Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. v3 09.12.2018

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Het Franse origineel is de enige wettige versie. Bekijk hier de Franse versie.

1. Algemene bepalingen

 1. De www.code41watches.com online winkel is opgericht en wordt beheerd door het bedrijf Cosanova Sàrl, geregistreerd aan de Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland. CODE41 (hierna: CODE41) is een merk van het bedrijf Cosanova Sàrl.
 2. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen CODE41 en de koper te definiëren. Alle bestellingen geplaatst op www.code41watches.com (hierna: de Website) houden de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper in. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen altijd prevaleren boven alle andere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door CODE41.
 3. CODE41 behoudt het recht voor om de verkoop- en leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In een dergelijk geval gelden de voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

2. Jouw status

 1. Door een artikel via de Website te bestellen garandeer je dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. Je hebt het recht om juridisch bindende contracten aan te gaan.
 3. Je bent minimaal 18 jaar oud.
 4. Je bent een natuurlijk persoon die te goeder trouw handelt in de hoedanigheid van eindgebruiker, en bijgevolg zul je niet proberen om CODE41 producten te verhandelen, verkopen of anderzijds te distribueren, noch zul je bij CODE41 kopen met de intentie van wederverkoop of andere commerciële doeleinden.
 5. CODE41 kan om legitieme redenen een bestelling weigeren; bijvoorbeeld als CODE41 redenen heeft om aan te nemen dat een bestelling in strijd is met deze algemene verkoopvoorwaarden.

3. Inschrijven

 1. Inschrijven is vereist om artikelen te kopen en gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten of functies die jou via de Website worden aangeboden.
 2. Wanneer je je inschrijft moet je jouw eigen gegevens opgeven. Deze moeten correct, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 3. In het geval dat jouw gegevens na inschrijving veranderen, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Het wachtwoord dat je voor jouw account aanmaakt moet uniek zijn en veilig worden opgeslagen. Je dient CODE41 onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de veiligheid van jouw account is aangetast door schade of ongeautoriseerd gebruik.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

4. Prijs en betaling

 1. De prijzen van de producten op de Website zijn nettoprijzen gebaseerd op de Zwitserse Frank (CHF). De weergegeven prijzen in andere valuta's worden omgezet van hun basisprijzen in Zwitserse franken (CHF), wat betekent dat de prijzen in vreemde valuta kunnen variëren.
 2. Prijzen zijn inclusief DDP (Delivery Duty Paid) voor Zwitserland en de rest van Europa; producten worden geleverd op de afgesproken bestemming met douanerechten en BTW inbegrepen. Voor andere landen zijn prijzen inclusief DAP (Delivered at Place); producten worden geleverd op de overeengekomen bestemming, maar zijn exclusief douanerechten en BTW.
 3. Sommige landen vragen naast de weergegeven prijs extra douanerechten / invoerrechten. Op het moment van aankoop geeft onze Website aan of deze kosten zijn inbegrepen in het totale bedrag van jouw bestelling.
 4. CODE41 verstrekt geen BTW-bonnen.
 5. CODE41 behoudt het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen; niettemin is de prijs die op de Website wordt weergegeven op de dag van de bestelling altijd de enige die van toepassing is.
 6. Betalingen kunnen voldaan worden via elke creditcard die tijdens het bestelproces wordt vermeld. Betaling dient te geschieden voordat de levering van eventuele producten kan plaatsvinden.
 7. Alle creditcardhouders worden onderworpen aan een validatiecontrole uitgevoerd door de uitgever van de kaart, die ook de houder moet machtigen om de kaart te gebruiken. De persoonlijke gegevens van de creditcardhouder die nodig zijn voor deze controle kunnen worden uitgewisseld met derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het niet leveren van de bestelling wanneer de uitgever van de kaart de betaling niet autoriseert.

5. Het bestelproces

 1. De bestelling van een product van de Website wordt beschouwd als een verzoek om een product te kopen in overeenstemming met deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Zodra een bestelling is geplaatst wordt er een bevestiging naar jouw e-mailadres gestuurd waarin wordt vermeld dat we jouw bestelling hebben ontvangen en bevestigd. We moeten benadrukken dat dit op geen enkele manier betekent dat jouw bestelling is geaccepteerd, aangezien alle bestellingen onderworpen zijn aan de goedkeuring van CODE41, dat het recht behoudt om het volgende te vragen voorafgaand aan de acceptatie van jouw bestelling, met als doel transacties te beveiligen en fraude te bestrijden: - dat je telefonisch bepaalde informatie met betrekking tot jouw bestelling bevestigt, - dat je een identiteitsbewijs verzendt (bijvoorbeeld een fotokopie van een identiteitskaart).
 3. Wanneer aan deze verzoeken niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan waar dat nodig is, behoudt CODE41 het recht om jouw bestelling te annuleren en CODE41 behoudt het recht voor om de hoeveelheid CODE41 producten die een klant in één transactie kan bestellen te beperken.
 4. Je gaat er ook mee akkoord dat we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om gepaste antifraudecontroles uit te voeren. De persoonlijke gegevens die je verstrekt kunnen bekend worden gemaakt aan een rating- of fraudebestrijdingsbureau, dat mogelijk een archief bijhoudt.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.
 6. Wanneer de bestelde producten niet beschikbaar zijn word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Je hebt dan de keuze om te wachten tot het artikel beschikbaar is of om de bestelling te annuleren.
 7. We bevestigen onze acceptatie van jouw bestelling door een orderbevestiging per e-mail te sturen. Dit zal een juridisch bindend contract tussen de twee partijen activeren.
 8. Het is mogelijk dat we in afwachting zijn van een levering van onze leveranciers. Om deze reden kun je af en toe de keuze krijgen om vooruit te betalen (voorbestelling) voor bepaalde producten. Dit proces zorgt ervoor dat de levering van jouw aankoop prioriteit krijgt zodra het product beschikbaar is. Jouw rechten op vooraankopen zijn identiek aan die met betrekking tot enige andere aankoop van CODE41.
 9. Artikelen in voorraad kunnen vooraf worden toegewezen om vooraf betaalde bestellingen te honoreren; klanten die een dergelijke betaling hebben gedaan ontvangen hun producten vóór klanten die bestellingen op de Website plaatsen voor onmiddellijke levering.
 10. Het kan voorkomen dat we een product niet kunnen leveren vanwege een probleem met betrekking tot productie of kwaliteit. In dergelijke gevallen zullen we je per e-mail op de hoogte brengen en kun je vervolgens wachten tot het artikel beschikbaar is of de bestelling annuleren.

6. Promotiecodes

 1. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd, en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 2. Promotiecodes moeten worden gebruikt vóór de aangegeven vervaldatum.
 3. CODE41 behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, elke aankoop te annuleren in geval van misbruik of fraude bij het gebruik van promotiecodes.

7. Bezorging

 1. Het bezorgadres komt overeen met de gegevens die door de koper zijn verstrekt en die we in de bevestigingsmail voor de bestelling hebben vermeld. Wanneer je niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging wordt er een bevestiging achtergelaten door de koerier en is het jouw verantwoordelijkheid om het pakket af te halen op de aangegeven locatie en binnen de termijn die daarin is vastgelegd (met uitzondering van aangetekende zendingen, die geen enkele kennisgeving van levering bevatten). Wanneer deze periode verstrijkt zullen de producten worden geretourneerd naar CODE41 en is het jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice om herbezorging op jouw kosten te regelen.
 2. De informatie die de koper tijdens het bestelproces verstrekt valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. In het geval van een fout in de etikettering van het adres van de ontvanger is CODE41 niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van het product, en als deze fout ertoe leidt dat de koerier het product retourneert wordt het opnieuw verzonden op kosten van de koper.
 3. Er moet worden getekend voor ontvangst van jouw pakket (behalve aangetekende zendingen). Als je een andere ontvanger dan jouzelf hebt opgegeven voor de bezorging (bijvoorbeeld als het een geschenk betreft), accepteer je dat de handtekening op het ontvangstbewijs afkomstig is van de persoon in kwestie.
 4. De koper is verantwoordelijk voor het indienen van een klacht bij de koerier wanneer het pakket in slechte staat wordt bezorgt.
 5. Alle levertijden zijn schattingen; ze worden alleen op indicatieve basis verstrekt en beginnen vanaf de datum van verzending.
 6. CODE41 is niet verantwoordelijk voor:
  • vertragingen als gevolg van het proces van inklaring;
  • verlies of diefstal van het pakket terwijl het in handen is van de koerier;
  • bezorgers die niet vragen om een persoonlijke of vervangende handtekening;
  • enige staking, tekort, ongunstige weersomstandigheden of natuurrampen die de oorzaak kunnen zijn van vertragingen of de niet-succesvolle bezorging van jouw bestelling.

