aan te vragen. Deze procedure is alleen geldig als de status "Voltooid" is bereikt.
 5. Jouw horloge heeft een 2-jarige garantie vanaf het moment van levering. Aanvragenvoor reparaties die vallen onder de garantie, zelfs in het geval van vervanging, zullen niet leiden tot verlenging van deze periode.
 6. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  • schade als gevolg van normale slijtage en veroudering van het product;
  • schade als gevolg van niet-conforme montage;
  • schade als gevolg van onderhoud, reparatie of demontage niet uitgevoerd door een door CODE41 goedgekeurd servicecentrum;
  • schade als gevolg van niet-conform gebruik van het product, slechte behandeling, verkeerd gebruik, nalatigheid, roekeloosheid, verslechtering veroorzaakt door het gebruik van producten in onjuiste omstandigheden zoals gewelddadige fysieke schokken, pletten, gewelddadige behandeling van de gesp ...;
  • schade als gevolg van transport en levering;
  • schade als gevolg van vocht dat het horloge zou kunnen binnenkomen na een gebruikersfout (bijvoorbeeld omdat de kroon niet correct op zijn plaats zit);
  • een horloge met tekenen van impact of schok op het glas of het lichaam);
  • het aankoopbewijs (ontvangstbewijs, bewijs van overdracht ...) ontbreekt;
  • het serienummer dat op de kast is gegraveerd is onleesbaar of vervalst;
  • de garantie dekt geen banden, glas;
 7. CODE41 raadt het ten zeerste af om je lederen armband in contact te laten komen met water. Omdat het niet waterdicht is, kun je het armband beschadigen (barsten, breken, kleurverlies). We stellen voor dat je het armband af doetvoor het handenwassen, douchen of baden.Je garantie dekt alleen fabricatiefouten van het horloge zelf.Armbanden zijn niet gedekt door de garantie.
 8. Het wordt duidelijk gemaakt dat CODE41 postercampagnes en -promoties (door hun aard bedoeld om het aantrekkelijke en innovatieve karakter van CODE41 producten te laten zien en die soms CODE41 producten in ongebruikelijke situaties of gebruik verbeelden) niet als representatief voor het normale gebruik van CODE41 kunnen worden beschouwd die als zodanig door de eindgebruiker kunnen worden geclaimd. Daarom wordt de CODE41 garantie alleen beperkt tot defecten die verschijnen als gevolg van wat als normaal en gewoontegebruik van een horloge wordt beschouwd.
 9. Om uw garantie te activeren log je in op jouw klantenaccount op onze Website (tabblad GARANTIE in jouw klantenaccount). Vul het serienummer (verplicht), de referentie (SKU) en de bestelling indien nodig in. Neem in geval van problemen contact op met het klantenserviceteam.
 10. Bij het analyseren van de informatie in het verzoek om een defect product terug te sturen behouden we de mogelijkheid om jouw verzoek niet te honoreren om legitieme redenen (verlopen garantieperiode, defect niet gedekt door de garantie, onjuist gebruik van het product ...).
 11. In het kader van de garantie bieden wij aan om defecte artikelen zoveel mogelijk te repareren of te vervangen. Als het artikel niet kan worden vervangen of gerepareerd en als hetzelfde artikel niet meer beschikbaar is wordt jou een volledige terugbetaling aangeboden.
 12. Items moeten worden verzonden met het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 13. Alle geretourneerde producten moeten vergezeld zijn door de volledige details van de bestelling om hun identificatie te vergemakkelijken en hun verwerking te versnellen. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.

11. Herhaalde retourneringen

 1. Om jou een ongeëvenaarde ervaring te bieden zijn de vastgestelde retourvoorwaarden flexibel. Niettemin wordt het aantal retouren geteld en behouden wij het recht om een bestelling te weigeren in het geval van herhaalde retourneringen.

12. Aansprakelijkheid

 1. Het wordt uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat de producten die worden aangeboden op onze Website bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik en dat de verkochte producten niet zijn ontworpen voor professioneel gebruik. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, die verband houdt met het gebruik of de werking van de bestelde producten.
 2. Bovendien zijn alle producten in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, maar CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van de wetgeving van het land waarnaar de producten worden verzonden: het is de verantwoordelijkheid van de klant om zichzelf te informeren over de autoriteiten van het land van invoer om te weten of het product daar is toegestaan.
 3. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het overeengekomen contract, enerzijds in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door het Zwitserse Burgerlijk Wetboek, en anderzijds in het geval van een fout van de klant, of in geval van onvoorziene omstandigheden. en onvermijdelijke acties van een derde partij bij het contract, of de gevolgen die voortvloeien uit onjuist gebruik van de producten die op de Website worden verkocht.

13. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de onlineverkoop onder deze verkoopvoorwaarden en binnen de CODE41 -gemeenschap verzamelt en verwerkt CODE41 persoonlijke gegevens over de klant ("Persoonlijke gegevens"). Deze persoonsgegevens worden met name gebruikt om de onlineverkoopdienst te verlenen, de relatie met de leden van de CODE41 -gemeenschap te beheren, de klantenrelaties te beheren en ook om geschillen te regelen, andere producten aan te bieden of mogelijke audits van CODE41 te laten uitvoeren. Deze verwerking van de gegevens wordt gerechtvaardigd door de toestemming van de Klant, de uitvoering van het contract, de rechtmatige belangen van CODE41 en de naleving van de wettelijke verplichtingen. Door lid te worden van de CODE41 -gemeenschap geeft de klant dus vrij en specifiek toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen die beperkt zijn tot de leden.

14. Diversen

 1. Overdracht van rechten en kosten Het contract tussen jou en het bedrijf wordt beschouwd als juridisch bindend voor beide partijen, evenals voor onze respectieve begunstigden. Je mag de leveringsrechten voor de bestelde goederen en gedefinieerd in dit contract niet overdragen, afstaan, bezwaren of anderszins beheren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 2. Splitsbaarheidsclausule Als bepaalde bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gedeeltelijk of volledig ondoeltreffend blijken te zijn, blijft de werkzaamheid van alle andere bepalingen geldig.
 3. Elektronische communicatie Bij het navigeren op onze Website accepteer je het feit dat communicatie - in overeenstemming met de huidige wetgeving - elektronisch wordt uitgevoerd. We nemen contact met je op via jouw e-mailadres of reguliere post op het adres dat je hebt opgegeven.
 4. Contactadres Je kunt contact opnemen met ons bedrijf per reguliere post op CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne - Zwitserland, of via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 5. Jurisdictie en toepasselijk recht Voor zover wettelijk toegestaan, is Lausanne de exclusieve jurisdictie voor alle juridische geschillen die verband houden met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. CODE41 heeft ook het recht om een ​​rechtszaak aan te spannen met de lokale jurisdictie van de klant. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

Algemene voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma

Versie 17 februari 2021

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Het Franse origineel is de enige wettige versie. Bekijk hier de Franse versie.

Toepassingsbereik van de algemene voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma

1.1 Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden van het Pre-Boardingprogramma (hierna het ‘Recht tot Pre-Boarding’ genoemd) die haar leden toestaan (hierna de ‘Leden’) om voorrangstoegang tot horloges te verkrijgen, die worden aangeboden door het merk ‘CODE41’ (hierna de ‘Horloges’) aangeboden door het bedrijf CODANOVA Sarl, Rue du Midi 10, Lausanne 1003 (hierna het ‘Bedrijf’).

1.2 De Horloges die worden aangeboden aan de Leden van het Pre-Boardingprogramma zijn verkrijgbaar voor voorrangstoegang op de website met de URL: https://code41watches.com/ (hierna de ‘Website’).

1.3 De Leden hebben de optie om hun Recht tot Pre-Boarding uit te voeren door de betaling aan het Bedrijf voor een abonnement tot het Pre-Boardingprogramma (hierna het ‘Abonnement’).

1.4 Met de algemene voorwaarden (hierna de ‘AV’) en het Vertrouwelijkheidsbeleid, vertegenwoordigen deze algemene voorwaarden van Pre-Boarding (hierna de ‘AVP’) een integraal deel van de contractuele relatie tussen de Leden en het Bedrijf.

1.5 In naleving van deze AVP, erkent u dat meerderjarig bent en dat u uw burgerrechten kunt uitvoeren of, indien u handelt in naam van een bedrijf, dat u de benodigde bevoegdheden bezit om deze legitiem kunt vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, bent u verplicht uw acties te laten ratificeren door uw wettelijke of geautoriseerde vertegenwoordiger. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die het Bedrijf lijdt als gevolg van een schending van deze bepalingen. 

1.6 In naleving van deze AVP, garandeert u dat u over voldoende financiële middelen beschikt om aan de aangegaande verplichtingen met het Bedrijf te kunnen voldoen, en dat u niet failliet bent verklaard of dat u op het punt staat dat te worden.

1.7 In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen en garanties onjuist blijken te zijn, behoudt het Bedrijf zich het recht om het contract met het lid ongeldig te verklaren overeenkomstig met Artikel 23 van het Zwitserse Obligatiewetboek (hierna de ‘ZO’), onverlet eventuele andere middelen en acties die het Bedrijf tot zijn beschikking heeft.

