Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. V4 27.09.2019

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Het Franse origineel is de enige wettige versie. Bekijk hier de Franse versie.

1. Algemene bepalingen

 1. De www.code41watches.com online winkel is opgericht en wordt beheerd door het bedrijf Cosanova Sàrl, geregistreerd aan de Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Zwitserland. CODE41 (hierna: CODE41) is een merk van het bedrijf Cosanova Sàrl.
 2. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen CODE41 en de koper te definiëren. Alle bestellingen geplaatst op www.code41watches.com (hierna: de Website) houden de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door de koper in. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen altijd prevaleren boven alle andere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door CODE41.
 3. CODE41 behoudt het recht voor om de verkoop- en leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In een dergelijk geval gelden de voorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

2. Jouw status

 1. Door een artikel via de Website te bestellen garandeer je dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2. Je hebt het recht om juridisch bindende contracten aan te gaan.
 3. Je bent minimaal 18 jaar oud.
 4. Je bent een natuurlijk persoon die te goeder trouw handelt in de hoedanigheid van eindgebruiker, en bijgevolg zul je niet proberen om CODE41 producten te verhandelen, verkopen of anderzijds te distribueren, noch zul je bij CODE41 kopen met de intentie van wederverkoop of andere commerciële doeleinden.
 5. CODE41 kan om legitieme redenen een bestelling weigeren; bijvoorbeeld als CODE41 redenen heeft om aan te nemen dat een bestelling in strijd is met deze algemene verkoopvoorwaarden.

3. Inschrijven

 1. Inschrijven is vereist om artikelen te kopen en gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten of functies die jou via de Website worden aangeboden.
 2. Wanneer je je inschrijft moet je jouw eigen gegevens opgeven. Deze moeten correct, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 3. In het geval dat jouw gegevens na inschrijving veranderen, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Het wachtwoord dat je voor jouw account aanmaakt moet uniek zijn en veilig worden opgeslagen. Je dient CODE41 onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de veiligheid van jouw account is aangetast door schade of ongeautoriseerd gebruik.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.

4. Prijs en betaling

 1. De prijzen van de producten op de Website zijn nettoprijzen gebaseerd op de Zwitserse Frank (CHF). De weergegeven prijzen in andere valuta's worden omgezet van hun basisprijzen in Zwitserse franken (CHF), wat betekent dat de prijzen in vreemde valuta kunnen variëren.
 2. Prijzen zijn inclusief DDP (Delivery Duty Paid) voor Zwitserland en de rest van Europa; producten worden geleverd op de afgesproken bestemming met douanerechten en BTW inbegrepen. Voor andere landen zijn prijzen inclusief DAP (Delivered at Place); producten worden geleverd op de overeengekomen bestemming, maar zijn exclusief douanerechten en BTW.
 3. Sommige landen vragen naast de weergegeven prijs extra douanerechten / invoerrechten. Op het moment van aankoop geeft onze Website aan of deze kosten zijn inbegrepen in het totale bedrag van jouw bestelling.
 4. CODE41 verstrekt geen BTW-bonnen.
 5. CODE41 behoudt het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen; niettemin is de prijs die op de Website wordt weergegeven op de dag van de bestelling altijd de enige die van toepassing is.
 6. Betalingen kunnen voldaan worden via elke creditcard die tijdens het bestelproces wordt vermeld. Betaling dient te geschieden voordat de levering van eventuele producten kan plaatsvinden.
 7. Alle creditcardhouders worden onderworpen aan een validatiecontrole uitgevoerd door de uitgever van de kaart, die ook de houder moet machtigen om de kaart te gebruiken. De persoonlijke gegevens van de creditcardhouder die nodig zijn voor deze controle kunnen worden uitgewisseld met derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of het niet leveren van de bestelling wanneer de uitgever van de kaart de betaling niet autoriseert.