8. Overdracht van eigendom en risico's

 1. Bestelde producten blijven eigendom van CODE41 tot hun bezorging op het opgegeven adres. De eigendomsoverdracht vindt plaats op die datum. Bijgevolg kan CODE41 de teruggave van goederen eisen voor de overdracht van eigendom, mocht de klant enige van deze algemene voorwaarden schenden.
 2. Risico-overdracht vindt plaats tijdens de bezorging (getekend voor ontvangst, met uitzondering van aangetekende post). Deze risico's, in termen van deze bepaling, hebben betrekking op aansprakelijkheid in geval van schade aan het product of schade veroorzaakt door het gebruik, de behandeling of de opslag ervan.

9. Recht op herroeping / retour / ruil

 1. Voordat jouw bestelling wordt overgedragen aan de koerier heb je het recht om dit contract op elk moment en zonder opgave van reden op te zeggen. Je dient jouw verklaring van intrekking schriftelijk op te sturen via ons retourformulier dat bij uw bestelling is gevoegd.
 2. Nadat jouw product is doorgegeven aan de koerier heb je het recht om dit contract zonder opgave van reden binnen 30 dagen na ontvangst te herroepen. Het recht op herroeping / retour vervalt 30 dagen na de dag dat jij zelf, of een derde partij die niet de koerier is en door jou is aangesteld, de bestelling fysiek in bezit neemt.
 3. Je moet uw verzoek om retour schriftelijk indienen via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Retouren moeten worden verzonden met behulp van het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 5. Producten moeten in originele en perfecte staat worden geretourneerd met alle beschermende verpakking en labels eraan bevestigd, evenals de veiligheidsmededelingen en stickers, en zullen worden onderworpen aan kwaliteitscontrole en operationele testen. Je moet voorzichtig zijn met het product wanneer je het inspecteert. In het geval van slijtage aan het product is compensatie alleen vereist als de schade is veroorzaakt door gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen. Om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen moet de klant het alleen behandelen en inspecteren op de manier die in een winkel is toegestaan.
 6. Als de originele CODE41 doos of speciale verpakking niet in goede staat wordt teruggezonden heeft CODE41 het recht om de overeenkomstige waarde van het terugbetaalde bedrag te behouden.
 7. Alle retouren of ruilingen worden door CODE41 onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles (QC) om ervoor te zorgen dat het geretourneerde product voldoet aan de vereisten voor retournering. Als het geïnspecteerde product niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan CODE41 de klant ook vragen de schade te vergoeden.
 8. De klant is verantwoordelijk voor waardeverlies van het product als gevolg van een behandeling van het product die in strijd is met de beginselen van het burgerlijk recht, zoals goede trouw en ongegronde verrijking. Als gevolg hiervan, wanneer het product beschadigd of vernietigd is, zal CODE41 de kosten van herstel of vervanging van het terugbetaalde bedrag aftrekken.
 9. Als het geretourneerde product kwaliteitscontrole doorstaat gaat CODE41 verder met de toepasselijke terugbetaling of omruiling.
 10. Teruggestuurde producten moeten vergezeld zijn door de volledige bestelinformatie (verkoopfactuur en douanefactuur waar nodig) om de verwerking en identificatie ervan te vergemakkelijken. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.
 11. De bestelling wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de bestelling op onze Website te plaatsen. Als deze niet langer geldig is of om enige andere reden niet door CODE41 beïnvloed kan worden (verlies, stopzetting, wijziging van bank, enz.) zullen onze teams contact met jou opnemen om een passende oplossing te vinden.
 12. Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Het retourbeleid is niet van toepassing op dit type bestelling.

10. Garantie

 1. CODE41 zorgt er nauwkeurig voor dat elk product strikt voldoet aan de kwaliteitscriteria en dat al onze controles, zowel technisch als esthetisch, worden doorstaan.
 2. Het product wordt als defect beschouwd als het bij ontvangst wordt beschadigd of als een fabricagefout wordt gemeld in overeenstemming met en binnen de garantieperiode van het product in kwestie.
 3. Artikelen die door normale slijtage zijn beschadigd worden niet als defect beschouwd.
 4. Als jouw horloge bij ontvangst defect is, of je ontdekt een fout binnen de garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van levering, heb je de mogelijkheid om het artikel voor reparatie te retourneren. Je moet jouw verzoek verzenden door ons formulier (tabblad GARANTIE in uw klantenaccount) op onze Website te gebruiken. Selecteer jouw product en klik op de knop om reparaties aan te vragen. Deze procedure is alleen geldig als de status "Voltooid" is bereikt.
 5. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  • schade als gevolg van normale slijtage en veroudering van het product;
  • schade als gevolg van niet-conforme montage;
  • schade als gevolg van onderhoud, reparatie of demontage niet uitgevoerd door een door CODE41 goedgekeurd servicecentrum;
  • schade als gevolg van niet-conform gebruik van het product, slechte behandeling, verkeerd gebruik, nalatigheid, roekeloosheid, verslechtering veroorzaakt door het gebruik van producten in onjuiste omstandigheden zoals gewelddadige fysieke schokken, pletten, gewelddadige behandeling van de gesp ...;
  • schade als gevolg van transport en levering;
  • schade als gevolg van vocht dat het horloge zou kunnen binnenkomen na een gebruikersfout (bijvoorbeeld omdat de kroon niet correct op zijn plaats zit);
  • een horloge met tekenen van impact of schok op het glas of het lichaam);
  • het aankoopbewijs (ontvangstbewijs, bewijs van overdracht ...) ontbreekt;
  • het serienummer dat op de kast is gegraveerd is onleesbaar of vervalst;
  • de garantie dekt geen banden, glas;
 6. Het wordt duidelijk gemaakt dat CODE41 postercampagnes en -promoties (door hun aard bedoeld om het aantrekkelijke en innovatieve karakter van CODE41 producten te laten zien en die soms CODE41 producten in ongebruikelijke situaties of gebruik verbeelden) niet als representatief voor het normale gebruik van CODE41 kunnen worden beschouwd die als zodanig door de eindgebruiker kunnen worden geclaimd. Daarom wordt de CODE41 garantie alleen beperkt tot defecten die verschijnen als gevolg van wat als normaal en gewoontegebruik van een horloge wordt beschouwd.
 7. Om uw garantie te activeren log je in op jouw klantenaccount op onze Website (tabblad GARANTIE in jouw klantenaccount). Vul het serienummer (verplicht), de referentie (SKU) en de bestelling indien nodig in. Neem in geval van problemen contact op met het klantenserviceteam.
 8. Bij het analyseren van de informatie in het verzoek om een defect product terug te sturen behouden we de mogelijkheid om jouw verzoek niet te honoreren om legitieme redenen (verlopen garantieperiode, defect niet gedekt door de garantie, onjuist gebruik van het product ...).
 9. In het kader van de garantie bieden wij aan om defecte artikelen zoveel mogelijk te repareren of te vervangen. Als het artikel niet kan worden vervangen of gerepareerd en als hetzelfde artikel niet meer beschikbaar is wordt jou een volledige terugbetaling aangeboden.
 10. Items moeten worden verzonden met het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 11. Alle geretourneerde producten moeten vergezeld zijn door de volledige details van de bestelling om hun identificatie te vergemakkelijken en hun verwerking te versnellen. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.

11. Herhaalde retourneringen

 1. Om jou een ongeëvenaarde ervaring te bieden zijn de vastgestelde retourvoorwaarden flexibel. Niettemin wordt het aantal retouren geteld en behouden wij het recht om een bestelling te weigeren in het geval van herhaalde retourneringen.

12. Aansprakelijkheid

 1. Het wordt uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat de producten die worden aangeboden op onze Website bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik en dat de verkochte producten niet zijn ontworpen voor professioneel gebruik. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, die verband houdt met het gebruik of de werking van de bestelde producten.
 2. Bovendien zijn alle producten in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, maar CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van de wetgeving van het land waarnaar de producten worden verzonden: het is de verantwoordelijkheid van de klant om zichzelf te informeren over de autoriteiten van het land van invoer om te weten of het product daar is toegestaan.
 3. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het overeengekomen contract, enerzijds in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door het Zwitserse Burgerlijk Wetboek, en anderzijds in het geval van een fout van de klant, of in geval van onvoorziene omstandigheden. en onvermijdelijke acties van een derde partij bij het contract, of de gevolgen die voortvloeien uit onjuist gebruik van de producten die op de Website worden verkocht.