II. Recht tot Pre-Boarding en voordelen

2.1 De Leden kunnen profiteren van het Recht tot Pre-Boarding voor de aankoop van een Horloge, door bij het Bedrijf een eenmalig Abonnement te kopen van 350 (driehonderdvijftig) plus BTW. Het Abonnement zal worden berekend in het wettige betaalmiddel (CHF/EUR/USD/GBP) van het land waar het Lid is gevestigd.

2.2 Het Recht tot Pre-Boarding verleent het desbetreffende Lid 24 (vierentwintig) uur voorrangstoegang wanneer een nieuw Horlogemodel te koop wordt aangeboden op de Website, en voorrang in het verwerven van een nieuw Horlogemodel ten opzichte van klanten zonder het Recht tot Pre-Boarding.

2.3 Het Bedrijf kan, naar eigen oordeel, beslissingen nemen aangaande de publieke verkoop van Horloges, waarbij Leden van het Pre-Boardingprogramma voorrangstoegang krijgen.

2.4 De Leden van het Pre-Boardingprogramma genieten dus tijdelijke voorrang ten opzichte van klanten van het Bedrijf zonder het Recht tot Pre-Boarding wanneer een nieuw CODE41-model beschikbaar komt voor verkoop. Een telefoon-/chatplatform staat ter beschikking tot de Leden met het Recht tot Pre-Boarding om vragen te stellen of om informatie in te winnen bij het Bedrijf.

2.5 Het Recht tot Pre-Boarding is niet-overdraagbaar en mag alleen worden gebruikt via het account van het Lid met het corresponderende Abonnement.

III. Betaling van het Abonnement aan het Bedrijf door de Leden

3.1 Betaling van het Abonnement aan het Bedrijf zal plaatsvinden conform de betalingsmethodes beschreven in Artikel 4 van de AV.

3.2 Wanneer de betaling van het Lid staat bijgeschreven op de bankrekening van het Bedrijf, zal laatstgenoemde het Recht tot Pre-Boarding van het Lid bevestigen en deze aangeven dat het betreffende recht kan worden uitgeoefend.

3.3 De waarde van het Abonnement kan door het Bedrijf te allen tijden worden aangepast zonder voorafgaande toestemming van de Leden, die niettemin door het Bedrijf te zijnder tijd zullen worden geïnformeerd van de prijsverandering.

3.4 Het Lid zijn van het Recht tot Pre-Boarding verleent voorrangstoegang tot de eerstvolgende verkoop van de Horloges van het Bedrijf, maar verleent geen voorrangsrechten tot alle toekomstige verkopen van de Horloges van het Bedrijf.

IV. Prijsverlagingen

4.1 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, de verkoopprijs (vóór belasting) van het desbetreffende Horloge, getoond op de Website voor Leden van het Pre-Boardingprogramma, te verlagen.

4.2 Het Lid dat profiteert van het Recht tot Pre-Boarding, heeft echter niet het recht om enige waarde van het Abonnement van het Bedrijf, terug te vorderen. Het lid ziet af van elke terugvordering op dit gebied.

V. Ontbindingsrecht

5.1 De Leden kunnen zich terugtrekken uit het programma door het Bedrijf, tot 15 (vijftien) dagen vóór de officiële openingsdatum van de verkoop op de Website die toegang geeft tot de publieke pre-orders van het desbetreffende horloge, via een schriftelijke verklaring te notificeren.

5.2 In dit geval, zal het Lid volledig worden gerestitueerd voor het Abonnement door het Bedrijf.

VI. Geldigheidsduur

6.1 De optie om een Horloge te kopen op basis van het voorrangsbeginsel verschaft door het Recht tot Pre-Boarding, moet worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende publieke verkoop van het Bedrijf, na de inschrijving tot het Pre-Boardingprogramma.

6.2 Wordt het Recht tot Pre-Boarding niet uitgeoefend tijdens de eerstvolgende publieke verkoop van het Bedrijf na de betaling van het Abonnement, komt dit recht onherroepelijk te vervallen. In dit geval, wordt het Lid niet gerestitueerd voor het Abonnement door het Bedrijf.

VII. Uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 Verkopen waarop Leden die profiteren van het Recht tot Pre-Boarding hun toegangsvoorrang kunnen uitoefenen, zijn gelimiteerd. Het Recht tot Pre-Boarding garandeert in geen geval de mogelijkheid om een CODE41-horloge te kopen. 