5. Het bestelproces

 1. De bestelling van een product van de Website wordt beschouwd als een verzoek om een product te kopen in overeenstemming met deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 2. Zodra een bestelling is geplaatst wordt er een bevestiging naar jouw e-mailadres gestuurd waarin wordt vermeld dat we jouw bestelling hebben ontvangen en bevestigd. We moeten benadrukken dat dit op geen enkele manier betekent dat jouw bestelling is geaccepteerd, aangezien alle bestellingen onderworpen zijn aan de goedkeuring van CODE41, dat het recht behoudt om het volgende te vragen voorafgaand aan de acceptatie van jouw bestelling, met als doel transacties te beveiligen en fraude te bestrijden: - dat je telefonisch bepaalde informatie met betrekking tot jouw bestelling bevestigt, - dat je een identiteitsbewijs verzendt (bijvoorbeeld een fotokopie van een identiteitskaart).
 3. Wanneer aan deze verzoeken niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan waar dat nodig is, behoudt CODE41 het recht om jouw bestelling te annuleren en CODE41 behoudt het recht voor om de hoeveelheid CODE41 producten die een klant in één transactie kan bestellen te beperken.
 4. Je gaat er ook mee akkoord dat we deze persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om gepaste antifraudecontroles uit te voeren. De persoonlijke gegevens die je verstrekt kunnen bekend worden gemaakt aan een rating- of fraudebestrijdingsbureau, dat mogelijk een archief bijhoudt.
 5. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van jouw gegevens.
 6. Wanneer de bestelde producten niet beschikbaar zijn word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Je hebt dan de keuze om te wachten tot het artikel beschikbaar is of om de bestelling te annuleren.
 7. We bevestigen onze acceptatie van jouw bestelling door een orderbevestiging per e-mail te sturen. Dit zal een juridisch bindend contract tussen de twee partijen activeren.
 8. Het is mogelijk dat we in afwachting zijn van een levering van onze leveranciers. Om deze reden kun je af en toe de keuze krijgen om vooruit te betalen (voorbestelling) voor bepaalde producten. Dit proces zorgt ervoor dat de levering van jouw aankoop prioriteit krijgt zodra het product beschikbaar is. Jouw rechten op vooraankopen zijn identiek aan die met betrekking tot enige andere aankoop van CODE41.
 9. Artikelen in voorraad kunnen vooraf worden toegewezen om vooraf betaalde bestellingen te honoreren; klanten die een dergelijke betaling hebben gedaan ontvangen hun producten vóór klanten die bestellingen op de Website plaatsen voor onmiddellijke levering.
 10. Het kan voorkomen dat we een product niet kunnen leveren vanwege een probleem met betrekking tot productie of kwaliteit. In dergelijke gevallen zullen we je per e-mail op de hoogte brengen en kun je vervolgens wachten tot het artikel beschikbaar is of de bestelling annuleren.

6. Promotiecodes

 1. Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gecombineerd, en kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 2. Promotiecodes moeten worden gebruikt vóór de aangegeven vervaldatum.
 3. CODE41 behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, elke aankoop te annuleren in geval van misbruik of fraude bij het gebruik van promotiecodes.

7. Bezorging

 1. Het bezorgadres komt overeen met de gegevens die door de koper zijn verstrekt en die we in de bevestigingsmail voor de bestelling hebben vermeld. Wanneer je niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging wordt er een bevestiging achtergelaten door de koerier en is het jouw verantwoordelijkheid om het pakket af te halen op de aangegeven locatie en binnen de termijn die daarin is vastgelegd (met uitzondering van aangetekende zendingen, die geen enkele kennisgeving van levering bevatten). Wanneer deze periode verstrijkt zullen de producten worden geretourneerd naar CODE41 en is het jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice om herbezorging op jouw kosten te regelen.
 2. De informatie die de koper tijdens het bestelproces verstrekt valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. In het geval van een fout in de etikettering van het adres van de ontvanger is CODE41 niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van het product, en als deze fout ertoe leidt dat de koerier het product retourneert wordt het opnieuw verzonden op kosten van de koper.
 3. Er moet worden getekend voor ontvangst van jouw pakket (behalve aangetekende zendingen). Als je een andere ontvanger dan jouzelf hebt opgegeven voor de bezorging (bijvoorbeeld als het een geschenk betreft), accepteer je dat de handtekening op het ontvangstbewijs afkomstig is van de persoon in kwestie.
 4. De koper is verantwoordelijk voor het indienen van een klacht bij de koerier wanneer het pakket in slechte staat wordt bezorgt.
 5. Alle levertijden zijn schattingen; ze worden alleen op indicatieve basis verstrekt en beginnen vanaf de datum van verzending.
 6. CODE41 is niet verantwoordelijk voor:
  • vertragingen als gevolg van het proces van inklaring;
  • verlies of diefstal van het pakket terwijl het in handen is van de koerier;
  • bezorgers die niet vragen om een persoonlijke of vervangende handtekening;
  • enige staking, tekort, ongunstige weersomstandigheden of natuurrampen die de oorzaak kunnen zijn van vertragingen of de niet-succesvolle bezorging van jouw bestelling.