13. Diversen

 1. Overdracht van rechten en kosten Het contract tussen jou en het bedrijf wordt beschouwd als juridisch bindend voor beide partijen, evenals voor onze respectieve begunstigden. Je mag de leveringsrechten voor de bestelde goederen en gedefinieerd in dit contract niet overdragen, afstaan, bezwaren of anderszins beheren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 2. Splitsbaarheidsclausule Als bepaalde bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gedeeltelijk of volledig ondoeltreffend blijken te zijn, blijft de werkzaamheid van alle andere bepalingen geldig.
 3. Elektronische communicatie Bij het navigeren op onze Website accepteer je het feit dat communicatie - in overeenstemming met de huidige wetgeving - elektronisch wordt uitgevoerd. We nemen contact met je op via jouw e-mailadres of reguliere post op het adres dat je hebt opgegeven.
 4. Contactadres Je kunt contact opnemen met ons bedrijf per reguliere post op CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne - Zwitserland, of via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 5. Jurisdictie en toepasselijk recht Voor zover wettelijk toegestaan, is Lausanne de exclusieve jurisdictie voor alle juridische geschillen die verband houden met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. CODE41 heeft ook het recht om een ​​rechtszaak aan te spannen met de lokale jurisdictie van de klant. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

PRIVACYBELEID

Bij CODE41 hechten we veel aan privacy. Wij geloven in transparantie en zijn vastbesloten om openhartig te zijn over ons privacybeleid, inclusief hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. We weten dat jij ook om jouw privacy geeft, dus we bieden instellingen waarmee je kunt kiezen hoe bepaalde informatie door CODE41 wordt gebruikt. Dit beleid verklaart onze privacy praktijken voor code41watches.com.

SECTIE 1 – Het Privacybeleid Accepteren

We moeten jouw persoonlijke gegevens verwerken om ons bedrijf te runnen en Diensten te kunnen leveren. Door onze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bevestig je dat je dit beleid hebt gelezen en begrepen, inclusief hoe en waarom wij jouw gegevens gebruiken. Als je niet wilt dat wij jouw persoonlijke informatie verzamelen of verwerken op de manieren beschreven in dit beleid, dien je de Diensten niet te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content, het privacybeleid of de privacy praktijken van onze leden, websites gehost door Pattern by CODE41, websites van derden of apps van derden. De gebruiksvoorwaarden van CODE41 vereisen dat alle accounteigenaren minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen tussen de 13 en 18 jaar mogen de Diensten van CODE41 alleen gebruiken met uitdrukkelijke toestemming en onder direct toezicht van de eigenaar van de account. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen CODE41 en de Diensten niet gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd door een minderjarige op jouw account. Door de Diensten te gebruiken erken je dat CODE41 jouw gegevens zal gebruiken in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waar CODE41 actief is. Houd er rekening mee dat de privacywetgeving en -normen in bepaalde landen, inclusief de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, kunnen afwijken van de wetten die van toepassing zijn in het land waar jij woont. We zullen persoonlijke informatie alleen overdragen aan deze landen waar het ons wettelijk is toegestaan ​​om persoonlijke informatie over te dragen, en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie voldoende beschermd is. Lees verder voor meer informatie over hoe we persoonlijke informatie beschermen die buiten Europa is overgedragen.

SECTIE 2 – Verzamelde of Ontvangen Informatie

Bij het aanbieden van onze Diensten verzamelen of ontvangen we jouw persoonlijke gegevens op een aantal verschillende manieren. Vaak kies je welke informatie je wilt verstrekken, maar soms hebben we bepaalde informatie nodig voor jouw gebruik en om onze Diensten te leveren. Registratie, Accountinstellingen, Gebruik van Diensten: om de Diensten te gebruiken moet je ons een geldig e-mailadres verstrekken en voor Diensten waarvoor registratie vereist is een aan jouw account gekoppelde naam die je kunt kiezen en die jouw identiteit vormt op CODE41. je kunt die naam bekijken, wijzigen of verwijderen via jouw accountinstellingen. Je moet deze informatie verstrekken om ons in staat te stellen jou de Diensten te leveren. Afhankelijk van de Diensten die je wilt gebruiken kan aanvullende informatie, zoals een winkelnaam, facturerings- en betalingsinformatie (inclusief naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, creditcardinformatie), een telefoonnummer en / of een fysiek postadres, noodzakelijk zijn voor ons om een ​​bepaalde Dienst te bieden. Je bent niet verplicht om ons deze informatie te verstrekken om je aan te melden, maar we hebben deze nodig om bepaalde Diensten te bieden. We hebben bijvoorbeeld een fysiek postadres nodig voor de bezorging als je iets koopt op www.code41watches.com. Mogelijk moeten we creditcardgegevens opslaan (of regelen dat deze wordt opgeslagen) en deze gebruiken voor zowel facturerings- als betalingsdoeleinden. Afhankelijk van jouw lokale rechtsgebied kun je er ook voor kiezen om ons toe te staan ​​jouw creditcardgegevens op te slaan om het afrekenen van toekomstige aankopen te vergemakkelijken. Geautomatiseerde informatie: CODE41 ontvangt en registreert automatisch informatie via jouw browser of jouw mobiele apparaat wanneer je de Site bezoekt of de Apps gebruikt of bepaalde andere Diensten gebruikt, zoals jouw IP-adres of unieke apparaat-ID, cookies en gegevens over welke pagina’s je bezoekt om ons in staat te stellen om de Diensten te exploiteren en te leveren. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. We kunnen deze informatie van jouw browser of jouw mobiele apparaat combineren met andere informatie die wij of onze partners over jou verzamelen, ook op verschillende apparaten. Deze informatie wordt gebruikt om fraude te voorkomen en om de Diensten te beveiligen, om te analyseren en te begrijpen hoe de Diensten werken voor leden en bezoekers, om advertenties te tonen, inclusief op al jouw apparaten, en een meer gepersonaliseerde ervaring voor leden en bezoekers te bieden. We kunnen ook automatisch apparaatspecifieke informatie verzamelen wanneer je toegang zoekt tot onze Diensten of deze installeert of gebruikt. Deze informatie kan informatie bevatten zoals het hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem, app-versie, app-gebruik en foutopsporingsinformatie, browserinformatie, IP-adres en apparaat-ID’s. Voor meer informatie over deze online hulpmiddelen en hoe we ze gebruiken, zie ons Cookie- & Soortgelijke Technologieënbeleid en de sectie ‘Gebruik, Delen & Bekendmaking van Informatie’ hieronder. Locatiegegevens: wij kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van de Diensten voor advertenties, analyses, om content te leveren en om de Diensten te beschermen, inclusief jouw IP-adres, browserinformatie (inclusief verwijzingen), apparaatinformatie (zoals iOS IDFA, IDFV voor beperkte niet-advertentiedoeleinden, Android AAID en, indien door jou ingeschakeld, locatiegegevens die door jouw apparaat worden verstrekt). Analytics-informatie: we gebruiken gegevensanalyses om de functionaliteit van de Site te waarborgen en de Diensten te verbeteren. We gebruiken software voor mobiele analyse om ons de functionaliteit van de services op jouw apparaat te laten begrijpen. Deze software kan informatie vastleggen, zoals hoe vaak je de Diensten gebruikt, wat er binnen het apparaat gebeurt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, apparaatfouten en foutopsporingsinformatie en vanaf welke locatie er toegang tot de Diensten is verkregen. Informatie van derden: sommige leden of bezoekers kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met CODE41 of een CODE41 account aan te maken met behulp van een externe applicatie van derden, zoals Facebook, of een app die is ontwikkeld met behulp van de CODE41 API. CODE41 kan informatie ontvangen van die aangesloten applicaties van derden. Jouw CODE41 account verbinden met applicaties of services van derden is optioneel. Als je ervoor kiest om jouw account te verbinden met een applicatie van derden kan CODE41 informatie van die toepassing ontvangen. We kunnen ook openbare informatie verzamelen om contact met jou te maken. We kunnen deze informatie gebruiken als onderdeel van het leveren van de Diensten. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van jouw activiteit op CODE41 te delen op bepaalde sociale medianetwerken die verbonden zijn met jouw CODE41 account, en je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken via jouw accountinstellingen. Niet-ledeninformatie: CODE41 kan informatie (bijvoorbeeld een e-mailadres of IP-adres) ontvangen of verkrijgen over een persoon die nog geen lid is van CODE41, bijvoorbeeld wanneer een niet-lid zich abonneert op een CODE41 nieuwsbrief, een lid een niet-lid uitnodigt om de site te bezoeken, een lid niet-ledeninformatie uploadt met behulp van de contact uploader functie, een niet-lid deelneemt aan een transactie, of een lid een digitale cadeaubon naar een niet-lid stuurt, of een niet-lid de Afrekenen als gast-functie gebruikt bij een aankoop via een van de Diensten. Niet-lidinformatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden die openbaar werden gemaakt toen deze werd ingediend bij CODE41 of om actie te vergemakkelijken die door het niet-lid was toegestaan. Patroon door CODE41: We verzamelen ook bepaalde informatie van zowel leden als niet-leden die websites bezoeken die door ons worden gehost. Deze informatie kan jouw IP-adres of unieke apparaat-ID bevatten, en cookies en gegevens van de pagina’s die je bezoekt. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en verzameling van trackinginformatie, zie onze Cookie- & Soortgelijke Technologieënbeleid of de sectie ‘Gebruik, Delen & Bekendmaking van Informatie’ hieronder.