7.2 Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat een Lid zijn Recht to Pre-Boarding niet kan uitoefenen op geselecteerde horloges, als deze door het Bedrijf zijn aangemerkt als niet in aanmerking komend en/of in het geval technische problemen de voorrangstoegang tot de Website verhinderen.

7.3 Zover toegestaan onder het geldend recht, wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid van de hand en zal het niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan resulteren, direct of indirect, van het Recht tot Pre-Boarding van het desbetreffende Lid, van de betaling van het Abonnement en/of voorrangstoegang (of het gebrek hieraan) tot de Website en/of van de collectie of verwerking van de persoonlijke data van de Leden in deze context.

VIII. Overmacht

8.1 Met betrekking tot de Leden, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging of de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen in relatie tot het Recht tot Pre-Boarding in het geval van overmacht.

8.2 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan iedere oorzaak waarop het Bedrijf geen redelijke invloed heeft, inclusief natuurrampen, overheidsbeperkingen, terroristische aanslagen, demonstraties, branden, explosies, overstromingen, epidemiën, pandemiën, beperkende maatregelen (opgelegd door de overheid), fabrieksblokkades, stakingen en andere arbeidsconflicten, ongelukken, ongeplande fabrieksuitval, transportbelemmeringen of vertragingen, onvermogen of vertragingen om voorraden te bemachtigen en/of de benodigde apparatuur, executies, inbeslagnames of andere gebeurtenissen die onvoorzien zijn en niet toewijsbaar zijn aan het Bedrijf en die objectief vertragingen kunnen veroorzaken of de nakoming van de verplichtingen door het Bedrijf kunnen voorkomen.

IX. Databeveiliging

9.1 Het Vertrouwelijkheidsbeleid van het Bedrijf definieert de werkwijzen aangaande de beveiliging van data. Dit Vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan de inhoud door de Leden is geaccepteerd, staat op de Website van het Bedrijf (Privacybeleid).

X. Divers

10.1 In het geval dat enige bepalingen in dit AVP zouden komen te vervallen, of dat enige tekortkomingen aan het licht komen, blijven alle overige bepalingen geldig. De ongeldige bepalingen worden dermate uitgelegd of vervangen, dat de gestelde doelstelling van beide Partijen zo goed mogelijk zal worden bereikt.

10.2 Het niet succesvol aanspraak maken op een van de bepalingen in dit AVP door een van de Partijen, of zichzelf te beroepen op een schending, zal niet worden geïntrepeteerd als een renunciatie door de desbetreffende Partij van de voordelen van de desbetreffende bepaling.

10.3 Dit contract moet door het Lid als niet-overdraagbaar worden beschouwd, zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

10.4 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dit AVP te eniger tijd aan te passen, mits het Lid wordt geïnformeerd over de desbetreffende aanpassingen.

XI. Toepasbare wet en Jurisdictie

11.1 Dit AVP is onderhevig aan de Zwitserse wet.

11.2 De enige jurisdictie, bij enig geschil aangaande de interpretatie, toepassing of uitvoering van dit AVP, is gevestigd in Lausanne, Zwitserland.  

PRIVACYBELEID

Bij CODE41 hechten we veel aan privacy. Wij geloven in transparantie en zijn vastbesloten om openhartig te zijn over ons privacybeleid, inclusief hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. We weten dat jij ook om jouw privacy geeft, dus we bieden instellingen waarmee je kunt kiezen hoe bepaalde informatie door CODE41 wordt gebruikt. Dit beleid verklaart onze privacy praktijken voor code41watches.com.

1. Wie zijn wij?

1.1 Data controller

De onderstaande informatie wordt u aangeleverd om u kennis te geven van de toezeggingen aangaande de bescherming van persoonlijke data door Cosanova, de beheerder van de website ‘code41watches.com’, SARL, gevestigd op Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland (CODE41). CODE41 acteert als de data controller voor de omgang van de persoonlijke data genoemd in dit document.

1.2 Betrokken personen

De betrokken personen aangaande de omgang van persoonlijke data zijn de toekomstige en huidige klanten van CODE41, waaronder tevens internetgebruikers die door de website browsen (de ‘users’ of ‘u’).