8. Overdracht van eigendom en risico's

 1. Bestelde producten blijven eigendom van CODE41 tot hun bezorging op het opgegeven adres. De eigendomsoverdracht vindt plaats op die datum. Bijgevolg kan CODE41 de teruggave van goederen eisen voor de overdracht van eigendom, mocht de klant enige van deze algemene voorwaarden schenden.
 2. Risico-overdracht vindt plaats tijdens de bezorging (getekend voor ontvangst, met uitzondering van aangetekende post). Deze risico's, in termen van deze bepaling, hebben betrekking op aansprakelijkheid in geval van schade aan het product of schade veroorzaakt door het gebruik, de behandeling of de opslag ervan.

9. Recht op herroeping / retour / ruil

 1. Voordat jouw bestelling wordt overgedragen aan de koerier heb je het recht om dit contract op elk moment en zonder opgave van reden op te zeggen. Je dient jouw verklaring van intrekking schriftelijk op te sturen via ons retourformulier dat bij uw bestelling is gevoegd.
 2. Nadat jouw product is doorgegeven aan de koerier heb je het recht om dit contract zonder opgave van reden binnen 30 dagen na ontvangst te herroepen. Het recht op herroeping / retour vervalt 30 dagen na de dag dat jij zelf, of een derde partij die niet de koerier is en door jou is aangesteld, de bestelling fysiek in bezit neemt.
 3. Je moet uw verzoek om retour schriftelijk indienen via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 4. Retouren moeten worden verzonden met behulp van het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 5. Producten moeten in originele en perfecte staat worden geretourneerd met alle beschermende verpakking en labels eraan bevestigd, evenals de veiligheidsmededelingen en stickers, en zullen worden onderworpen aan kwaliteitscontrole en operationele testen. Je moet voorzichtig zijn met het product wanneer je het inspecteert. In het geval van slijtage aan het product is compensatie alleen vereist als de schade is veroorzaakt door gebruik dat verder gaat dan wat nodig is om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen. Om de kwaliteit, kenmerken en functionaliteit van het product te bepalen moet de klant het alleen behandelen en inspecteren op de manier die in een winkel is toegestaan.
 6. Als de originele CODE41 doos of speciale verpakking niet in goede staat wordt teruggezonden heeft CODE41 het recht om de overeenkomstige waarde van het terugbetaalde bedrag te behouden.
 7. Alle retouren of ruilingen worden door CODE41 onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles (QC) om ervoor te zorgen dat het geretourneerde product voldoet aan de vereisten voor retournering. Als het geïnspecteerde product niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan CODE41 de klant ook vragen de schade te vergoeden.
 8. De klant is verantwoordelijk voor waardeverlies van het product als gevolg van een behandeling van het product die in strijd is met de beginselen van het burgerlijk recht, zoals goede trouw en ongegronde verrijking. Als gevolg hiervan, wanneer het product beschadigd of vernietigd is, zal CODE41 de kosten van herstel of vervanging van het terugbetaalde bedrag aftrekken.
 9. Als het geretourneerde product kwaliteitscontrole doorstaat gaat CODE41 verder met de toepasselijke terugbetaling of omruiling.
 10. Teruggestuurde producten moeten vergezeld zijn door de volledige bestelinformatie (verkoopfactuur en douanefactuur waar nodig) om de verwerking en identificatie ervan te vergemakkelijken. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.
 11. De bestelling wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt om de bestelling op onze Website te plaatsen. Als deze niet langer geldig is of om enige andere reden niet door CODE41 beïnvloed kan worden (verlies, stopzetting, wijziging van bank, enz.) zullen onze teams contact met jou opnemen om een passende oplossing te vinden.
 12. Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Het retourbeleid is niet van toepassing op dit type bestelling.