SECTIE 3 – Keuze & Beheer

We weten dat leden van onze community graag hun eigen gegevens willen beheren, dus CODE41 biedt jou de keuze om bepaalde informatie te verstrekken, te bewerken of te verwijderen, evenals keuzes over hoe wij contact met jou opnemen. Je kunt jouw CODE41 accountinformatie wijzigen of corrigeren via jouw accountinstellingen. Je kunt ook vragen om de verwijdering van de persoonlijke gegevens door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Afhankelijk van jouw locatie heb je mogelijk ook bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot jouw informatie, zoals: (i) gegevenstoegang en portabiliteit (inclusief het recht op een kopie van persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt aan CODE41, via jouw instellingen); (ii) gegevenscorrectie (inclusief de mogelijkheid om jouw persoonlijke gegevens bij te werken, in veel gevallen via instellingen); (iii) het verwijderen van gegevens (inclusief het recht om CODE41 jouw persoonlijke informatie te laten verwijderen, behalve informatie die wij moeten bewaren, door contact met ons op te nemen); en (iv) intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking (inclusief, in beperkte omstandigheden, het recht om CODE41 te vragen om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens stop te zetten, op enkele uitzonderingen na, door contact met ons op te nemen). We gebruiken niet strikt noodzakelijke cookies en soortgelijke technologieën. Een meer gedetailleerde uitleg van de technologieën die we gebruiken, en hoe je je daarvoor kunt afmelden mits toepasselijk, is te vinden in CODE41’s Cookie- & Soortgelijke Technologieënbeleid. Je kunt ook de ontvangst van bepaalde soorten communicatie van CODE41 regelen in jouw accountinstellingen. CODE41 kan jou berichten sturen over de Diensten of jouw activiteit. Sommige van deze berichten zijn vereiste, aan diensten gerelateerde berichten voor leden (zoals transactionele berichten of juridische mededelingen). Andere berichten zijn niet vereist, zoals nieuwsbrieven. Je kunt bepalen welke optionele berichten je wilt ontvangen door jouw accountinstellingen te wijzigen. Je kunt meer informatie vinden in de sectie ‘Berichten van CODE41’ van dit beleid. We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om je advertenties te laten zien op basis van jouw browse-activiteiten en interesses. Als je niet langer gebruik wilt maken van de Diensten of aan diensten gerelateerde berichten wilt ontvangen (behalve juridisch vereiste kennisgevingen), kun je jouw account verwijderen. Als je jouw account wilt verwijderen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via support@code41.com.

SECTIE 4 – Berichten van CODE41

Bij tijd en wijlen zal CODE41 mogelijk contact met jou moeten opnemen. In de eerste plaats worden deze berichten per e-mail of pushmeldingen verstuurd en is elke account verplicht een geldig e-mailadres bij te houden om berichten te ontvangen. CODE41 kan ook telefonisch contact met jou opnemen om ledenondersteuning te bieden of voor aan transacties gerelateerde doeleinden als je ons daarom verzoekt. Bovendien kan CODE41, met jouw toestemming, je een SMS (of vergelijkbaar) bericht of fysieke post sturen om klantenondersteuning te bieden of om je informatie te verschaffen over producten en functies die je mogelijk interessant vindt. Je kunt jouw contactvoorkeuren bijwerken in jouw accountinstellingen. Sommige berichten van CODE41 zijn gerelateerd aan onze Diensten en noodzakelijk voor leden. Je gaat ermee akkoord dat CODE41 je niet-marketing e-mails of berichten kan sturen, zoals o.a. met betrekking tot transacties, jouw account, beveiliging of productwijzigingen. Voorbeelden van aan diensten gerelateerde berichten zijn een bevestiging van een e-mailadres / welkomstbericht bij het aanmaken van een account, een melding van een bestelling, beschikbaarheid van diensten, wijziging van belangrijke functies, het doorgeven van gesprekken met kopers en correspondentie met het ondersteuningsteam van CODE41. Wanneer je een account aanmaakt abonneer je je op een nieuwsbrief, ontvang je een kennisgeving van en ga je akkoord (in sommige rechtsgebieden en situaties met een aanvullende ondubbelzinnige toestemming) met het ontvangen van marketing e-mails en -berichten van ons. Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden voor marketing-e-mails via de opt-outlink in marketing-e-mails of -berichten. Leden kunnen ook bepaalde marketing-e-mails of -berichten beheren via hun accountinstellingen en via de opt-outlink in marketing-e-mails of -berichten.