2. De personal data waarmee we omgaan

In het kader van de omgang van persoonlijke data, verzamelt CODE41, en maakt onderscheid tussen de onderstaande categoriën van data:
 • De navigatiedata van toekomstige en huidige klanten (IP-adres, type apparaat..);
 • De identiteitsdata van de klant (achternaam, voornaam, postcode en e-mailadressen…);
 • Bestellingsgeschiedenis
 • Contactgeschiedenis met ons team (via e-mail of online chat);
 • Bepaalde marketing- en logistieke data (bestellingen, aankopen, after-salesservice etc.), verkoopverslagen, claims en aanvragen voor informatie, e-mailcampagnes.
We verzamelen persoonlijke data op de volgende wijzen:
 • via ondertekende contracten;
 • via onze website, gedurende navigatie of de aanmelding bij de CODE41-gemeenschap of het aanmaken van een account of bij het gebruik van de garantie (serienummer, bestellingsnummer);
 • via het contact met de CODE41-teams (telefoon of online chats);
 • via sociale media en de overige communicatiekanalen van het merk (bijv. Facebook, Twitter);
 • gedurende gesponsorde transacties, waarvoor u verantwoordelijk bent;
 • of wanneer u ze vrijwillig aanlevert, met name binnen het kader van een online-applicatie (CV, achternaam, voornaam, contactgegevens, vaardigheden…).
Informatie aangaande de behandeling van persoonlijke data via het gebruik van cookies of tracers op de website is opgenomen in het document Voorschriften aangaande cookies en vergelijkbare technologie.

3. De doeleinden en juridische bases van onze omgang met data

3.1 De doeleinden van onze omgang met data

De doeleinden van onze omgang met data zijn als volgend:
 • het beheren en monitoren van informatie-aanvragen van toekomstige en huidige klanten en de daarop volgende reacties;
 • het beheren en monitoren van bestellingen;
 • het beheren van de after-sales service;
 • het monitoren van statistieken van bestellingen;
 • het bijhouden van de gemeenschapsleden, inclusief het sturen van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen;
 • de klant speciale aanbiedingen aanleveren van vergelijkbare producten (mits voor de optie gekozen);
 • het beheren en monitoren van productgaranties;
 • het beheren en monitoren van sponsorprogramma’s;
 • het bijhouden van claims en geschillen;
 • de naleving van juridische verplichtingen, met name op het gebied van accounting;
 • het tegengaan van fraude op het gebied van betaalmethodes en bankpasfraude;
 • het managen en monitoren van applicaties.

3.2 De juridische bases van onze omgang met data

We maken alleen gebruik van de data als aan tenminste één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • we hebben uw toestemming ontvangen voor de omgang van de dataprocedures;
 • wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang om het gebruik van de persoonlijke data te rechtvaardigen;
 • het naleven van een contract dat u aan ons bindt, waarvoor het gebruik van persoonlijke data benodigd is;
 • we zijn gebonden aan juridische verplichtingen en regels waardoor het gebruik van persoonlijke data benodigd is.
Wanneer u lid wordt van de CODE41-gemeenschap, geeft u expliciet toestemming voor CODE41 om u te contacteren voor nieuws over de activiteiten van de gemeenschap en voor aanbiedingen die alleen de leden betreffen.

4. De ontvangers van uw data

De persoonlijke data die wij verzamelen, ook die op een later moment wordt verkregen, zijn bedoeld voor onze rol als data controller We verzekeren uw dat alleen geautoriseerde individuen toegang hebben tot deze data. We vertrouwen onze serviceproviders ook toe met deze data om hun diensten zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Sommige persoonlijke data kunnen ook aan derde partijen of bevoegde autoriteiten worden verstrekt om aan onze juridische en contractuele verplichtingen en regels te kunnen voldoen. Ze kunnen tevens worden verstrekt in geval van een desinvestering of een overname van een derde partij van alle of delen van CODE41’s middelen.

5. De overheveling van uw data

We hevelen uw data over naar partners in de volgende landen:
 • Zwitserland;
 • de Verenigde Staten.
Iedere overheveling/transfer wordt geleid door juridische instrumenten die alle heersende juridische kaders nakomen. Tranfers naar bovengenoemde landen worden gedekt door de volgende beveiligingsmaatregelen:
 • Zwitserland: Adequacy-besluit
 • de Verenigde Staten: Privacy Shield-voorschrift

6. Hoe lang houden we uw data

De tijd dat we uw persoonlijke data behouden, is proportioneel aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. We structureren ons data-behoudbeleid dusdanig, dat we uw data alleen houden voor de strikt noodzakelijk benodigde tijd, overeenkomstig met de looptijd van ons behoudbeleid. Tevens, anonieme data en uw data kan ook voor onbepaalde tijd worden behouden, zolang het geen persoonlijke data bevat.