10. Garantie

 1. CODE41 zorgt er nauwkeurig voor dat elk product strikt voldoet aan de kwaliteitscriteria en dat al onze controles, zowel technisch als esthetisch, worden doorstaan.
 2. Het product wordt als defect beschouwd als het bij ontvangst wordt beschadigd of als een fabricagefout wordt gemeld in overeenstemming met en binnen de garantieperiode van het product in kwestie.
 3. Artikelen die door normale slijtage zijn beschadigd worden niet als defect beschouwd.
 4. Als jouw horloge bij ontvangst defect is, of je ontdekt een fout binnen de garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van levering, heb je de mogelijkheid om het artikel voor reparatie te retourneren. Je moet jouw verzoek verzenden door ons formulier (tabblad GARANTIE in uw klantenaccount) op onze Website te gebruiken. Selecteer jouw product en klik op de knop om reparaties aan te vragen. Deze procedure is alleen geldig als de status "Voltooid" is bereikt.
 5. Jouw horloge heeft een 2-jarige garantie vanaf het moment van levering. Aanvragenvoor reparaties die vallen onder de garantie, zelfs in het geval van vervanging, zullen niet leiden tot verlenging van deze periode.
 6. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  • schade als gevolg van normale slijtage en veroudering van het product;
  • schade als gevolg van niet-conforme montage;
  • schade als gevolg van onderhoud, reparatie of demontage niet uitgevoerd door een door CODE41 goedgekeurd servicecentrum;
  • schade als gevolg van niet-conform gebruik van het product, slechte behandeling, verkeerd gebruik, nalatigheid, roekeloosheid, verslechtering veroorzaakt door het gebruik van producten in onjuiste omstandigheden zoals gewelddadige fysieke schokken, pletten, gewelddadige behandeling van de gesp ...;
  • schade als gevolg van transport en levering;
  • schade als gevolg van vocht dat het horloge zou kunnen binnenkomen na een gebruikersfout (bijvoorbeeld omdat de kroon niet correct op zijn plaats zit);
  • een horloge met tekenen van impact of schok op het glas of het lichaam);
  • het aankoopbewijs (ontvangstbewijs, bewijs van overdracht ...) ontbreekt;
  • het serienummer dat op de kast is gegraveerd is onleesbaar of vervalst;
  • de garantie dekt geen banden, glas;
 7. CODE41 raadt het ten zeerste af om je lederen armband in contact te laten komen met water. Omdat het niet waterdicht is, kun je het armband beschadigen (barsten, breken, kleurverlies). We stellen voor dat je het armband af doetvoor het handenwassen, douchen of baden.Je garantie dekt alleen fabricatiefouten van het horloge zelf.Armbanden zijn niet gedekt door de garantie.
 8. Het wordt duidelijk gemaakt dat CODE41 postercampagnes en -promoties (door hun aard bedoeld om het aantrekkelijke en innovatieve karakter van CODE41 producten te laten zien en die soms CODE41 producten in ongebruikelijke situaties of gebruik verbeelden) niet als representatief voor het normale gebruik van CODE41 kunnen worden beschouwd die als zodanig door de eindgebruiker kunnen worden geclaimd. Daarom wordt de CODE41 garantie alleen beperkt tot defecten die verschijnen als gevolg van wat als normaal en gewoontegebruik van een horloge wordt beschouwd.
 9. Om uw garantie te activeren log je in op jouw klantenaccount op onze Website (tabblad GARANTIE in jouw klantenaccount). Vul het serienummer (verplicht), de referentie (SKU) en de bestelling indien nodig in. Neem in geval van problemen contact op met het klantenserviceteam.
 10. Bij het analyseren van de informatie in het verzoek om een defect product terug te sturen behouden we de mogelijkheid om jouw verzoek niet te honoreren om legitieme redenen (verlopen garantieperiode, defect niet gedekt door de garantie, onjuist gebruik van het product ...).
 11. In het kader van de garantie bieden wij aan om defecte artikelen zoveel mogelijk te repareren of te vervangen. Als het artikel niet kan worden vervangen of gerepareerd en als hetzelfde artikel niet meer beschikbaar is wordt jou een volledige terugbetaling aangeboden.
 12. Items moeten worden verzonden met het retouretiket van CODE41. Pakketten die rechtstreeks naar onze kantoren worden teruggestuurd worden niet verwerkt en worden teruggestuurd naar de afzender.
 13. Alle geretourneerde producten moeten vergezeld zijn door de volledige details van de bestelling om hun identificatie te vergemakkelijken en hun verwerking te versnellen. Niet-geïdentificeerde retouren worden teruggestuurd naar de afzender.