SECTIE 5 – Gebruik, Delen & Bekendmaking van Informatie

Wanneer je de Diensten bezoekt of gebruikt, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij op andere wijze jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit beleid. We vertrouwen op een aantal wettelijke grondslagen om jouw informatie op deze manieren te gebruiken. Deze grondslagen gelden wanneer:
 • deze noodzakelijk zijn om aan de contractuele verplichtingen in onze Gebruiksvoorwaarden te voldoen teneinde de Diensten te leveren;
 • je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, die je op elk moment kunt intrekken;
 • deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen;
 • deze nodig zijn voor de legitieme belangen van onze of een derde partij, zoals die van bezoekers, leden of partners;
 • je de informatie uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt;
 • deze van publiek belang zijn; en
 • soms noodzakelijk zijn om jouw vitale belangen, of die van anderen, te beschermen.
Let op dat we principieel afhankelijk zijn van toestemming (i) om marketingberichten te verzenden, (ii) voor het delen van gegevens van derden met betrekking tot reclame en, voor zover van toepassing, (iii) voor het gebruik van locatiegegevens voor reclamedoeleinden. Waar we jouw informatie verwerken op basis van legitieme belangen doen we dit als volgt: Onze Diensten leveren en verbeteren: we kunnen jouw informatie gebruiken om onze Diensten te verbeteren en aan te passen, inclusief het delen van jouw informatie voor dergelijke doeleinden, en we doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen te behartigen om onze Diensten voor onze gebruikers te verbeteren. Dit is ook noodzakelijk om ons in staat te stellen onze legitieme belangen te behartigen bij het begrijpen van hoe onze Diensten worden gebruikt, en om manieren te verkennen en te ontsluiten om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien. Het is ook noodzakelijk om ons in staat te stellen onze legitieme belangen te behartigen door onze Diensten, efficiëntie, interesse in Diensten voor gebruikers te verbeteren en inzicht te krijgen in de gebruikspatronen van onze Diensten. Onze Diensten veilig houden: we kunnen jouw informatie ook gebruiken voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, inclusief het delen van jouw informatie voor dergelijke doeleinden, en we doen dit omdat het noodzakelijk is onze legitieme belangen te behartigen bij het waarborgen van de beveiliging van onze Diensten, inclusief verbetering van de bescherming van onze community tegen spam, intimidatie, schending van intellectueel eigendom, misdaad en veiligheidsrisico’s van welke aard dan ook. We respecteren jouw privacy. CODE41 zal jouw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet zonder jouw toestemming aan derden bekendmaken, behalve zoals gespecificeerd in dit beleid. Wij gebruiken jouw informatie voor het leveren en verbeteren van onze Diensten en producten, voor facturering en betalingen, voor identificatie en authenticatie, voor gerichte online en offline marketing, met inbegrip van tools zoals Facebook Custom Audience en Google Customer Match, om contact op te nemen met leden of geïnteresseerde partijen, en voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage. We kunnen de soorten producten leren kennen waarin je bent geïnteresseerd in jouw browse- en aankoopgedrag op (en uit) de Site of Apps en zodoende potentiële aankopen voorstellen. Als kernonderdeel van onze Diensten hebben we een legitiem belang bij het personaliseren van jouw on-site ervaring om je te helpen relevante artikelen en aanbevolen aankopen te ontdekken. Evenzo kunnen wij of onze verkopers via verschillende media advertenties voor onze Diensten of producten van onze verkopers plaatsen en vertrouwen op jouw toestemming om dit off-site te doen. In dit kader kunnen we samenwerken met advertentiepartners zoals Facebook of Google. Juridisch en veiligheid: CODE41 kan jouw persoonlijke gegevens ook bewaren, achterhouden of vrijgeven aan een derde partij in de volgende beperkte omstandigheden: als antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan legitieme nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims, waaronder het innen van een schuld; om te voldoen aan een dagvaarding, rechterlijke uitspraak, juridische procedure of andere wettelijke vereiste; of wanneer wij te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, onmiddellijke schade of financieel verlies te voorkomen, of onderzoek, preventie of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoeden van fraude, bedreigingen van ons eigendom of schendingen van CODE41’s Gebruiksvoorwaarden. In deze gevallen kan ons gebruik van jouw informatie noodzakelijk zijn voor het legitieme belang van onze of een derde partij om onze Diensten te beveiligen, schade of misdaad te voorkomen, wettelijke rechten af te dwingen of te verdedigen of schade te voorkomen. Dergelijk gebruik kan ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een gerechtelijk bevel of om rechtsvorderingen uit te oefenen of te verdedigen. Het kan ook nodig zijn in het algemeen belang (zoals het voorkomen van criminaliteit) of om vitale belangen te beschermen (in zeldzame gevallen waarbij we mogelijk informatie moeten delen om verlies van mensenlevens of lichamelijk letsel te voorkomen). Gelieerde bedrijven: CODE41 is gelieerd aan verschillende bedrijven en werkt nauw met hen samen voor verschillende doeleinden, waaronder ons helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de Diensten. Deze bedrijven kunnen artikelen of diensten aan jou verkopen via de Diensten of, met jouw toestemming, aanbiedingen aan jou aanbieden (inclusief e-mailpromoties). CODE41 kan ook diensten leveren of producten verkopen samen met gelieerde bedrijven, inclusief het verstrekken van informatie aan dergelijke partners om hen in staat te stellen hun marketing beter op jou af te stemmen. Wanneer een aangesloten bedrijf helpt bij het faciliteren van jouw transactie, kunnen we mogelijk informatie met betrekking tot de transactie delen met die gelieerde onderneming om jouw transactie te vergemakkelijken, en dit maakt deel uit van de Diensten die wij leveren in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. We vertrouwen op toestemming (die op elk gewenst moment kan worden ingetrokken) om marketingberichten te verzenden en om te delen met derden met betrekking tot advertenties. Geaggregeerde informatie: CODE41 kan demografische informatie delen met zakenpartners, maar het zal worden geaggregeerd en gedepersonaliseerd, zodat persoonlijke informatie niet wordt onthuld. Serviceproviders: CODE41 moet ook externe bedrijven en personen (zoals betalingsverwerkers, onderzoeksbedrijven en analyses en beveiligingsproviders) inschakelen om ons te helpen met het bedienen, leveren en op de markt brengen van de Diensten. Deze onafhankelijke partijen hebben slechts beperkte toegang tot jouw informatie, kunnen jouw informatie alleen gebruiken om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht aan CODE41 om jouw informatie niet bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. Onze betrokkenheid van serviceproviders is vaak noodzakelijk om de Diensten te leveren, met name wanneer dergelijke bedrijven belangrijke rollen vervullen, zoals het verwerken van betalingen en zendingen en ons helpen onze Diensten operationeel en veilig te houden. In sommige andere gevallen zijn deze serviceproviders niet strikt noodzakelijk om de Diensten te leveren, maar helpen deze te verbeteren, bijvoorbeeld door ons te helpen onderzoek te doen naar hoe we onze gebruikers beter van dienst kunnen zijn. In deze laatste gevallen hebben we een legitiem belang om met dienstverleners samen te werken om onze Diensten te verbeteren. Bedrijfsreorganisatie: in sommige gevallen kan CODE41 ervoor kiezen om activa te kopen of te verkopen. Dergelijke transacties kunnen noodzakelijk zijn en onze legitieme belangen behartigen, met name onze belangen bij het nemen van beslissingen die ons bedrijf in staat stellen om zich op de lange termijn te ontwikkelen. Bij dit soort transacties (zoals een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of vrijwel alle CODE41 activa) is ledeninformatie doorgaans een van de bedrijfsactiva die wordt overgedragen. Als CODE41 van plan is informatie over jou over te dragen, zal CODE41 jou hiervan op de hoogte stellen via e-mail of door een prominente kennisgeving op de Site en de App te plaatsen, en krijg je de mogelijkheid om je af te melden voordat informatie over jou wordt onderworpen aan een ander privacybeleid. Derden: plug-ins van derden kunnen ook informatie verzamelen over jouw gebruik van de Site. Als je bijvoorbeeld een pagina laadt op CODE41 met een sociale plug-in van een site of service van een derde partij, zoals een knop ‘Vind ik leuk’ of ‘Verzenden’, laad je ook content van die site van derden. Die site kan cookies rechtstreeks vanuit jouw browser aanvragen. Deze interacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van de sites van derden. Bovendien worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site door derden gebruikt voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Met deze technologieën kan een partner jouw computer of mobiele apparaat herkennen telkens wanneer je de Diensten gebruikt. Houd er rekening mee dat wanneer je sites of services van derden gebruikt, hun eigen voorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op jouw gebruik van die sites of diensten. CODE41 kiest en beheert technologieën van derden die op haar Sites en Apps zijn geplaatst. Dit zijn echter technologieën van derden en ze zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij. Voor meer informatie, zie ons Cookie- & Soortgelijke Technologieënbeleid. We rely on your consent to drop and read non-technically necessary cookies. We kunnen alleen voor onszelf spreken; dit beleid is niet van toepassing op praktijken van derden die CODE41 niet bezit of beheert of personen die niet bij CODE41 in dienst zijn. Als je jouw informatie aan anderen verstrekt kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die je aan hen verstrekt. CODE41 heeft geen controle over het privacybeleid van derden, inclusief andere leden die verkopen met behulp van de Diensten of API-gebruikers. CODE41 is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van deze verkopers, API-gebruikers of andere websites op internet, zelfs niet als die gelinkt zijn aan of vanaf de Diensten. We raden je aan het privacybeleid te lezen en vragen aan derden te stellen voordat je jouw persoonlijke informatie aan hen verstrekt. Voor de toepassing van Europese wetgeving zijn deze verkopers en API-gebruikers onafhankelijke controleurs van gegevens, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken en naleven van hun eigen beleid met betrekking tot persoonlijke informatie die zij verkrijgen in verband met de Diensten.

SECTIE 6 – Beveiliging

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens verzending als nadat deze zijn ontvangen. Jouw accountinformatie is beveiligd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat je je beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot jouw account en informatie door jouw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en door jouw wachtwoord en computer beveiligd te houden, bijvoorbeeld door uit te loggen na gebruik van de Diensten. Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens kun je contact met ons opnemen via support@code41.com. CODE41 codeert bepaalde informatie (zoals creditcardnummers) met behulp van Secure Socket Layer technologie (SSL). CODE41 volgt algemeen aanvaarde industriestandaarden om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de verzending als na ontvangst ervan. Helaas is geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig. Daarom kunnen we, hoewel we ernaar streven jouw persoonlijke gegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

SECTIE 7 – Bewaring

CODE41 bewaart jouw informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid, zolang jouw account actief is (dat wil zeggen, voor de levensduur van jouw CODE41 ledenaccount), zoals beschreven in dit beleid, of als nodig om de Diensten te leveren. Als je niet langer wilt dat CODE41 jouw gegevens gebruikt om de Diensten te leveren, kun je jouw account verwijderen. CODE41 zal jouw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn jouw informatie te behouden om te voldoen aan toepasselijke belasting- / inkomstenwetgeving), geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven en zoals anders beschreven in dit beleid. We bewaren ook logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen gedurende een korte periode bewaard, behalve in gevallen waarin ze worden gebruikt voor de veiligheid en beveiliging van de site, om de functionaliteit van de website te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gedurende langere tijd te bewaren.