7. Uw rechten

7.1 Uw recht op informatie

U erkent dat dit beleid uw informeert over de doeleinden, het juridische kader, belangen, ontvangers of categoriën van ontvangers waarmee uw persoonlijke data wordt gedeeld, en de mogelijkheden om de data te transferen naar een ander land of een internationale organisatie. Naast deze informatie, en met als doel om u te kunnen verzekeren van een zo eerlijke en transparante omgang van uw data, verklaart u dat u verdere informatie heeft ontvangen over:
 • de duur van het behoud van uw persoonlijke data;
 • het bestaan van uw rechten, en de modaliteiten van hen uitvoeren.
Zouden wij besluiten om uw data te gebruiken voor andere doeleinden dan eerder genoemd, ontvangt u informatie gerelateerd aan deze nieuwe doeleinden.

7.2 Uw recht op toegang en rectificatie van uw data

Uw heeft het recht op toegang tot uw data en het recht om ze te kunnen rectificeren, wat u kunt doen door ons supportteam te contacteren op het volgende adres: support@CODE41.com. In deze hoedanigheid kunt u een bevestiging ontvangen waarop wordt aangegeven of uw data wel of niet wordt gebruikt, wanneer het wordt gebruikt, en u heeft toegang tot uw data samen met informatie over:
 • de doeleinden voor het gebruik;
 • de categoriën van persoonlijke data in kwestie;
 • de ontvangers of categoriën van ontvangers, en zowel de internationale organisaties aan wie de persoonlijke data wordt verstrekt; met name ontvangers in andere landen;
 • waar mogelijk, de geplande duur van het behoud van uw persoonlijke data, of, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria waarop deze duur is gebaseerd;
 • het bestaan van het recht om de data controller te verzoeken uw persoonlijke data te rectificeren of te deleten, het recht om te verzoeken om het gebruik van uw persoonlijke data te limiteren, het recht op de protabiliteit van uw data, en het recht om het gebruik te belemmeren;
 • het recht om een claim in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • informatie gerelateerd aan de bron van de data wanneer het niet direct van de persoon in kwestie afkomstig is;
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitenproces, waaronder profiling, en in het laatste geval, handige data aangaande de onderliggende logica, zowel als de importantie en geanticipeerde consequenties van de omgang van deze data voor de persoon in kwestie.
U kunt verzoeken om uw persoonlijke data, liggend aan de omstandigheden, te rectificeren of aan te vullen indien het niet accuraat, niet compleet, dubbelzinnig of verouderd is.

7.3 Uw recht om uw data te laten wissen

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke data te laten wissen wanneer een van de volgende motieven van toepassing is:
 • dat de persoonlijke data niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld of op een verkeerde manier is behandeld;
 • u heeft bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke data als er geen legaal motief is voor dit gebruik;
 • het gebruik van de persoonlijke data niet in overeenstemming is met de aangegeven wetgeving en regels;
 • uw persoonlijke data werd verzameld als onderdeel van de aangeboden diensten door de informatie society voor kinderen onder 16 jaar oud.
Niettemin, de uitvoering van dit recht is niet mogelijk indien het behoud van uw persoonlijke data benodigd is conform wetgeving of regels, en met name, bijvoorbeeld, in het geval van juridische geschillen in een rechtbank.

7.4 Uw recht om de omgang van uw data te limiteren

U kunt een verzoek indienen om de omgang van uw persoonlijke data te limiteren onder de omstandigheden vastgelegd in de wetgeving en regelementen.

7.5 Uw recht om de omgang met uw data te belemmeren

U heeft het recht om de omgang van uw persoonlijke data te belemmeren indien deze omgang is gebaseerd op het juridische belang van de data controller.

7.6 Uw recht op overdracht van uw data

U heeft het recht om uw persoonlijke data over te dragen. De typen data waarvoor dit recht kan worden uitgevoerd, zijn al volgt:
 • alleen uw persoonlijke data, met uitzondering van anonieme persoonlijke data en data die u niet aangaan;
 • declaratieve data, zowel als persoonlijke data met de hierboven beschreven functie;
 • persoonlijke data die geen bedreiging vormen voor de vrijheid van derde partijen, zoals die die worden beschermd door een vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Dit recht is gelimiteerd tot de omgang van data gebaseerd op instemming of een contract, zowel als de persoonlijke data die u persoonlijk heeft gegenereerd. Dit recht dekt niet ontleende of afgeleide data, die persoonlijke data betreft die is aangemaakt door CODE41.

7.7 Uw recht om uw instemming in te trekken

Wanneer onze omgang met data is geautoriseerd door uw instemming, kunt u uw instemming te aller tijden intrekken. We zullen dan stoppen met het gebruik van uw persoonlijke data, zonder enige eerdere procedures waarvoor u al instemming heeft gegeven, in twijfel te trekken Ieder lid van de CODE41-gemeenschap mag op ieder moment deze gemeenschap verlaten; u ontvangt dan niet langer de nieuwsbrieven en aanbiedingen. U heeft ook ingestemd met het ontvangen van incidentele aanbiedingen, waarvoor u zich ook kunt afmelden.