11. Herhaalde retourneringen

 1. Om jou een ongeëvenaarde ervaring te bieden zijn de vastgestelde retourvoorwaarden flexibel. Niettemin wordt het aantal retouren geteld en behouden wij het recht om een bestelling te weigeren in het geval van herhaalde retourneringen.

12. Aansprakelijkheid

 1. Het wordt uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat de producten die worden aangeboden op onze Website bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik en dat de verkochte producten niet zijn ontworpen voor professioneel gebruik. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, die verband houdt met het gebruik of de werking van de bestelde producten.
 2. Bovendien zijn alle producten in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving, maar CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van de wetgeving van het land waarnaar de producten worden verzonden: het is de verantwoordelijkheid van de klant om zichzelf te informeren over de autoriteiten van het land van invoer om te weten of het product daar is toegestaan.
 3. CODE41 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het overeengekomen contract, enerzijds in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door het Zwitserse Burgerlijk Wetboek, en anderzijds in het geval van een fout van de klant, of in geval van onvoorziene omstandigheden. en onvermijdelijke acties van een derde partij bij het contract, of de gevolgen die voortvloeien uit onjuist gebruik van de producten die op de Website worden verkocht.

13. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de onlineverkoop onder deze verkoopvoorwaarden en binnen de CODE41 -gemeenschap verzamelt en verwerkt CODE41 persoonlijke gegevens over de klant ("Persoonlijke gegevens"). Deze persoonsgegevens worden met name gebruikt om de onlineverkoopdienst te verlenen, de relatie met de leden van de CODE41 -gemeenschap te beheren, de klantenrelaties te beheren en ook om geschillen te regelen, andere producten aan te bieden of mogelijke audits van CODE41 te laten uitvoeren. Deze verwerking van de gegevens wordt gerechtvaardigd door de toestemming van de Klant, de uitvoering van het contract, de rechtmatige belangen van CODE41 en de naleving van de wettelijke verplichtingen. Door lid te worden van de CODE41 -gemeenschap geeft de klant dus vrij en specifiek toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen die beperkt zijn tot de leden.

14. Diversen

 1. Overdracht van rechten en kosten Het contract tussen jou en het bedrijf wordt beschouwd als juridisch bindend voor beide partijen, evenals voor onze respectieve begunstigden. Je mag de leveringsrechten voor de bestelde goederen en gedefinieerd in dit contract niet overdragen, afstaan, bezwaren of anderszins beheren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 2. Splitsbaarheidsclausule Als bepaalde bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gedeeltelijk of volledig ondoeltreffend blijken te zijn, blijft de werkzaamheid van alle andere bepalingen geldig.
 3. Elektronische communicatie Bij het navigeren op onze Website accepteer je het feit dat communicatie - in overeenstemming met de huidige wetgeving - elektronisch wordt uitgevoerd. We nemen contact met je op via jouw e-mailadres of reguliere post op het adres dat je hebt opgegeven.
 4. Contactadres Je kunt contact opnemen met ons bedrijf per reguliere post op CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne - Zwitserland, of via ons contactformulier op de 'contact' pagina van de Website.
 5. Jurisdictie en toepasselijk recht Voor zover wettelijk toegestaan, is Lausanne de exclusieve jurisdictie voor alle juridische geschillen die verband houden met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. CODE41 heeft ook het recht om een ​​rechtszaak aan te spannen met de lokale jurisdictie van de klant. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.