SECTIE 8 – Jouw Rechten

Je kunt profiteren van een aantal rechten met betrekking tot jouw informatie die wij verwerken. Sommige rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van jouw locatie. Als je jouw persoonlijke gegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of verwijderen, kun je dit doen via jouw CODE41 accountinstellingen of door contact met ons op te nemen. Op verzoek zal CODE41 jou laten weten of wij jouw persoonlijke gegevens bewaren. Door naar jouw accountinstellingen te gaan kun je bepaalde persoonlijke gegevens die aan jouw account zijn gekoppeld openen, corrigeren, wijzigen en verwijderen. In bepaalde gevallen waarin we jouw informatie verwerken, heb je mogelijk ook het recht om de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken te beperken. In bepaalde omstandigheden heb je ook het recht om de verwijdering van jouw persoonlijke gegevens te vragen en om een ​​kopie van jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gemakkelijk toegankelijk formaat. Zorg ervoor dat je de opties hebt gelezen die je hebt onder het gedeelte ‘Keuze en Beheer’ hierboven. Als je meer hulp nodig hebt kun je contact opnemen met CODE41 via een van de onderstaande kanalen onder ‘Contact’. We zullen binnen een redelijke termijn op jouw verzoek reageren. Als we jouw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uitgelegd of in het algemeen belang, kun je bezwaar maken tegen deze verwerking in bepaalde omstandigheden. In dergelijke gevallen zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om de verwerking door te zetten of omdat dit op juridische gronden moet gebeuren. Wanneer we jouw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden kun je altijd bezwaar maken door je af te melden voor dergelijke berichten of door jouw accountinstellingen wijzigen.

SECTIE 9 – Toestemming Intrekken

Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven, heb je het recht om jouw toestemming voor onze verwerking van jouw informatie en jouw gebruik van de Diensten in te trekken. Je kunt bijvoorbeeld jouw toestemming voor e-mailmarketing intrekken door de link voor afmelden in dergelijke berichten te gebruiken of door jouw accountinstellingen te wijzigen. Je kunt ervoor kiezen om jouw toestemming voor onze verwerking van jouw informatie en jouw gebruik van de Diensten op elk moment in te trekken door jouw account te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar support@code41.com met het verzoek om jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, behalve informatie die wij moeten bewaren . Deze verwijdering is permanent en jouw account kan niet worden hersteld.

SECTIE 10 – Wijzigingen Privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als we van mening zijn dat de wijzigingen van materieel belang zijn, zullen we je dit laten weten door een (of meer) van het volgende te doen: (i) het plaatsen van de wijzigingen op of via de Dienste, (ii) jou een e-mail of een bericht sturen over de wijzigingen of (iii) het plaatsen van een update in de versienoten op het Apps-platform. We raden je aan om alles regelmatig te controleren en eventuele updates nader te lezen.

SECTIE 11 – Contact

Als je vragen hebt kun je deze stellen aan het CODE41 Support Team via onze contactpagina. Je kunt ook een e-mail sturen naar support@code41.com. Of je kunt ons bereiken op het volgende postadres: CODE41 Support Team – Privacybeleid Rue du Midi 10 1003 Lausanne

CODE41 Regels voor Referentieprogramma's

code41watches.com regels voor referentieprogramma's V01 - 01.12.2017

IMPORTANT: The CODE41 Sponsorship Program is not valid for project launches because margins are already reduced to a minimum
Deze CODE41 Regels voor referentieprogramma's ("Programmaregels") bepalen jouw deelname aan het CODE41 Referentieprogramma. De Programmaregels vormen een aanvulling op alle overeenkomsten tussen jou en CODE41, inclusief de CODE41 Algemene Voorwaarden. De CODE41 voorwaarden zijn opgenomen door middel van verwijzing en zijn van toepassing op uw deelname aan het CODE41 Referentieprogramma, inclusief het eventuele oplossen van geschillen tussen jou en CODE41 met betrekking tot of voortvloeiend uit het referentieprogramma.

Programmaoverzicht

Het CODE41 Referentieprogramma ('Referentieprogramma') wordt aangeboden door CODE41, Inc. ('CODE41') en biedt leden die geïnteresseerd zijn in het verwijzen van hun vrienden of contacten ('referenties') de mogelijkheid om in aanmerking komende personen voor te dragen als nieuwe leden van de CODE41 community. Deze programmaregels zijn van toepassing op zowel verwijzers als doorverwezen leden, dus lees ze aandachtig om kennis te nemen van jouw respectievelijke rechten en plichten.

In aanmerking komen als verwijzer

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het referentieprogramma als verwijzer moet je (a) minstens 18 jaar oud zijn en (b) een CODE41 lidmaatschap behouden met een goede reputatie. Verwijzers kunnen vrienden of familieleden zijn. Als je de Regels voor het Referentieprogramma of toepasselijke Servicevoorwaarden schendt kan CODE41 jouw mogelijkheid om deel te nemen aan het Referentieprogramma onder één of al jouw accounts opschorten of beëindigen.

CODE41 Codes

Onder het Referentieprogramma kan CODE41 je een unieke alfanumerieke code ('CODE41 couponcode') geven om te verstrekken aan personen die in aanmerking komen om nieuwe CODE41 bezitters te worden. CODE41 biedt mogelijk ook de mogelijkheid om extra CODE41 codes aan te maken. CODE41 bezit alle rechten in en op elke CODE41 code, ongeacht of deze aan jou is verstrekt of door jou is aangemaakt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) CODE41 het aantal CODE41 codes dat je kunt aanmaken of aan jou wordt verstrekt kan beperken, (b) je geen eigendomsrechten hebt in welke vorm dan ook op de CODE41 codes, en (c) CODE41 mogelijk jouw CODE41 code op elk moment naar eigen goeddunken kan terugvorderen, deactiveren, ongeldig maken of beëindigen.

Hoe kun je nieuwe leden aandragen

Je mag in aanmerking komende individuen aandragen als nieuwe leden op het CODE41 Platform. Om in aanmerking te komen voor een 'Referral Reward' (hieronder gedefinieerd) voor een nieuw lid moet de persoon (i) nog nooit eerder een CODE41 account hebben aangemaakt; (ii) minimaal 18 jaar oud zijn, en (iii) voldoen aan de toepasselijke beloningscriteria, zoals hieronder besproken. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de persoon beschouwd als uw 'gerefereerde vriend'. a. Uitnodigingen via het CODE41 Platform. Je kunt individuen uitnodigen om lid te worden via de CODE41 Website door de contactgegevens van jouw genodigde in te voeren of aan CODE41 te verstrekken. Het uitnodigen van een persoon via de CODE41 Website kan een automatische uitnodigingstekst (sms) of e-mail (de 'Uitnodiging') genereren naar de persoon die mogelijk wordt verzonden via een e-mailadres dat wordt beheerd door CODE41. De Uitnodiging kan een promotionele aanbieding van CODE41 bevatten. Je verklaart dat je de benodigde toestemming van jouw genodigde hebt om de Uitnodiging te versturen (rechtstreeks of via het CODE41 Platform). Als jouw genodigde de links in jouw uitnodiging volgt en een CODE41 account aanmaakt met behulp van de verstrekte informatie kan jouw CODE41 Code door jouw genodigde worden gebruikt tijdens zijn/haar aankoopreis.
b. Andere Uitnodigingen. Je kunt individuen ook uitnodigen om lid te worden door jouw CODE41 Code rechtstreeks te geven en hen te instrueren jouw CODE41 code handmatig in de CODE41 Winkelmand in te voeren. Een lid kan jouw CODE41 Code niet gebruiken als (i) zij de CODE41 Code van een ander lid of een andere promotiecode al hebben gebruikt, (ii) zij CODE41 tegoed al eerder van CODE41 of een andere bron op hun ledenaccount hebben ontvangen vóór het invoeren van jouw CODE41 Code. Een lid kan jouw CODE41 Code niet gebruiken als hij/zij een item heeft gekocht zonder jouw Code in te voeren. Als een lid jouw CODE41 Code niet invoert, ontvang je geen attributie voor de referentie en zal hij/zij niet als jouw Gerefereerde Vriend worden beschouwd. CODE41 behoudt het recht om Nieuwe Leden CODE41 tegoed of inschrijvingsbonussen te verstrekken.