7.8 Uw recht om een claim in te dienen

U heeft het recht om een claim in te dienen bij het CNIL (nationale informatiewetenschaps- en vrijheden commissie) in Frankrijk, zonder vooroordelen tegenover enige andere administratief of juridisch beroep.

7.9 Uw recht om de postmortem-instructies te definiëren

U heeft de optie om instructies, gerelateerd aan het behoud, verwijdering en communicatie van uw persoonlijke data, te definiëren na uw overlijden door middel van een derde partij, gecertificeerd en belast met het nakomen van het testament van de overledene, conform de vereisten van het heersende juridische kader.

7.10 Modaliteiten voor het uitoefenen van uw rechten

Alle eerder genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door het volgende adres te contacteren: support@CODE41.com of via een brief met een bijgevoegd identiteitsbewijs (kopie) geadresseerd aan het CODE41 Support Team – Privacy Policy: Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland. Derhalve zijn wij niet verplicht om uitoefening van het recht op informatie ten uitvoer te brengen indien:
 • u al toegang heeft tot deze informatie;
 • de registratie van uw persoonlijke data uitdrukkelijk is vereist door de wet;
 • de communicatie van informatie onmogelijk blijkt;
 • de communicatie van informatie een disproportionele inspanning vereist.

8. Veiligheid

De veiligheid van persoonlijke data is belangrijk voor CODE41. Met naleving van juridische verplichtingen, bewaart CODE41 zijn data in uiterst veilige condities en voor een gelimiteerde tijdspanne proportioneel aan de doeleinden waarvoor u ons de data heeft geleverd. CODE41 volgt wijd geaccepteerde standaarden voor de beveiliging van de persoonlijke data die hij geleverd krijgt, zowel tijdens de overdracht als wanneer het door CODE41 is ontvangen.

9. Updates aangaande dit privacybeleid

Dit beleid kan door CODE41 op ieder tijdstip worden aangepast of bijgesteld. U wordt aangemoedigd het regelmatig te raadplegen. Laatste modificatie: [●]

10. Contact

Als je vragen hebt kun je deze stellen aan het CODE41 Support Team via onze contactpagina. Je kunt ook een e-mail sturen naar support@code41.com. Of je kunt ons bereiken op het volgende postadres: CODE41 Support Team – Privacybeleid Rue du Midi 10 1003 Lausanne

Verzendbeleid

Verzendkosten

We bieden standaard verzendkosten voor alle bestellingen!

Levertijden en vervoermiddelen*

*Al onze producten worden per expreslevering verzonden, getekend bij ontvangst.

LAND LEVERTIJD
ZWITSERLAND 1-5 werkdagen
FRANKRIJK 1-5 werkdagen
EUROPA- REST VAN DE WERELD 3-7 werkdagen

Belasting en douanerechten

Voor Zwitserland en de rest van Europa zijn onze prijzen inclusief btw en douanerechten.

Voor overige landen zijn de weergegeven prijzen exclusief belasting. Alle douanerechten, belastingen, invoerrechten, makelaarskosten en eventuele andere kosten die door jouw lokale overheid worden toegevoegd vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verzendkosten en belastingen worden niet vergoed voor pakketten die zijn geweigerd als gevolg van het niet betalen van btw / invoerrechten.

Lopende projecten

 • DDP bezorging (Delivered Duty Paid) voor klanten in de rest van de wereld.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de status van mijn bestelling?

Je kan de status van je bestelling controleren door deze bekijken in je klantenaccount.

Er zijn verschillende statussen voor ieder stadium:

 • Betaling bevestigd: je betaling is ontvangen
 • Klaar voor verwerking: je bestelling wordt verwerkt
 • Verzonden: je bestelling wordt binnenkort bezorgd
 • Voltooid: je bestelling is bezorgd
Wanneer wordt mijn bestelling bezorgd?

De bezorgdatum staat vermeld in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen.

Je kunt deze ook vinden op onze website door in te loggen op je klantenaccount; de status van je bestelling zal daar te zien zijn.

Zie vraag 1 “Wat is de status van mijn bestelling?” voor de verschillende statussen.
Zodra je bestelling klaar is voor verzending ontvang je van ons een e-mail met een zendingsnummer.

Mocht je niet thuis zijn op het moment van bezorging, neem dan contact op met het verzendbedrijf (Colissimo, DHL of Delivengo) om een nieuw bezorgmoment aan te vragen.