Verwijzingsbeloningen

a. Algemeen. Je komt in aanmerking voor het verdienen van een beloning ('Verwijzingsbeloning') voor elk Aangedragen Lid dat je verwijst naar de CODE41 Website (onderworpen aan bepaalde maximumlimieten en de andere voorwaarden in deze Regels van het Referentieprogramma). Zoals hierboven besproken, moet het Nieuwe Lid voldoen aan de toepasselijke Beloningscriteria om in aanmerking te komen als jouw Gerefereerde Vriend. De Beloningscriteria worden door CODE41 naar eigen goeddunken bepaald en kunnen op elk moment worden gewijzigd. De Beloningscriteria kunnen per markt of binnen een bepaalde markt variëren. CODE41 kan naar eigen goeddunken bepaalde promoties met verschillende Beloningscriteria of Verwijzingsbeloningen beschikbaar stellen aan andere Leden of potentiële Leden. Deze promoties zijn, tenzij ze aan jou worden aangeboden, op geen enkele manier van invloed op jouw Overeenkomst of relatie met CODE41. Als het Nieuwe Lid dat je aandraagt voldoet aan de Beloningscriteria kan het type beloning waarvoor je in aanmerking komt afhankelijk zijn van (i) welk CODE41 lidmaatschapsniveau je had toen je het Nieuwe Lid aandroeg, (ii) de CODE41 regio die is gekoppeld aan jouw CODE41 account (dit is mogelijk de laatste locatie waar je je hebt ingelogd op de CODE41 applicatie), (iii) de CODE41 regio die is gekoppeld aan het Aangedragen Lid wanneer hij/zij jouw CODE41 code gebruikt, of (iv) andere factoren zoals bepaald en gecommuniceerd door CODE41. b. Beloningen Verdienen voor Aangedragen Leden. Nieuwe Leden die je aandraagt kunnen CODE41 tegoed krijgen bij het aanmaken van hun nieuwe CODE41 account ('Verwijzingskrediet'). Verwijzingskrediet is alleen geldig voor gebruik op de CODE41 Website en is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. Verwijzingskrediet kan bepaalde beperkingen bevatten zoals vervaldata of geografische gebruiksbeperkingen die aan het Nieuwe Lid zullen worden meegedeeld. Alle bepalingen en voorwaarden voor de distributie en het gebruik van Verwijzingskrediet worden door CODE41 naar eigen goeddunken bepaald. c. Maximale Beloningen voor Aangedragen Leden. Het maximale aantal Verwijzingsbeloningen dat CODE41 uitbetaalt voor Aangedragen Leden is $ 2000 per week (contant, CODE41 tegoed of een combinatie van beide). Dit maximale bedrag is van toepassing op al jouw CODE41 accounts. Je mag niet meerdere CODE41 accounts aanmaken om het maximum van de Verwijzingsbeloning te omzeilen, en CODE41 kan bedragen boven de maximale Verwijzingsbeloning inhouden of weigeren. CODE41 behoudt het recht om dit maximumbedrag te wijzigen en het is jouw verantwoordelijkheid om de Regels van het Referentieprogramma te lezen voor de huidige maximale limieten. d. Beloningen Verdienen voor Aangedragen Leden. Wanneer je een Nieuw Lid naar het CODE41 Platform verwijst kom je mogelijk in aanmerking voor een Verwijzingsbeloning als het Lid is goedgekeurd en voldoet aan de Beloningscriteria. De toepasselijke Beloningscriteria variëren per tijd, markt en promotie. e. Maximale Beloningen voor Aangedragen Leden. CODE41 behoudt het recht om een ​​maximum aantal Verwijzingsbeloningen in te stellen dat je per week (of een ander tijdsverloop) kunt verdienen voor het verwijzen van Nieuwe Leden naar de CODE41 Website. Het is jouw verantwoordelijkheid om de Regels van het Referentieprogramma te lezen voor de huidige maximale limieten. f. Geschillen over Referenties Oplossen. Slechts één persoon kan een Verwijzingsbeloning verdienen voor een enkel Aangedragen Lid. Wanneer meerdere personen krediet claimen voor een bepaalde referentie heeft CODE41 de volledige vrijheid om te bepalen welke persoon deze referentie heeft verdiend volgens de systemen van CODE41. g. Voorbehoud van Rechten. CODE41 behoudt het recht om Verwijzingsbeloningen of Verwijzingskrediet die zijn verkregen via het Referentieprogramma in te houden of af te trekken wanneer CODE41 bepaalt of gelooft dat de ontvangst van de Verwijzingsbeloning of het Verwijzingskrediet fout was, frauduleus, illegaal of in strijd met deze Regels van het Referentieprogramma of enige andere toepasselijke overeenkomst tussen jou en CODE41.

Beperkingen

In verband met jouw deelname aan het Referentieprogramma ga je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande beperkingen. Bij het verspreiden, promoten of communiceren van jouw Referentiecode (s) ga je ermee akkoord dat: a. Geen spam. Je stemt ermee in dat je niemand zult "spammen" met uitnodigingen om lid te worden van de CODE41 Website en dat je je te allen tijde houdt aan CAN-SPAM, de TCPA en andere toepasselijke wetten. De volgende specifieke activiteiten zijn verboden:
 • i. Massaal e-mailen, sms'en of berichten sturen naar mensen die je niet persoonlijk kent;
 • ii. Gebruik van geautomatiseerde systemen of bots via elk kanaal om uw Referentiecode te verspreiden, te plaatsen of erop te reageren;
 • iii. Gebruik van scripts, geprogrammeerde of automatische dialers om uitnodigingen te verzenden of om Referentiecodes te communiceren; en
 • iv. Referentiecodes plaatsen op evenement- of zaalpagina's zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
b. Geen verkeerde voorstellingen. Je stemt ermee in dat je niet zult proberen om iemand te misleiden in verband met het Referentieprogramma door een positieve verklaring, implicatie of omissie. In het bijzonder ga je ermee akkoord dat je niet:
 • i. Jezelf voordoet als iemand of iets anders;
 • ii. Valse accounts, blogs, webpagina's, profielen, websites, links aanmaakt of berichten post;
 • iii. Jouw relatie met CODE41 of een derde partij verkeerd weergeeft (maak geen content of communicatie die ertoe kan leiden dat een consument denkt dat het een officiële communicatie van CODE41 is); iv. Voorstelt dat een connectie of partnerschap bestaat met een derde partij wanneer er geen bestaat;
 • v. Een verkeerde voorstelling van zaken maakt met betrekking tot de kenmerken of kwalificatievereisten voor Verwijzingsbeloningen. Je erkent dat CODE41 naar eigen goeddunken de kenmerken of kwalificatievereisten voor Verwijzingsbeloningen kan wijzigen, en daarom mag je geen vaste kenmerken weergeven (bijv. hoeveelheid CODE41 tegoed, vervaldatum).
c. Verboden inhoud. Je gaat ermee akkoord dat je het CODE41 merk niet zult gebruiken in verband met:
 • i. Kleinerende of lasterlijke inhoud met betrekking tot CODE41 of derden;
 • ii. Content die racisme, onverdraagzaamheid, haat, discriminatie of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert; iii. Aanstootgevende, beledigende, intimiderende of lasterende content iv. Seksueel expliciete, obscene en / of naaktheid bevattende content; v. Elke politieke en / of religieuze verklaring; vi. Content met afbeeldingen of verwijzingen naar drugs, alcohol, tabak, of (vuur)wapens; vii. Content die de privacy van iemand anders schendt.
d. Andere beperkingen. Je gaat er ook mee akkoord dat je niet:
 • i. Het geldbedrag van de Referentiecode opgeeft tenzij schriftelijk goedgekeurd door CODE41;
 • ii. Websites, domeinen, URL's, handles voor sociale media of e-mailadressen met het woord 'CODE41' aanmaakt;
 • iii. De namen of merken van CODE41 concurrenten gebruikt;
 • iv. Afbeeldingen van beroemdheden of andere openbare of privépersonen gebruikt zonder hun schriftelijke toestemming;
 • v. De merknamen of intellectuele eigendommen van iemand anders gebruikt zonder hun schriftelijke toestemming (bijvoorbeeld: het verwijzen naar 'Superbowl' of 'Coachella' is verboden);
 • vi. Meedoet met phishing of probeert financiële of andere persoonlijke informatie te verkrijgen;
 • vii. Om wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie vraagt;
 • viii. Jouw Referentiecode verkoopt. je stemt ermee in dat je jouw CODE41 Code alleen gratis voor promotionele doeleinden zult verspreiden. Je mag jouw CODE41 Code onder geen enkele omstandigheid verkopen, verhandelen of ruilen. Je mag niets van waarde aan een Uitgenodigd Lid uitbetalen of verstrekken dat verder gaat dan enig Verwijzingskrediet of onderpand geleverd door CODE41;
 • ix. De rechten van een derde partij schendt of overtreedt. Je maakt geen CODE41 Code aan die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. Je zult je houden aan de licentievoorwaarden bij elk gebruik van de CODE41 Merken;
 • x. Adverteert. Je gaat ermee akkoord dat je niet zult betalen om te adverteren voor uw CODE41 Code of het Referentieprogramma, inclusief via Google, Facebook, Twitter, Bing en Craigslist;
 • xi. Gedrukte materialen maakt die niet zijn geautoriseerd door CODE41 (inclusief maar niet beperkt tot: VistaPrint);
 • xii. Gedrukte materialen openbaar of privé plaatst zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • xiii. Deelneemt aan frauduleuze activiteiten. je gaat ermee akkoord dat jij en jouw verwijzingen CODE41, de voorwaarden van het CODE41 Referentieprogramma of uitgenodigde leden niet zullen bedriegen of misbruiken (of proberen te bedriegen of misbruiken).
Als je een van deze beperkingen overtreedt kan CODE41 naar eigen goeddunken jouw geschiktheid voor deelname aan het Referentieprogramma verwijderen en / of jou de door jou verdiende Verwijzingsbeloningen onthouden bij schending of vermoedelijke schending van deze beperkingen.

Andere Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing op jouw deelname aan het Referentieprogramma. a. Doorverwezen Leden die een Verwijzingsbeloning verdienen door aan de Beloningscriteria te voldoen komen niet in aanmerking voor andere aankoopbonussen of inschrijfgaranties. b. Leden kunnen geen Verwijzingsbeloning verdienen door zichzelf aan te dragen. c. In ruil voor het toestaan dat je jouw CODE41 Code online promoot (met inachtneming van de bovenstaande beperkingen) ga je ermee akkoord om een link op een dergelijke promotiepagina te plaatsen die leidt naar de promotiepagina van CODE41 (of een andere pagina die CODE41 aanduidt). d. Alle CODE41 promoties hebben een beperkte looptijd en kunnen naar goeddunken van CODE41 worden gewijzigd.

Verzendbeleid

Verzendkosten

We bieden standaard verzendkosten voor alle bestellingen!

Levertijden en vervoermiddelen*

*Al onze producten worden per expreslevering verzonden, getekend bij ontvangst.

LAND LEVERTIJD
ZWITSERLAND 1-5 werkdagen
FRANKRIJK 1-5 werkdagen
EUROPA- REST VAN DE WERELD 3-7 werkdagen

Belasting en douanerechten

Voor Zwitserland en de rest van Europa zijn onze prijzen inclusief btw en douanerechten.

Voor overige landen zijn de weergegeven prijzen exclusief belasting. Alle douanerechten, belastingen, invoerrechten, makelaarskosten en eventuele andere kosten die door jouw lokale overheid worden toegevoegd vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verzendkosten en belastingen worden niet vergoed voor pakketten die zijn geweigerd als gevolg van het niet betalen van btw / invoerrechten.

Lopende projecten

 • DDP bezorging (Delivered Duty Paid) voor klanten in de rest van de wereld.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is de status van mijn bestelling?

Je kan de status van je bestelling controleren door deze bekijken in je klantenaccount.

Er zijn verschillende statussen voor ieder stadium:

 • Betaling bevestigd: je betaling is ontvangen
 • Klaar voor verwerking: je bestelling wordt verwerkt
 • Verzonden: je bestelling wordt binnenkort bezorgd
 • Voltooid: je bestelling is bezorgd
Wanneer wordt mijn bestelling bezorgd?

De bezorgdatum staat vermeld in de bevestigingsmail die je van ons hebt ontvangen.

Je kunt deze ook vinden op onze website door in te loggen op je klantenaccount; de status van je bestelling zal daar te zien zijn.

Zie vraag 1 “Wat is de status van mijn bestelling?” voor de verschillende statussen.
Zodra je bestelling klaar is voor verzending ontvang je van ons een e-mail met een zendingsnummer.

Mocht je niet thuis zijn op het moment van bezorging, neem dan contact op met het verzendbedrijf (Colissimo, DHL of Delivengo) om een nieuw bezorgmoment aan te vragen.

Ik heb een fout gemaakt in mijn bestelling, kan ik dit corrigeren?

Je bestelling kan worden gewijzigd in je winkelmand zolang de betaling nog niet is voldaan.

Zodra de betaling is verwerkt wordt jouw bestelling beschouwd als klaar voor verzending, en verdere wijzigingen zullen via ruil / terugbetaling moeten gaan. Gebruik het contactformulier of neem direct contact op met ons team om de beste oplossing voor jouw situatie te vinden.

Als jouw bestelling is verzonden en je wilt deze geheel of gedeeltelijk ruilen, dan zal deze ruil plaatsvinden in de vorm van terugbetaling (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.11). Terugbetaling geschiedt na retournering van het product en navolgende kwaliteitscontrole (zie algemene voorwaarden, hfdst. 9.8) Je zult daarna een nieuwe bestelling moeten plaatsen op onze website om jouw nieuwe product te ontvangen.

Ik ben van gedachten veranderd, hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Annulering van een bestelling hangt af van de bestelstatus. Je kunt eenvoudig annuleren of worden terugbetaald, afhangende van de staat van voorbereiding. Heb je verdere vragen hierover? Lees onze algemene voorwaarden of neem contact op met ons team via het contactformulier.

Het horloge dat ik heb ontvangen voldoet niet aan mijn verwachtingen. Kan ik het terugsturen?

Je hebt recht op een gratis retourtermijn van 30 dagen die ingaat op de dag waarop je jouw aankoop ontvangt.

Je retouraanvraag zal worden geaccepteerd onder bepaalde voorwaarden:

 • De retouraanvraag moet via onze website worden ingediend
 • De producten moeten nieuw en ongedragen zijn en in hun originele verpakking worden teruggestuurd

Om een retouraanvraag in te dienen log je in op je klantenaccount. Klik op “Bestellingen”, daarna op “Bekijk” en selecteer vervolgens de groene box “Mijn bestelling bevalt niet, ik wil hem retourneren”.

Je ontvangt een bevestigingsmail waarin de te volgen procedure wordt uitgelegd. Zodra je retouraanvraag is geaccepteerd ontvang je een retourlabel waarmee je jouw product op onze kosten naar ons kunt terugsturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal er een kwaliteitscontrole plaatsvinden. Als het wordt goedgekeurd zul je binnen twee tot drie werkdagen worden terugbetaald.

Let op: items die direct naar ons kantoor worden gestuurd zullen niet worden geaccepteerd en naar de afzender worden geretourneerd.

Het horloge dat ik heb ontvangen heeft een probleem/mankement, wat moet ik doen?

Als je denkt dat er iets mis is met je horloge, ga dan naar onze website en klik op de GARANTIE tab in je klantenaccount.

Beschrijf het probleem en voeg drie foto’s toe. Hiermee start het garantieproces.

Aan de hand van deze informatie wordt een initiële analyse van jouw horloge gemaakt. Als alle informatie is geaccepteerd sturen we je een bevestigingsmail met verzendinstructies en een retourlabel waarmee je het pakket geheel gratis naar ons terug kunt sturen.

Zodra jouw horloge in onze werkplaats is gearriveerd zal het nauwkeurig worden gecontroleerd en geanalyseerd. Vervolgens zal het worden gerepareerd. Als de analyse aantoont dat het probleem is veroorzaakt door misbruik en niet door een productiefout zullen we contact met je opnemen om de reparatiekosten door te geven.

Zodra we het horloge weer hebben verzonden ontvang je een e-mail met een zendingsnummer. De reparatie kan twee tot vier weken duren.

Hoe kan ik mijn band verstellen?

Onze banden zijn ‘one size fits all’, met een nokwijdte van 24mm en een lengte die geschikt is voor polsdikten tussen 170 mm – 220 mm.
Onze banden zijn verwisselbaar; je hoeft slechts de metalen verbinding aan het uiteinde los of vast te maken aan het horloge.

Zie de GIF-afbeelding hieronder of klik op:

https://code41watches.com/collections/straps/

Voor het verstellen van stalen en PVD-banden raden we je aan om naar je lokale juwelier/horlogemaker te gaan.

Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd?

Aankopen kunnen betaald worden met debetkaart. Visa, MasterCard en American Express worden geaccepteerd.
Wij bieden geen betalingsfaciliteiten.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten / ik kan niet inloggen op mijn klantenaccount

Als je je wachtwoord vergeten bent, klik dan op “Inloggen / Aanmelden” (en selecteer “Wachtwoord vergeten?”) of hier.

Om veiligheidsredenen ontvang je een e-mail waarmee je je wachtwoord kunt resetten.

Let erop dat deze e-mail automatisch in je spambox terecht kan komen.

Andere vraag?

Stuur ons een e-mail