Ik heb een fout gemaakt in mijn bestelling, kan ik dit corrigeren?

Je bestelling kan worden gewijzigd in je winkelmand zolang de betaling nog niet is voldaan.

Zodra de betaling is verwerkt wordt jouw bestelling beschouwd als klaar voor verzending, en verdere wijzigingen zullen via ruil / terugbetaling moeten gaan. Gebruik het contactformulier of neem direct contact op met ons team om de beste oplossing voor jouw situatie te vinden.

Als jouw bestelling is verzonden en je wilt deze geheel of gedeeltelijk ruilen, dan zal deze ruil plaatsvinden in de vorm van terugbetaling (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.11). Terugbetaling geschiedt na retournering van het product en navolgende kwaliteitscontrole (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.8) Je zult daarna een nieuwe bestelling moeten plaatsen op onze website om jouw nieuwe product te ontvangen.

Ik ben van gedachten veranderd, hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Annulering van een bestelling hangt af van de bestelstatus. Je kunt eenvoudig annuleren of worden terugbetaald, afhangende van de staat van voorbereiding. Heb je verdere vragen hierover? Lees onze algemene voorwaarden of neem contact op met ons team via het contactformulier.

Het horloge dat ik heb ontvangen voldoet niet aan mijn verwachtingen. Kan ik het terugsturen?

Je hebt recht op een gratis retourtermijn van 30 dagen die ingaat op de dag waarop je jouw aankoop ontvangt.

Je retouraanvraag zal worden geaccepteerd onder bepaalde voorwaarden:

 • De retouraanvraag moet via onze website worden ingediend
 • De producten moeten nieuw en ongedragen zijn en in hun originele verpakking worden teruggestuurd

Om een retouraanvraag in te dienen log je in op je klantenaccount. Klik op “Bestellingen”, daarna op “Bekijk” en selecteer vervolgens de groene box “Mijn bestelling bevalt niet, ik wil hem retourneren”.

Je ontvangt een bevestigingsmail waarin de te volgen procedure wordt uitgelegd. Zodra je retouraanvraag is geaccepteerd ontvang je een retourlabel waarmee je jouw product op onze kosten naar ons kunt terugsturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal er een kwaliteitscontrole plaatsvinden. Als het wordt goedgekeurd zul je binnen twee tot drie werkdagen worden terugbetaald.

Let op: items die direct naar ons kantoor worden gestuurd zullen niet worden geaccepteerd en naar de afzender worden geretourneerd.

Het horloge dat ik heb ontvangen heeft een probleem/mankement, wat moet ik doen?

Als je denkt dat er iets mis is met je horloge, ga dan naar onze website en klik op de GARANTIE tab in je klantenaccount.

Beschrijf het probleem en voeg drie foto’s toe. Hiermee start het garantieproces.

Aan de hand van deze informatie wordt een initiële analyse van jouw horloge gemaakt. Als alle informatie is geaccepteerd sturen we je een bevestigingsmail met verzendinstructies en een retourlabel waarmee je het pakket geheel gratis naar ons terug kunt sturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal het nauwkeurig worden gecontroleerd en geanalyseerd. Vervolgens zal het worden gerepareerd. Als de analyse aantoont dat het probleem is veroorzaakt door misbruik en niet door een productiefout zullen we contact met je opnemen om de reparatiekosten door te geven.

Zodra we het horloge weer hebben verzonden ontvang je een e-mail met een zendingsnummer. De reparatie kan twee tot vier weken duren.

Hoe kan ik mijn band verstellen?

Onze banden zijn ‘one size fits all’, met een nokwijdte van 24mm en een lengte die geschikt is voor polsdikten tussen 170 mm – 220 mm.
Onze banden zijn verwisselbaar; je hoeft slechts de metalen verbinding aan het uiteinde los of vast te maken aan het horloge.

Zie de GIF-afbeelding hieronder of klik op:

https://code41watches.com/collections/straps/

Voor het verstellen van stalen en PVD-banden raden we je aan om naar je lokale juwelier/horlogemaker te gaan.

Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd?

Aankopen kunnen betaald worden met debetkaart. Visa, MasterCard en American Express worden geaccepteerd.
Wij bieden geen betalingsfaciliteiten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten / ik kan niet inloggen op mijn klantenaccount

Als je je wachtwoord vergeten bent, klik dan op “Inloggen / Aanmelden” (en selecteer “Wachtwoord vergeten?”) of hier.

Om veiligheidsredenen ontvang je een e-mail waarmee je je wachtwoord kunt resetten.

Let erop dat deze e-mail automatisch in je spambox terecht kan komen.

Andere vraag?

Stuur ons een e-mail